FAUSKEGRUPPEN AV NRRL - LA7F

RADIOAMATØRENE I INDRE SALTEN 

Hvem er vi?

Nordnestreff

Fauskegruppen av NRRL  ble etablert den 28.10.1980. Det var 10 radioamatører som møtte til oppstartsmøte.

Interimstyret ble satt av følgende:

Formann:                    LA7JG, Magne Laukeland

Viseformann:             LA9XG, Terje Roghell

Kasserer/sekr:           LA8QX, Jan Thygesen

Styremedl:                  LA8CE, Yngvar Pharo

Revisor:                        LA3FE, Nils Karl Støver

Kontingenten for 1980 ble fastsatt til kr 50,- for lisensierte medlemmer og kr. 30,- for ikke lisensiert.

Fauskegruppen 2018.

Leder:                      LA3AEA, Gunvald Pedersen

Styremedlem:          LB1KH, Roger Leivseth

Kasserer:                     LA8BSA, Tor Håkon Bjørnli

Styremedl:    LA3BUA, Per Arnt Ludvigsen             

Styremedl:                  LA8MSA, John petter Røkkum

Vara:                       LA4NTA, Fritz Bredesen

QSL manage         LA3GI, Kjell Sandvik

Ansv. for kurs:           LA4NTA, Fritz

Kontingent for alle medlemmer kr 200,-

 

Fauskegruppen 2017.

Leder:                      LA3AEA, Gunvald Pedersen

Styremedlem:          LB1KH, Roger Leivseth

Kasserer:                     LA8BSA, Tor Håkon Bjørnli

Styremedl:    LA3BUA, Per Arnt Ludvigsen             

Styremedl:                  LA8MSA, John petter Røkkum

Vara:                       LA4NTA, Fritz Bredesen

QSL manage         LA3GI, Kjell Sandvik

Ansv. for kurs:           LA4NTA, Fritz

Kontingent for alle medlemmer kr 200,-