Da er Fauskegruppens sendinger over for denne gang.


Harstadgruppen har påtatt seg å være vertskap for NNHM 2022 og tar dermed over QST sendingene. Når de starter opp er ikke klart ennå, men lytt på 3.715 om søndagene så blir de nok å høres :-)


Fauskegruppen takker for deltakelse gjennom de siste to årene og beklager at vi ikke kunne avvikle NNHM hverken i 2020 eller i 2021. Det har vært 2178 pålogginger til QST-LA for Nord Norge disse 2 årene.


God sommer!


********************QST-LA uke 24-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

       

 1. Ny radioamatør
 2. Nytt fra Radio Orientering Norge
 3. SuperDARN RADAR lager støy for radioamatører
 4. HAM RADIO World avholdes i år i perioden 25. - 27.juni som virtuell messe.
 5. Åpent hus på Bergen Kringkaster
 6. QST-LA fra LA1C i sommer (gjentatt melding)
 7. DX-Nytt Nr. 875
 8. Gruppemøter
 9. Tester

 

 

 1. Ny radioamatør

 

LA1TNA Per-Dagfinn har gleden av å meddele:

 

Bergensgruppen har arrangert radioamatørkurs på nett over 17 kurskvelder i tidsrommet 3.februar til og med 11.mai. 22 deltakere har fullført kurset.

Det har vært deltakelse fra mange deler av landet.

 

I tillegg til de 18 deltakerne som tidligere har greid lisensen, så har en ny deltaker vært oppe til lisensprøve 16.juni og bestått:

 

Den nye radioamatøren er: LB2LJ Harald Sandnesmo, Hell.

 

Vi gratulerer og ønsker Harald hjertelig velkommen "på lufta"!

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder;

 

Her er rapport og resultat fra RPO-løpet 15. juni i kategori 2-meter, som ble arrangert i Sørkedalen/Oslo av LA1KP Øivind.

Løypelengde var ca. 4 km i luftlinje og GPS måling for de beste løperne viste en utløpt distanse på ca. 5,2 km.

Terrenget og plassering av postene ga noen utfordringer med tanke på peilinger på VHF, -styrkeforhold mellom senderne og reflekser slik det jo skal og bør være med tanke på trening i utfordrende terreng.

Flere taklet dette bra, og det er viktig for oss aktive å jobbe videre med 2 m-peilinger i varierende terreng, som jo kan være utfordrende.

 

Resultater:

Navn /Call                  Løps-tid          Antall poster

LA9NGA Jon             0.48.22            5

LA5OQ Christian      1.01.08            5

LA5OM Steinar         1.33.38            5

LA8TIA Lars Rune    1.49.32            5

LA2RR Ole                2.20.30            4

LA6XI Knut               1.48.45            3

LA8UW Karin           1.20.42            2

 

Neste og siste løp før sommeren er et RPO løp i Vestfold.

Det blir et løp i kategori 80 meter og arrangeres av LA6XI Knut.

Start mandag 21. juni fra kl. 18.00 og går på kart Hjertås/Sandefjord.

Start fra p-plass ved Unneberg Skole som ligger langs Råstadveien og jernbane-trassen et par km vest for Råstad Jernbanestasjon/Torp stasjon. 

(Kommer du fra Oslo ta av ved Tassebekk-krysset på E18 kjør gamle E18/Raveien vestover og ta nedover mot og forbi Fevang Skole på Lingelemveien og inn på Stangeveien).

Det legges opp til samling med brus/kaffe og vafler etc. ved innkomst etter løpet.

 

Talk in på 145.550 MHz og Sandefjord-repeater LA5OR.

Alle er velkomne, og peilemottaker kan lånes.

 

Det ville være praktisk med påmelding til løpet til LA6XI@online.no 

eller tlf. 452 49107 eller 97 00 1000.

 

Husk "RPO ringen" LA1RPO  på søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB

Sjekk gjerne inn på ringen enten du er RPO-løper eller ikke. Sjekk også info på www.rpo.no 

 

RON ønsker alle en GOD SOMMER og god St. Hans-feiring!!

 

 

 1. SuperDARN RADAR lager støy for radioamatører

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Letter og CQ Magazine:

 

IARUs Monitoring Service (IARUMS) har funnet ut, at en såkalt SuperDARN ionosfærisk RADAR i Saskatchewan-provinsen i Canada lager interferens i radioamatørenes eksklusive 20-meter bånd på 14,210 MHz. Navnet SuperDARN står for Super Dual Auroral RADAR Network, som opererer 35 forskjellige RADARer rundt om på jordkloden. Ordet RADAR er også et akronym, som skal skrives med store bokstaver, og betyr: RAdio Detection And Ranging. Disse er i drift hele tiden, og kartlegger ladete partikler i ionosfæren, med sjanse for å lage andre forstyrrelser på eksklusive radioamatørbånd. Systemet er laget for å hjelpe forskere, til å kunne gi bedre varsler om uvær, slik som geomagnetiske stormer. Det er bare beklagelig, at systemet ikke holder seg unna eksklusive radioamatørbånd. For oss er akronymet DARN et passende engelsk navn, som kan oversettes med det norske uttrykket «fillern».

 

 

Bildet i den skriftlige utgaven av QST-LA viser det omfattende antenne-systemet til RADARen i Saskatchewan, Canada (fra CQ Magazine Newsroom Update).

 

 

 1. HAM RADIO World avholdes i år i perioden 25. - 27.juni som virtuell messe.

 

LA0BY Stefan Melder:

 

HAM RADIO World avholdes i år virtuelt. Det blir både foredrag og mulighet for å møte andre besøkende. Det er også mulig å booke seg inn på en virtuell campingplass. Adgang til både messe og camping skal være gratis. Man kan får en forsmak her: pre.ham.darc.de

 

Agenda finnes her: tinyurl.com/3t69j54r

 

Mer info på websiden til DARC: www.darc.de/en

 

 

 1. Åpent hus på Bergen Kringkaster

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal på Askøy arrangerer "Åpent hus" søndag 20.juni, åpningstid kl. 11-15, omvisning kl. 13.00.

Du er hjertelig velkommen innom for en radioprat og en kopp kaffe!

 

NB!

Vi vil be besøkende om å respektere gjeldende bestemmelser fra Askøy Kommune og fra FHI for å begrense smittespredning av Covid-19-viruset!

 

For mere informasjon, se våre hjemmesider: www.bergenkringkaster.no eller på Facebook:

www.facebook.com/groups/bergenkringkaster

 

Du kan også kontakte LA1TNA Per-Dagfinn på tlf.: 994 70075

 

 

 1. QST-LA fra LA1C i sommer (gjentatt melding)

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

QST-LA for Sør-Norge på SSB vil bli sendt hver søndag i sommer (uke 25 - t.o.m. uke 31).
Redaktører er LB7ZG Bjørn (uke 25,26 og 31) og LA4LN Tom (uke 27, 28, 29 og 30).

Opplesere: LA1TNA Per-Dagfinn og LA4LN Tom.

 

Sendingene blir som følger:
uke 25: 27.juni- opr: LA1TNA
uke 26: 4. juli - opr: LA1TNA
uke 27: 11. juli - opr: LA4LN
uke 28: 18. juli - opr: LA4LN

uke 29: 25. juli - opr: LA4LN
uke 30: 1. august - opr: LA1TNA

uke 31: 8. august - opr: LA1TNA

 

QST-LA sendes på den vanlige frekvensen: 3725 kHz LSB (+/- QRM).
Tidspunkt blir som vanlig kl. 10.00 norsk tid.

 

For sendingene i uke 25, 26 og 31 så må informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til: qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld i den aktuelle uken.

 

For sendingene i tidsrommet uke 27, 28, 29 og 30 så må informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til: la4ln@hotmail.com senest torsdag kveld i den aktuelle uken.

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 875

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

 

 

BOUVETØYA: DXpedisjonen 3YØJ, planlagt for januar-februar 2023, har fått et alvorlig "skudd for baugen": De hadde signert en avtale om å bruke skipet "BRAVEHEART", som har vært brukt til mange DXpedisjoner. Men nå har DXpedisjonen 3YØJ fått vite, at skipet vil bli solgt, at avtalen om seilas til og fra Bouvetøya er kansellert, og at det betalte reiseforskuddet blir tilbakebetalt. Dermed må DXpedisjonen 3YØJ avlyses, og alle donasjoner vil bli tilbakebetalt. DXpedisjons-lederne N6PSE og LA7GIA takker alle bidragsytere, og vil undersøke muligheter for å finne et annet skip, som kan brukes i et fremtidig prosjekt.

Dermed blir det tøft for den kjente japanske DXeren JH1AJT, Zorro, som har kjøpt inn rikelig med den franske "BOUVET" musserende vin, og ønsker skåle med denne, etter at han har klart å få sin første kontakt med 3YØJ på Bouvetøya, slik vi meldte om i forrige utgave av DX-Nytt.

I den skriftlige delen av QST-LA er det lagt inn et bilde av skipet "BRAVEHEART" fra DXpedisjonen FT5ZM til Amsterdam Island i januar 2014.

 

 

KENYA: 5Z4/AKØSK er aktiv på 40 til 10 meter med mest FT8 og SSB. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

TONGA: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 873 at A35JP ville være aktiv til og med oktober, hvis ikke Corona-situasjonen kommer i veien. Nå var det dessverre akkurat det som skjedde, og som gjør at han må returnere fra Fiji til Japan den 14. juni. Han vil prøve å komme til Tonga som A35JP i august eller september.

 

 

OMAN: A43MI blir aktiv fra Masirah Island (IOTA AS-14) fra 22. til 27. juli, og vil være aktiv som A44M under RSGB IOTA Contest 24. og 25. juli. QSL for begge kallesignaler via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System), eller via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via eQSL.

 

URUGUAY: Den spesielle stasjonen CW6ØATS blir aktiv fra 1. juli og ut året, for å feire 60 års jubiléet for Antarktis-traktaten. QSL via LoTW, via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS.

 

BALEARENE: EA6/DK5ON er aktiv fra Mallorca (IOTA EU-4) med QRP (5 watt) fra 12. til og med 20. juni på 40 til 6 meter med SSB, CW, og digitale modes (JT65, RTTY, PSK31, FT4 og FT8). QSL via LoTW, eller ClubLog’s OQRS, eller til hjemme-kallesignalet DK5ON.

 

KIRGHISTAN: EXØDX melder, at fra 4. juni har også radioamatører her fått lov til å benytte 60 meter fra 5351,5 til 5366,5 kHz på sekundær basis, med maksimal utgangseffekt fra sender på 100 watt. Samtidig har de fått lov til å bruke 472 til 479 kHz med 1 watt – og 122,25 til 123 GHz med 100 watt – og 134 til 141 GHz med 100 watt.

 

GUINEA BISSAU: En italiensk DXpedisjon planlegges å bli aktiv som J5T og J5HKT fra Bubaque Island (IOTA AF-20) fra 7. til 19. oktober på 160 til 10 meter med CW, SSB, og RTTY fra J5T – og FT8 fra J5HKT. Det blir 7 operatører, som planlegger å ha 4 stasjoner igang samtidig. QSL via ClubLog’s OQRS, eller via LoTW, eller via I2YSB BARE direkte. Mer info på web: www.i2ysb.com/idt

 

 

ÅLAND: Den spesielle stasjonen OHØ1ØØAX er aktiv til 9. juni neste år, for å feire Ålands 100 års selvstyre fra Finland. QSL via byrå, eller direkte til adressen på QRZ.COM, hvor det står mer om Åland.

 

USA: For 17. år på rad blir den spesielle stasjonen N7C aktiv fra 10. til 14. august, for å feire "Navajo kode-snakkerne" fra den andre verdenskrig. Disse snakket over militær kommunikasjons-radio et språk som ingen andre enn Navajo-indianerne forsto. QSL direkte via N7HG, eller via N7C, med adresser på QRZ.COM.

 

 

ØSTERRIKE: 13 stasjoner vil bruke det spesielle kallesignal-prefikset OE120, for å feire Østerrikes Nobel-pris-vinnere gjennom tidene. Det tilbys 4 forskjellige diplomer for kontakter med disse spesielle stasjonene. Flere detaljer vil komme, for eksempel på QRZ.COM for OE120AGD.

 

SLOVENIA: For å feire 30 års uavhengighet siden 25. juni 1991, kan S5-stasjoner legge til tallet 30 etter sitt prefiks, for eksempel S50A kan bli S5Ø3ØA. Ordningen gjelder fra 26. juni og ut året. Den nasjonale slovenske amatørradio-organisasjonen vil utstede diplom for kontakter med jubileums-stasjonene. Mer info på web: www.tinyurl.com/slovenia-award

 

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM53TDF blir aktiv i anledning sykkel-stevnet Tour De France, derav kallesignal-suffikset TDF, fra 26. juni til 9. juli med CW og SSB, bånd ikke oppgitt. Selve sykkel-konkurransen starter den 30. juni. QSL via F6AEW.

 

FALKLANDSØYENE: Den spesielle stasjonen VP8HDM blir aktiv 19. og 20. juni fra Historic Dockyard Museum (derav suffikset HDM) i anledning International Museums Weekends. QSL bare direkte via VP8LP.

 

 

BRASIL: ZX8F blir aktiv fra 1. til 4. juli fra Carajas Nasjonale Skog-reservat i nordre Brasil med 3 operatører på 80 til 10 meter med SSB og FT8. QSL via PS8RV, eller via LoTW.

 

 

"UEFA EURO 2020": Det 16. UEFA Europeisk Fotball-Mesterskap foregår fra 11. juni til 11. juli i forskjellige byer i Europa. Egentlig skulle mesterskapet foregått i fjor, men ble utsatt, på grunn av Corona-situasjonen. Derfor er årstallet 2020 bevart, selv om kampene foregår ett år senere. En rekke spesielle stasjoner er aktive i anledning mesterskapet:

4J21EURO QSL via DC9RI

4K21EURO QSL via DC9RI

5P2UEFA QSL via OZ1ACB

DL21EURO QSL via byrå, eller direkte til DK5ON

PF2ØEURO QSL via PAØRDY, helst direkte

R21EURO QSL via R1II

TM21EURO QSL via F4GFE, direkte eller byrå

UE16FA QSL via R1AU

UE1FA QSL via RV1CC

UE2FA QSL bare direkte til RC1C

ED7EFS er aktiv bare fra 14. til 27. juni, med QSL via EA7URS, eller via LoTW eller eQSL.

Informasjon om diplom for kontakter med disse stasjonene finnes på QRZ.COM/DB/R21EURO.

 

 

6 METER DX: Siste helg ble følgende sjeldne land hørt eller kjørt av LA4LN i Oslo, for eksempel: Vest-Sahara (SØ1WS), Mauretania (5T5PA), Puerto Rico (WP4G og NP3YL), Israel (4X1TI), Malta (9H1TX), og Kanariøyene (flere EA8-stasjoner). Så det har tidvis vært gode sporadisk-E-forhold med mange hopp.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet forsiktig opp med møter igjen.

Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen har fra og med juni åpnet for drop-in torsdager kl. 19.00 på gruppelokalet.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene.

 

Haugalandgruppen har åpnet for fysiske møter etter nedstengningen. I sommer blir det uformelle drop in på klubbhuset Holmen onsdager kl. 19.00 med navneregistrering, avstand og håndsprit. Parallelt med dette forsøker vi å opprettholde drop in som nettmøter i sommer. Alle er velkomne.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe avslutter vårsesongen med lokal QST-sending over LA8CR tirsdag klokken 20.00. God sommer!

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

22 1900-2300 NT NRAU Mikrobølge

26-27 1200-1200 UTC Ukrainian DX DIGI Contest 3,5-28 MHz RTTY, PSK63

26-27 1200-1200 UTC His Maj. King of Spain Contest 1,8-28 MHz SSBQST-LA uke 23-2021

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. QST-LA fra LA1C i sommer
 2. Nytt fra Radio Orientering Norge
 3. Husk fristen 1. juli for innsending av søknad om momsrefusjon via NRRL
 4. LN2HQ trenger operatører i 2021 (gjentatt melding)
 5. DX-Nytt Nr. 874
 6. Gruppemøter
 7. Tester

 

 

 1. QST-LA fra LA1C i sommer

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

QST-LA for Sør-Norge på SSB vil bli sendt hver søndag i sommer (uke 25 - t.o.m. uke 31).
Redaktører er LB7ZG Bjørn (uke 25,26 og 31) og LA4LN Tom (uke 27, 28, 29 og 30).

Opplesere: LA1TNA Per-Dagfinn og LA4LN Tom.

 

Sendingene blir som følger:
uke 25: 27.juni- opr: LA1TNA
uke 26: 4. juli - opr: LA1TNA
uke 27: 11. juli - opr: LA4LN
uke 28: 18. juli - opr: LA4LN

uke 29: 25. juli - opr: LA4LN
uke 30: 1. august - opr: LA1TNA

uke 31: 8. august - opr: LA1TNA

 

QST-LA sendes på den vanlige frekvensen: 3725 kHz LSB (+/- QRM).
Tidspunkt blir som vanlig kl. 10.00 norsk tid.

 

For sendingene i uke 25, 26 og 31 så må informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til: qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld i den aktuelle uken.

 

For sendingene i tidsrommet uke 27, 28, 29 og 30 så må informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til: la4ln@hotmail.com senest torsdag kveld i den aktuelle uken.

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder;

 

Her er resultat fra ukens RPO-løp som ble arrangert av LA0HO Thomas i Drammensmarka 9. juni med 5 poster i kategori RPO 80 meter. Det var et aldeles nydelig sommervær og svært mange badet i Landfalltjern nær Drammen. Men vi andre var mer opptatt med å finne de 5 skjulte RPO sendere som alle er merket med lite O-post triangel ute i marka.

Hver post sender morsesignal i et minutt i rekkefølge MOE-MOI-MOS-MOH-MO5 på frekvens 3580 kHz og de ble funnet av alle løpere.

 

De 4 raskeste ble:

LA9NGA Jon      39 min 10 sek  GRATULERER !

LA5OM Steinar  1 time 2 min 15 sek

LA1KP  Øivind   1 time 4 min  40 sek

LA6XI  Knut       1 time 24 min 20 sek

 

Knut uttalte etter løpet at det var en fin løype på ca. 4.8 km i luftlinje, og hans sportsklokke viste snaue 6 km i løpelengde. Han hadde startet i motsatt rekkefølge i forhold til de andre,- og la til: "det var så flott i sommer-skogen og som pensjonist hastet det ikke med å komme i mål".

 

Neste RPO løp på Østlandet er et løp i kategori 2 meter og arrangeres av LA1KP Øivind. Det starter tirsdag 15. juni kl. 18.00 og går på kart Oslo Vest/Bærum Øst. Mer info kommer på RPO.no.

 

Det ville være praktisk med påmelding til løpet, senest dagen før, til la1kp@online.no, eller via telefon: 906 04 339.

 

Neste og siste løp før sommeren er satt opp til mandag 21.juni i Vestfold og vil bli et 80 m løp.

 

Vi minner om at EDR vil arrangere Nordisk Mesterskap i RPO 17.-19. september i år. Alle som kan tenke seg å delta må snarest ta kontakt med NRRLs RPO-manager LA9NGA Jon.

 

"RPO ringen" LA1RPO på søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB

Sjekk gjerne inn på ringen enten du er RPO-løper eller ikke, eller sjekk info på  www.rpo.no 

Alle er velkomne!

 

 

 1. Husk fristen 1. juli for innsending av søknad om momsrefusjon via NRRL

 

NRRLs kontor melder:

 

Alle NRRLs grupper kan søke om momsrefusjon for regnskapsåret 2020 via NRRLs sentrale søknad. E-post med informasjon og søknadsskjema er sendt alle NRRLs grupper via den kontaktadressen vi har registrert for gruppen. Har ikke din gruppe mottatt denne informasjon, ta snarest kontakt med NRRLs kontor via e-post nrrl@nrrl.no. Frist for innsending av søknad er 1. juli.

 

For å kunne søke må gruppen ha gjennomført et årsmøte / generalforsamling hvor regnskapet for 2020 har blitt godkjent. I tillegg må gruppen ha sendt inn årsrapport til NRRL. Årsrapporten kan enkelt leveres elektronisk her: www.nrrl.no/om-nrrl/arsrapport-for-grupper

 

 

 1. LN2HQ trenger operatører i 2021 (gjentatt melding)

 

LB3RE Stein-Roar melder:

 

LN2HQ NRRL hovedstasjon søker operatører til IARU HF Championship Contest 10.-11. juli 2021.

 

Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pile-up fra din NRRL gruppestasjon eller hjemme QTH

 

Hva trenger vi?

Vi trenger en stasjon på CW per bånd fra 160 til 10m og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

 

Man kan bidra med 6, 12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!

NB! Pga. COVID 19 anbefaler vi remote eller maks 2-5 personer per QTH

 

Kontakt LN2HQ på hfcontest(a)nrrlcontest.no for de som er interessert i å delta på ww.contesting.no/ln2hq

 

For mer informasjon om ledige slots samt lenker for nedlasting av nødvendig programvare se her: tinyurl.com/axm9hjrk

 

 

 

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 874

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

 

BOUVETØYA: DXpedisjonen 3YØJ, som planlegges for januar-februar 2023, får løfte om finansiell støtte fra mange kanter. Den nyeste støtten kommer fra den kjente japanske DXeren JH1AJT, Zorro. DX World melder, at i tillegg til sin pengestøtte, har Zorro kjøpt inn rikelig med den franske "BOUVET" musserende vin, og vil skåle med denne, etter at han har fått sin første kontakt med 3YØJ på Bouvetøya.

Se mer info om 3YØJ i DX-Nytt Nr. 866 i QST-LA for uke 15 i 2021, datert 16. april.

 

 

INDONESIA: 7D9BA blir aktiv med 5 operatører fra Lembongan Island (IOTA OC-22 – Islands-On-The-Air: Oceania nr. 22) fra 25. til 28. juni på 80 til 10 meter med CW, SSB, FT8, FT4 og litt RTTY. QSL via EA7FTR, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World), eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

 

 

GUYANA: 8R1AK/P er aktiv fra Leguan Island (IOTA SA-68), og har vært på 20 meter med SSB. QSL bare direkte til adressen på QRZ.COM.

 

SYD-KOREA: Den spesielle stasjonen D72LP, hvor "LP" betyr "Low Power", er aktiv til 30. juni for å markere IARUs årlige QRP-dag, som er den 17. juni. QSL via LoTW.

 

ITALIA: IG9/IK5RUN og IG9/IK5MES vil være aktive fra Lampedusa Island, like nord for Afrika (IOTA AF-19), fra 12. til 25. juni på HF-bånd med mest SSB. QSL til de respektive hjemme-kallesignaler.

JAPAN: Det er 60 år siden radioamatører fikk lov til å operere fra øya Okinawa. I den anledning vil den spesielle stasjonen 8N6ØHAM være aktiv fra Japan, fra 1. juni og resten av året. QSL via byrå.

 

MONGOLIA: En russisk DXpedisjon med kallesignal JVØYU var planlagt denne for-sommeren, men må utsettes, på grunn av Corona-reise-restriksjoner. Planlagte bånd fra 160 meter til 70 centimeter, og modes CW, SSB, og FT8 i DXpedition mode (FOX / HOUND mode). QSL-info vil komme. Mer info på web: WWW.JV0YU.RU

 

 

SVALBARD: Vi skrev i DX-Nytt Nr. 868 om den planlagte DXpedisjonen JWØW til Prins Karls Forland, lengst vest på Svalbard. DX World melder at datoene nå er forandret, og vil nå være fra 21. til 26. juli. Bånd og operatører er gitt i DX-Nytt Nr. 868. Endring av QSL: Nå via MØOXO, og via LoTW.

 

 

PERU: I anledning 200 år siden Peru fikk uavhengighet, er de spesielle stasjonene OC4B, OC6B og OC7B aktive resten av året på 40 til 15 meter med SSB og FT8. Digitalt QSL fås ved å sende dine QSO-data til E-post-adressen: OA4P@HOTMAIL.COM.

 

MÄRKET ("MARKET REEF"): OJØC blir aktiv med 6 operatører fra 12. til 21. juni med fokus på 6 meter og høyere frekvenser med CW, SSB og FT8. QSL til OH3JR.

Det er mulig at OJØMR (QSL til OG2M, og via LoTW) og OJØJR (QSL til OH3JR, og via ClubLog’s OQRS) blir aktive videre til 4. juli på de samme bånd og modes.

 

 

RUSSLAND: I anledning den russiske nasjonaldag, 12. juni, vil flere spesielle stasjoner være aktive fra 7. til 13. juni: R21RUS, RO21RU, RT21RU, RU21RU og RW21RU. Flere diplomer vil være tilgjengelig for kontakter med disse stasjonene. Mer info, blant annet om diplomer og QSL, finnes på QRZ.COM.

 

DODECANESE: SV5/DL3DRN er aktiv fra Rhodos (IOTA EU-1) til 21. juni på HF-bånd med CW, SSB og RTTY. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

GUADELOUPE ISLAND: TO11A vil være aktiv med to operatører fra 12. juni til 5. juli med fokus på 6 meter, modes ikke oppgitt. QSL til F6HMQ.

 

 

BRITISH VIRGIN ISLANDS: VP2V/K3TRM blir aktiv fra 4. til 17. juli på 40 til 6 meter med SSB, RTTY, FT8, og via satellitter. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

TURKS & CAICOS ISLANDS: VP5/W3QP blir aktiv fra 26. juni til 2. juli. Bånd og modes ukjent. QSL-info på QRZ.COM.

 

BURKINA FASO: XT2AW blir aktiv igjen i 3 uker fra 13. juni på HF-bånd med FT8, CW, og via satellitter, og muligens med SSB. QSL-info på QRZ.COM.

 

 

VIETNAM: XV9RH er aktiv til 26. juni, når han ikke jobber, på 20 til 10 meter med CW og FT8. QSL til OE1JUN.

 

 1. HELENA: G3WIP blir aktiv med et ZD7-kallesignal fra 21. juni til 30. september. Mer info kommer.

 

6 METER DX: Siste helg ble følgende sjeldne land hørt eller kjørt av LA4LN i Oslo: Israel, Libanon, Kreta, Oman, Saudi Arabia, Malta, Corsica, Vest-Sahara, Marokko, Madeira, mange fra Kanariøyene, 3 stasjoner fra Brasil, 2 stasjoner fra Venezuela, 3 stasjoner fra Colombia, 5 stasjoner fra Puerto Rico, Trinidad & Tobago, Curacao, 4 stasjoner fra Bonaire, Aruba, US Virgin Islands, British Virgin Islands, USA (W1, W2, og W7) og Canada (VO1 og VE). Så her skulle det være mange muligheter, for å kunne få kontakt med nye land på 6 meter, når det er så gode sporadisk-E-forhold med mange hopp.

 

LA4LN fikk siste helg en 6-meter-kontakt med K1ZZ, Dave Sumner, i Connecticut, USA, som er tidligere generalsekretær for ARRL, og er Ridder av NRRLs Den Gyldne Nøkkels Orden!

 

YV5IUA i Caracas, Venezuela, ble også kontaktet på 6 meter av LA4LN siste helg (bilde):

 

 

Den skriftlige utgaven av QST-LA viser et kart fra DXMAPS.COM med "hørt og kjørt" på 6 meter den 5. juni, i løpet av de siste ti minutter før klokken 2230 UTC, med meget gode forhold mellom Karibien og LA4LN i Oslo:

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet forsiktig opp med møter igjen.

Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen har fra og med juni åpnet for drop-in torsdager kl. 19.00 på gruppelokalet.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe melder at Lillestrøm kommune nå har lettet på de lokale smittevernbestemmelsene, noe som muliggjør gjennomføring av det som både blir årets første og sesongens siste gruppemøte på Tingvold grendehus, tirsdag den 15. juni. Møteprogrammet blir offentliggjort i nyhetsbrevet som sendes gruppens medlemmer på søndag.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

15 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz

17 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz

19-20 0000-2400 UTC All Asian DX Contest 1,8-28 MHz CW

19-20 1200-1159 UTC Ukrainian DX Classic RTTY Contest 3,5-28 MHz RTTY

19-20 1400-1400 UTC IARU Region 1 50/70 MHz Contest 50-70 MHz All modes

19-20 1500-1500 UTC Stew Perry Topband Challenge 1,8 MHz CW

 

 

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .

Email from @nrrl.net is a service delivered to members of Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .  


-----------------------------------------------------------------------


QST-LA uke 22-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

       

 1. Støtte fra Forskningsrådet til utvikling av lærestoff for amatørradio
 2. Fire nye radioamatører
 3. Vinnerne av T-skjorter er trukket
 4. Nytt fra Radio Orientering Norge
 5. LN2HQ trenger operatører i 2021
 6. Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X
 7. DX-Nytt Nr. 873
 8. Gruppemøter
 9. Tester

 

 

 1. Støtte fra Forskningsrådet til utvikling av lærestoff for amatørradio

 

LA4ZCA Torbjørn melder:

 

NRRL fikk 2. juni 2021 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for tiltak til å "styrke barn og unges digitale kompetanse" gjennom fritidsaktiviteter.

 

NRRL får 711.000 kroner til et prosjekt for utvikling av nettbasert lærestoff for amatørradio og andre utadrettede aktiviteter. Prosjektet vil løpe i to år med start i oktober. Konkrete leveranser og budsjett vil bli bestemt i forhandlinger med Forskningsrådet i løpet av sommeren. Frivillig innsats fra NRRLs medlemmer vil også være en viktig innsatsfaktor i prosjektet. Vi håper at mange vil ta aktivt del i dette arbeidet, som vil være viktig for fremtiden til amatørradio i Norge.

 

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren. Spørsmål eller innspill kan rettes til NRRLs generalsekretær, eller til LA4ZCA Torbjørn som leder prosjektgruppen som har utarbeidet søknaden i samråd med NRRLs hovedstyre. Gruppen har forøvrig bestått av LA3PNA Thomas (NRRLs president), Mona Askerød (redaktør av "Amatørradio"), LA6CSA Pål, LA7ECA Øyvind (vara i hovedstyret) og LB4IH Trond (NRRLs ungdomskoordinator).

 

 

 

 1. Fire nye radioamatører

 

LA1TNA Per-Dagfinn har gleden av å meddele:

 

Bergensgruppen har arrangert radioamatørkurs på nett over 17 kurskvelder i tidsrommet 3. februar til og med 11. mai. 22 deltakere har fullført kurset.

Det har vært deltakelse fra mange deler av landet.

 

I tillegg til de 14 deltakerne som tidligere har greid lisensen, så har 4 nye deltakere vært oppe til lisensprøve og bestått:

 

De nye radioamatørene er:

- LB1YJ Ole Christian Golid, Notodden

- LB2BJ Ådne Breisnes Utkilen, Austrheim

- LB2EJ Kjetil Martinsen, Vadsø

- Sindre Asser N. Nilssen, Varangerbotn. (Sindre har ennå ikke fått tildelt kallesignal)

 

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker alle hjertelig velkommen "på lufta"!

 

Resten av deltakerne vil gå opp til lisensprøve så snart det er praktisk mulig.

Vi ønsker lykke til med prøven!

 

 

 1. Vinnerne av T-skjorter er trukket

 

LA6CSA Pål melder:

 

Vi har trukket ut tre heldige vinnere av NRRLs T-skjorte blant de som har svart på spørreundersøkelsen etter årets digitale HamConvention.

 

Vinnerne er:

 

LA3CK Knut Mathisen, Maura

LA1TNA Per-Dagfinn Green, Loddefjord

LA2VTA Leif Konrad Storaas, Gjøvik

 

Vi gratulerer!

 

T-skjortene dukker opp i posten i løpet av kort tid.

 

Takk til alle som har vært med på å besvare spørreundersøkelsen.

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

 

Resultat fra RPO løp kategori 2-meter i Lommedalen 31/5 med LA8TIA Lars-Rune som arrangør:

 

Plass    Deltager                                 Tid                  Poster

1          Jon Sletvold LA9NGA           01:07:18         5

2          Thomas Kaiser LA0HO         01:10:20         5

3          Øivind Solli LA1KP              01:20:38         5

4          Svein Olsen LA6KCA           01:36:27         5

5          Simen Ouff Olsen                 01:40:40         5

6          Ole Garpestad LA2RR           01:48:43         2

7          Karin Garpestad LA8UW      01:05:25         1

 

Det var flott sommervær og løypa med 5 poster var ca. 6 km ved korteste rute valg.

Terrenget var kupert, og det var en del veltede trær etter vinteren som gjorde det vanskelig å løpe noen steder.

Det virket som løperne var fornøyde med løpet og det ble en flott dag i skogen med RPO!

 

Neste RPO-løp på Østlandet er ONSDAG 9. juni med start fra kl. 18.00 i Drammensmarka med LA0HO Thomas som arrangør og det går i kategori 80 meter.

 

Start ved Landfalltjern (59.768649, 10.160480)

Veien dit går forbi Drammen Sykehus (Hans Hansens vei – Sanatorieveien – Underlia - Landfalltjernveien).

Skiltet mot Landfallhytta, bomvei. 

Etter løpet er det bademulighet i Landfalltjern!  Alle er velkomne, og RPO-mottaker kan lånes. Kom og prøv!

 

(Talk-inn på 145.550 MHz og LA5DR).

 

RPO-ringen med LA1RPO QRV ca. kl. 10.30 på 3644 kHz søndager.

 

 

 1. LN2HQ trenger operatører i 2021

 

LB3RE Stein-Roar melder:

 

LN2HQ NRRL hovedstasjon søker operatører til IARU HF Championship Contest 10.-11. juli 2021.

 

Dette er en fin anledning til å delta som MULTI operatør til å betjene et eller flere bånd i 24 timer med pile-up fra din NRRL gruppestasjon eller hjemme QTH

 

Hva trenger vi?

Vi trenger en stasjon på CW per bånd fra 160 til 10m og en stasjon på SSB per bånd fra 160 til 10m. Altså 12 stasjoner samtidig over hele landet!

 

Man kan bidra med 6, 12 eller 24 timer i kombinasjon med andre!

NB! Pga. COVID 19 anbefaler vi remote eller maks 2-5 personer per QTH

 

Kontakt LN2HQ på hfcontest(a)nrrlcontest.no for de som er interessert i å delta på ww.contesting.no/ln2hq

 

For mer informasjon om ledige slots samt lenker for nedlasting av nødvendig programvare se her: tinyurl.com/axm9hjrk

 

 

 

 1. Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

K1JT, Joe Taylor, melder 3. juni at det populære dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modes, kom ut med en ny versjon for utprøving (såkalt «Release Candidate», forkortet RC), versjon 2.5.0-RC1. Denne versjonen er nesten identisk med versjon 2.4.0-GA for generell bruk, hvor GA står for «General Availability».

 

Den nye versjonen for utprøving er særlig for å gi bedre bruk av måne-refleksjon (EME = Earth - Moon - Earth), ved å videreutvikle den nye digitale mode Q65 til å dekode raskere og bedre. Hvis du ikke er interessert i måne-refleksjon eller den digitale mode Q65, skriver Joe at man kan holde seg til versjonen 2.4.0-GA for generell bruk.

 

Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode

Der ligger også PDF-filer med informasjon om programmet dets forskjellige digitale modes.

 

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 873

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

 

MAURITIUS: En satellitt med kallesignal 3B8MIR vil bli satt ut fra den internasjonale romstasjonen ISS i begynnelsen av juni. Kallesignal-suffikset "MIR" står for "Mauritius Imagery & Radio-communication". Satellitten inneholder et kamera og en digipeater, hvor opplink er på 145,9875 MHz, og nedlink er 436,925 MHz. Mer info på www.spacemauritius.com

ITALIA: Den spesielle stasjonen 4U29MAY er aktiv til 30. juni for å minnes 29. mai, som er dagen for FN’s internasjonale fredskorps. Aktiviteten er på 160 til 10 meter, modes ikke oppgitt. QSL via 9A2AA. Og NB: Stasjonen teller bare for Italia. Mer info på QRZ.COM.

 

 

NIGERIA: ZS6AAG var aktiv som 5N7MSF til 25. mai, da han fikk et nytt kallesignal: 5N9JLH. Han har vært på 14122 kHz og 14130 kHz etter klokken 16 UTC. QSL via ZS6AAG, og via eQSL.

TONGA: A35JP er aktiv til og med oktober, hvis ikke Corona-situasjonen kommer i veien. Aktiviteten blir på 80 til 6 meter med CW, SSB, og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet JAØRQV, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

 

 

SPANIA: Den spesielle stasjonen EH5SUB blir aktiv 5. og 6. juni fra en undervannsbåt ("SUB" = "SUBmarine") med 3 operatører, beliggende ved et marine-museum. Mer info med mange fine bilder på QRZ.COM. QSL via EA5GVJ.

 

 

UKRAINA: Den spesielle stasjonen EO3ØA er aktiv for å feire 30 års uavhengighet for Ukraina. QSL BARE via eQSL, eller via LoTW.

 

 

SAINT BARTHÉLEMY: FJ/K2LIO er aktiv til 5. august, mest på 40, 20, 15 og 10 meter. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

PANAMA: Den spesielle stasjonen HP2ØØI vil være aktiv fra 1. juni til 30. november, for å feire 200 års-jubileet for Panamas uavhengighet. Kallesignal-suffikset "200 I" står for "200 (years) Independence". Aktiviteten blir på 80 til 10 meter med SSB og forskjellige digitale modes. QSL via HP1DAV.

 

NORGE: LA4C med Haugalandgruppen av NRRL blir aktiv fra Feøy (IOTA EU-55) i RSGB IOTA Contest 24. og 25. juli med 7 operatører. QSL til LA4C direkte, via byrå, eller via LoTW. IOTA = Islands-On-The-Air, og EU = Europa.

 

ØSTERRIKE: Den spesielle stasjonen OE6ØANT blir aktiv fra 1. juli ut året i anledning 60-års jubileet for Antarktis-traktaten, med bl.a. Norges 3Y-krav. QSL-info vil komme. Mer info på www.waponline.it

 

 

FÆRØYENE: OY/LB5SH vil bli aktiv i én helg til høsten, dato vil bli annonsert. Aktiviteten vil bli med SSB og FT8. Aktuelle bånd blir bestemt når han ser hvilke antenner han får med seg. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM1PAR blir aktiv fra 5. til 19. juni, for å markere det første fallskjerm-hopp over fransk jord, som fant sted 15. juni 1941. Kallesignal-suffikset "PAR" er tatt fra det franske ordet "PARachute" = fallskjerm. QSL via F5RRZ. Mer info på web: www.tinyurl.com/TM1PAR

 

 

I tillegg vil den spesielle stasjonen TM57COV være aktiv fra 15. til 29. juni, for å ære de som har blitt smittet, døde og plaget av viruset COVID-19. QSL via byrå, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

 

 1. MARTIN: TO9W blir aktiv fra 1. til 10. desember med 5 operatører, med prioritet på 160, 80 og 40 meter, pluss noe aktivitet på 60 meter-båndet, med CW, SSB, FT8, FT4, og noe RTTY. QSL via LoTW, eller via ClubLogs OQRS.

 

 

BRITISK VIRGIN ISLANDS: VP2V/W9DR hadde planlagt aktivitet fra 17. til 24. juni på 6 meter, men må utsette dette til juni neste år, på grunn av Corona-situasjonen.

 

ZIMBABWE: Ohio/Pennsylvania DX Bulletin korrigerer forrige ukes informasjon: Det er 9J2GS (og ikke PA3CPI) som er aktiv som Z21DX, og vil være aktiv på alle HF-bånd med SSB mellom klokken 1740 og 1800 UTC. Men QSL skal via PA3CPI.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet forsiktig opp med møter igjen.

Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen har fra og med juni åpnet for drop-in torsdager kl. 19.00 på gruppelokalet.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 9. juni er det drop-in.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokale QST-sendinger over LA8CR kl. 20.00 hver andre og fjerde tirsdag i måneden.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

8 1900-2300 NT NRAU NAC 432 MHz

10 1900-2300 NT NRAU NAC 50 MHz

12 0000-2359 UTC VK Shires Contest 3,5-28 MHz CW, SSB

12-13 1200-1200 UTC Portugal Day Contest 3,5-28 MHz CW, SSB, Mixed

 


------------------------------------------


QST-LA uke 21-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Ny radioamatør på Notodden
 2. Bli med på å samle data til et forskningsprosjekt i regi av HamSCI
 3. Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X
 4. Nytt fra Radio Orientering Norge
 5. DX-Nytt Nr. 872
 6. Gruppemøter
 7. Tester

 

 

 1. Ny radioamatør på Notodden

 

LA7KJ Rune melder:

 

Ole Christian Golid besto lisensprøven 25. mai og fikk tildelt kallesignalet LB1YJ.

 

Vi gratulerer!

 

 

 1. Bli med på å samle data til et forskningsprosjekt i regi av HamSCI

 

KD8OXT Kristina Collins melder:

 

Jeg leter etter radioamatører som kan hjelpe meg med å samle inn data til doktorgradsarbeidet mitt. Det dreier om data i forbindelse med den kommende solformørkelsen 10. juni 2021.

 

Alt du trenger for å samle inn data er en HF-radio koblet til en datamaskin som kjører en spesifikk programvare utviklet via åpen kildekode. En presisjonsfrekvensstandard, som for eksempel kan være GPS-basert, er ønsket, men ikke nødvendig for å delta. Alle radioamatører og kortbølge-lyttere over hele verden er invitert til å delta, selv om stasjonen din skulle ligge langt unna sonen med total formørkelse. I fjor var det over 100 deltakere fra 45 land som deltok. Eksperimentet går fra 7. til 12. juni. Alle deltakere vil motta QSL-kort og oppdateringer når dataene blir behandlet. Dette er et piloteksperiment for et Personal Space Weather Station prosjekt i regi av HamSCI, som søker å utvikle et globalt nettverk som overvåker geospace-miljøet.

 

Det vil være en valgfri øvelsesøkt 30. mai for å velge de beste stasjonene for eksperimentet. For å delta, lytt til RWM (4,996 MHz, 9,996 MHz) og WWV (5 MHz, 10 MHz) på radioen din og fullfør undersøkelsen du finner på web-adressen nedenfor. Det er best å samle inn data på omtrent samme tid på dagen som formørkelsen finner sted (kl. 08.00 UTC).

 

For mer informasjon se forskningsprosjektets webside her: tinyurl.com/rxpez6nz

 

KD8OXT Kristina kan nås via e-post: kd8oxt@case.edu

 

 

 1. Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

Det populære dataprogrammet WSJT-X med mange digitale modes kom den 24. mai ut med en ny versjon for generell bruk (såkalt General Availability, forkortet GA), versjon 2.4.0. Denne versjonen inneholder en ny digital mode, kalt Q65, som har vært til utprøving i versjonens test-versjoner, såkalte «Release Candidates», forkortet «RC».

 

Den nye digitale mode Q65 egner seg særlig til vanskelige utbredelses-forhold på VHF og høyere frekvenser, for eksempel for iono-scatter, tropo-scatter, regn-scatter, trans-ekvatoriell utbredelse (TEP), og månerefleksjon (EME).

 

Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden: tinyurl.com/digimode

 

I tillegg melder LA6Q Frode at han har oppdatert den norske brukerveiledningen. Den norske brukerveiledningen kan lastes ned både fra WSJT-X sin hjemmeside og fra LA1B.no. I tillegg melder Frode at han denne gang, omsider, fikk Joe Taylor til å rette noen feil som har vært meldt inn noen ganger tidligere. I oppdatert versjon så fremstår WSJT-X User Guide nå bedre enn på lenge.

 

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

 

Resultat fra årets første RPO -løp på Østlandet:

Det var LA9NGA Jon, NRRLs RPO manager, som hadde lagt en spennende løype på ca. 4 km, i et tøft Østmarka-terreng med 5 poster i kategori RPO -80 meter.

Østmarka er kjent for sitt kuperte terreng og start var fra Sandbakken turisthytte øst for Oslo, et nydelig sted og det var en fin varm sommerkveld!

 

Takk for flott opplegg, - og de tre raskeste med 5 poster ble:

 1. LA3ST Stein      0:58:06
 2. LA6XI Knut       1:19:50
 3. LA5OM Steinar 1:20:00

 

Neste løp i kategori RPO-2 meter er på Østlandet og vil bli avholdt mandag 31. mai kl. 18.00 med start fra Burudvann i Lommedalen/Bærum.

Her er det obligatorisk med påmelding til arrangøren LA8TIA Lars-Rune, senest søndag kveld kl. 22.00.

 

Gå inn på RPO.no for info eller send en e-post til LA8TIA på e-post: la8tia@gmail.com. Han kon også kontaktes på telefon: 414 04 830

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 872

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

 

NIGERIA: ZS6AAG er aktiv nå som 5N7MSF. Han jobber for «Leger uten grenser», og vil bare være aktiv i ledig tid, for tiden på 20 meter (14122 kHz) og 15 meter (21170 kHz) med SSB etter klokken 1645 UTC. Han håper å få utstyr for å få kontakter over QO-100-satellitten. QSL via ZS6AAG og via eQSL.

MAURETANIA: 5T5PA er meget aktiv, og Johannes, som han heter, har de siste dagene vært relativt sterk på 6 meter med FT8, hvor LA4LN har oppnådd kontakt. Johannes har nettopp mottatt Intrepid DX-Groups "Spirit Award" for 2020, fordi han har klart å opprettholde DX-aktiviteten under Corona-krisen.

[Kartet viser med brun strek 6m-forbindelsen mellom 5T5PA og LA4LN den 24. mai klokken 11 UTC.]

 

 

NIGER: 5UAIHM er aktiv til 27. juni på 40 og 20 meter med CW og SSB, mest aktiv på 20 meter mellom 14030 og 14040 kHz med CW fra klokken 17 UTC. QSL til hjemme-kallesignalet F4IHM.

 

 

MALDIVENE: GØVJG blir aktiv igjen som 8Q7CQ fra 28. september til 13. oktober på 80 til 10 meter, inkludert 60 meter, med SSB og digitale modes. QSL direkte til G0VJG, eller via MØOXOs OQRS (Online QSL Request System).

 

BAHAMAS: C6AHC er aktiv fra Bimini Island (IOTA NA-48) på HF-båndene med CW, SSB og FT8. QSL via eQSL, eller LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via ClubLogs OQRS.

I tillegg blir C6AHA også aktiv fra øya Bimini fra 14. til 21. juli med 9 operatører på 160 til 10 meter med CW, SSB og FT8 med 5 stasjoner samtidig. De vil særlig se etter stasjoner fra Europa og Australia.

 

MARTINIQUE: FM/OQ3R vil være aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med CW. I CQWW WPX CW Contest 29. og 30. mai vil han bruke kallesignalet TO3F. QSL for begge kallesignaler bare direkte til hjemme-kallesignalet OQ3R.

 

 

HAITI: IK1UWY er aktiv som HH2JA i kommende 3 år på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. Han har så langt vært på 20 og 15 meter med FT8 mellom klokken 20 og 2330. QSL via LoTW, eller via eQSL.

 

GRØNLAND: OX3LX blir aktiv fra flere forskjellige øyer ved Grønland fra 8. juni til 10. juli, med mulighet for at datoene kan endres. Aktivitet på 6 og 4 meter prioriteres, men han vil være på HF også. Han er på jobb, så mest aktivitet vil bli i lunsj-tiden og etter middag. I helgene vil han også være aktiv om morgenen. QSL direkte via OZØJ, og etter Grønlands-aktiviteten QSL via LoTW og via ClubLog’s OQRS.

 

ARUBA: P4ØA vil være aktiv fra 25. mai til 1. juni på 160 til 10 meter med CW og SSB. QSL via WD9DZV.

I tillegg vil P4ØW være aktiv i samme periode, og vil benytte kallesignalet P44W i CQWW WPX CW Contest (29.-30. mai). Før og etter contesten vil han prioritere 160, 30, 17 og 12 meter med mest CW. QSL via LoTW, eller direkte via N2MM, men IKKE QSL via byrå.

 

NEDERLAND: Den spesielle stasjonen PA21ARDF er aktiv til og med 30. mai på HF-bånd for å støtte ARDF = Amateur Radio Direction Finding, altså radio-peiling eller radio-orientering, det vi i "gamle dager" kalte "revejakt". Mer info på QRZ.COM. QSL via byrå, eller via ClubLogs OQRS.

 

 

BRITISK VIRGIN ISLANDS: VP2V/NC3Z blir aktiv fra 3. til 14. juni på 40 til 6 meter med SSB, FT8 og FT4. QSL via LoTW, og via ClubLogs OQRS.

 

TURKS & CAICOS ISLANDS: VP5M vil være aktiv i CQWW WPX CW Contest, med QSL til K4QPL, eller via LoTW. Fire amerikanske radioamatører vil være aktive før og etter contesten fra 25. mai til 1. juni med VP5/ foran sine egne amerikanske kallesignaler. QSL til disse via deres hjemme-kallesignaler.

 

 

LATVIA: Den spesielle stasjonen YL21ICE (Yankee Lima to én India Charlie Echo) er aktiv til 6. juni i anledning 2021-verdensmesterskapet i is-hockey i Riga. Aktiviteten er på 160 til 10 meter og VHF og UHF med CW, SSB, RTTY, FT8 og FT4. QSL via LoTW.

 

ZIMBABWE: PA3CPI er aktiv igjen som Z21DX, og har vært på 20 meter SSB mellom klokken 1740 og 1800 UTC. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

SVALBARD / BJØRNØYA: QSL-kortet til JW4LN for Bjørnøya ble tatt inn i «QSL of the Day» på web-siden DX-WORLD.NET den 18. mai i år. Samtidig publiserte web-siden en historie om tre somres besøk av JW4LN på Bjørnøya. Les om øyas oppdagelse, og om isbjørner og været på øya på internett-linken her: www.tinyurl.com/JW4LN-QSL

 

 

VHF DX: Den 19. mai var det DX-åpning på 6 meter med FT8 fra Karibien til LA4LN i Norge, hvor følgende var hørt eller kjørt: 3 stasjoner fra KP4 (Puerto Rico), 9Y4 (Trinidad og Tobago), og VP2E (Anguilla). I tillegg kom EA8 (Kanariøyene), CU (Azorene) og CT3 (Madeira) inn med sterke signaler. Så sommerens forhold med multi-hopps sporadisk-E til DX-land har allerede kommet i midten av mai i år. [Kartene under fra DXMAPS.COM viser til venstre linjer for "hørt eller kjørt" de siste 8 minuttene den 19. mai klokken 2145 norsk tid, og kartet til høyre viser bl.a. LA4LN’s kontakt med PV8DX i Brasil 23. mai].

 

I tillegg ble det også gode DX-forhold på 6 meter med multi-hopp sporadisk-E den 23. mai, hvor LA4LN kan melde følgende DX hørt eller kjørt, i tillegg til de samme fra 19. mai: 5T (Mauretania), OD (Libanon), HI (Den Dominikanske Republikk på Haiti), KP2 (USAs Virgin Island), CN (Marokko), 2 stasjoner fra 7X (Algerie), og 2 PV-stasjoner (Brasil) med dagens lengste kontakt med PV8DX over 8715 kilometer. Ut fra kartene på DXMAPS.COM så det ut som dette var lengste kontakt i verden i dette døgnet! Litt morsomt at DX-stasjonene spesielt ber om å få QSL fra en, tydeligvis for dem, "sjelden" norsk stasjon på 6 meter.

 

I tillegg kom CU (Azorene) og CT3 (Madeira) inn med sterke signaler, og EA8 (Kanariøyene) ble kontaktet av LA4LN både på 6 meter og 4 meter over ca. 4000 kilometers distanse.

 

 

I den skriftlige versjon av QSL-LA vises QSL-kort for tre av LA4LNs DX-QSOer på 6 meter den 23. mai: 7X3WPL i Algerie, KP2/KØBZ på US Virgin Islands, og PV8DX i Brasil – sistnevnte også hørt kvelden den 24. mai, i tillegg til FG (Guadeloupe). Den 25. mai ble 9K (Kuwait) og 5B (Kypros) og OD (Libanon) og T7 (San Marino) kontaktet, og 7Z (Saudi-Arabia) ble hørt. Moden FT4 var også i bruk på 50318 kHz.

Den 27. mai ble både 5B (Kypros) og 4X (Israel) hørt på 6 meter FT8 klokken 22 til 23 av LA4LN i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONETSK: Stasjonen D1DX og andre D1-stasjoner er aktive på båndene, og sender fra utbryter-delen Donetsk i øst-Ukraina. De har der "tatt seg" dette kallesignal-prefikset D1, uten at det har vært tildelt av ITU (Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union). Kallesignaler innen de ITU-tildelte prefikser DAA til DRZ er tildelt Tyskland, så bruk av et ikke-tildelt D1-prefiks skaper forvirring blant radioamatører. Stasjonen D1DX ble hørt av LA4LN på 6 meter med FT8, kallende på skandinaviske stasjoner, men fikk ikke svar. Det er kanskje det beste for oss, å ikke blande seg inn i dette "gufne internasjonale problemet"?

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen skal ha møte med strenge smittevernregler. Mandag 31. mai skal LA6VQ Frode Igland informere oss om elektronisk logging og elektronisk QSLing.

Tidspunktet er kl. 20.00, plattform er ZOOM og her er lenken: tinyurl.com/5945tkdm

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet forsiktig opp med møter igjen.

Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen åpner fra og med torsdag 3. juni forsiktig opp igjen med drop-in ute kl. 19.00 på gruppelokalet. Vi ønsker alle velkommen.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 2. juni er det medlemsmøte.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokale QST-sendinger over LA8CR kl. 20.00 hver andre og fjerde tirsdag i måneden.

Vi har dugnad utendørs på Tingvold grendehus tirsdag 1. juni klokken 18.00.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

1 1900-2300 NT NRAU NAC 144 MHz

3 1900-2300 NT NRAU NAC 28 MHz

5-6 1200-1159 UTC Tisza Cup CW Contest 1,8-28 MHz CW

6 1300-1500 UTC NRRL Månedstest 1,8-7 MHz CW 

6 1515-1715 UTC NRRL Månedstest 1,8-7 SSB*********************************


QST-LA uke 20-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Ny radioamatør på Notodden
 2. Nye radioamatører via nettkurs i regi av Haugalandsgruppen
 3. 14 nye radioamatører!
 4. Invitasjon til mottak av QST-LA i tekstformat over Winlink-systemet
 5. Nytt fra Radio Orientering Norge
 6. Inntrengere i amatørradiobånd
 7. Husk innsending av grupperapporter
 8. Oppdaterte regler for Tisza Cup Contest
 9. DX-Nytt Nr. 871
 10. Gruppemøter
 11. Tester

 

 

 1. Ny radioamatør på Notodden

 

LA7KJ Rune melder:

 

Notoddengruppen av NRRL melder at Ragnar Steinmoen har bestått prøven til radioamatørlisen etter å ha deltatt på Bergensgruppas digitale kurs i år.

Ragnars kallesignal er LA1RJ.

 

Vi gratulerer!

 

 

 1. Nye radioamatører via nettkurs i regi av Haugalandsgruppen

 

LA9RY Knut melder:

 

Vinterens nettkurs i Haugalandgruppen har så langt resultert i to nye lisenser.

Disse er:

LB0YI Kjell Jørstad, Vadsø

LB1FJ Cato Gjørven, Oppegård.

 

Vi gratulerer og ønsker velkommen på lufta!

 

 

 1. 14 nye radioamatører!

 

LA1TNA Per-Dagfinn har gleden av å meddele:

 

Bergensgruppen har arrangert radioamatørkurs på nett over 17 kurskvelder i tidsrommet 3.februar til og med 11.mai. 22 deltakere har fullført kurset.

Det har vært deltakelse fra mange deler av landet.

Så langt har 15 deltakere gått opp til lisensprøve, hvorav 14 har greid lisensen:

 

De nye radioamatørene er:

LB0WI Arild Inge Wollan, Hovin

LB1JJ Asbjørn Svellingen, Matre

LB1KJ Erik Chancy, Bergen

LB1LJ Vidar Grindheim, Manger

LB1MJ Dan-Jarle Elmersønn Køhler Raustein, Os

LB1OJ Gunnar Aabøe, Sannidal

LB1PJ Stefan Valle Pettersen, Skien

LB1QJ Lars Norderhus, Molde

LB1RJ Ragnar Steinmoen, Notodden

LB1SJ Harald Hansen, Skollenborg

LB1TJ Hans Christian Hess, Kongsberg

LB1UJ Greta Winther, Tromsø

LB1VJ Bjørn Johansen, Tromsø

LB1XJ Ørjan Bekkevold, Løten

 

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker de hjertelig velkommen "på lufta"!

 

Resten av deltakerne vil gå opp til lisensprøve i slutten av mai og første halvdel av juni.

Vi ønsker de lykke til med prøven!

 

Instruktører har vært LB0K Peter Ebsworth og LA1TNA Per-Dagfinn Green.

Stor takk til instruktørene!

 

 

 1. Invitasjon til mottak av QST-LA i tekstformat over Winlink-systemet

 

Fagleder Winlink, LA7UM Finn melder:

 

Det er i det siste uteksaminert flere nye radioamatører.

Noen har allerede dukket opp på Winlinks hjemmeside i deres dynamiske propagasjonskart.

Det er veldig hyggelig, og de er hjertelig velkomne.

 

Den gratis Winlink programvaren kan brukes med mange ulike protokoller, HF og V/UHF og direkte mot andre radioamatører eller mot servere.

Disse kan man teste mot så ofte man vil, som en slags latente radiofyr som bare sender når de blir pollet.

 

De som ønsker nærmere informasjon om hvordan de kan motta QSTLA i ren tekstformat uavhengig av lokalt internet bes sende en e-post til:

winlink@nrrl.no,

eller fra egen Winlink konto over winlink-systemet til winlink-adressen:

QSTLA-NRRL

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder.

 

Torsdag 27.mai blir det RPO løp på Østlandet med start fra Sandbakken i Oslo i kategori 80 m løp.

 

Dette omtales som Vårens vakreste eventyr!

 

Det er påkrevet med påmelding via rpo.no og maks tillatte registrerte aktive deltagere i denne utendørs samling blir 10 personer.

Følg med på vår nettside for eventuelle oppdateringer.

Arrangør blir Jon LA9NGA, NRRLs RPO-manager med kontakttelefon 911 79 562.

 

"RPO ringen" LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke!

Alle velkomne!

 

 

 1. Inntrengere i amatørradiobånd

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

IARU Monitoring Service (IARUMS) melder at de verste inntrengere i eksklusive amatørradiobånd på HF (kortbølge) for tiden er over-horisonten-RADARer, såkalte «OTHR». Slik plage har vi hatt siden 1. august 1976, da russerne startet sin første OTHR med sin hakkende lyd, slik at den ble kalt for «hakkespetten». Nå har også Kina og andre land sine OTHR i gang. Slike OTHR gir nå for tiden den største inntrenger-støyen i de eksklusive amatørradiobånd, spesielt på våre 40- og 20-meter-bånd, særlig de nederste 160 kHz i 40 meter-båndet, og rundt 14210 kHz i 20-meter-båndet.

 

 

Bilde av den russiske over-horisonten-RADARen, kalt «hakkespetten», nær Chernobyl i Ukraina (fra internett).

 

 

Bilde av en kinesisk over-horisonten-RADAR for 7 MHz (fra internett).

 

 

 1. Husk innsending av grupperapporter

 

NRRLs kontor melder:

 

Alle grupper som ikke allerede har levert rapport oppfordres nå til å sende inn grupperapport for 2020. Dette selv om det ikke har vært mulig for gruppen å avholde generalforsamling eller årsmøte i 2020 / 2021.

Grupperapportene er et viktig datagrunnlag for NRRLs sentrale arbeid.

 

Innsendt grupperapport kreves for at gruppen skal kunne søke om momskompensasjon via NRRL, samt få tildelt sambandsmidler for 2021.

 

Rapporten er elektronisk, rask å fylle ut, og sendes inn via skjemaet som finnes her: www.nrrl.no/om-nrrl/arsrapport-for-grupper

Den som sender inn rapport på vegne av gruppen må være logget på www.nrrl.no for å få tilgang til skjemaet.

 

 

 1. Oppdaterte regler for Tisza Cup Contest

 

HA0DU Steve melder via LA4LN Tom:

 

I Tisza Cup Contest, som avholdes den første hele weekend i juni hvert år, er hovedfokus å kontakte radioamatører i land langs Tisza-elven, som: Ukraina, Slovakia, Ungarn, Romania og Serbia. 

I år meldes det om oppdaterte regler.

 

For mer informasjon om Tisza Cup Contest og oppdatert regelverk, se her: www.tiszacup.eu

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 871

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

MONACO: 3A/IW1RBI blir aktiv med 4 operatører fra 27. til 30. mai på 30 til 6 meter med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL direkte til adressen på QRZ.COM, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

 

PETER DEN FØRSTES ØY: I anledning 15 år siden den norske 3YØX DXpedisjonen i 2006, har INDEXA NEWS valgt å trykke om igjen den gode artikkelen av LA6VM (3Y6VM) om sin deltagelse i DXpedisjonen. Artikkelen kan leses på PDF-format her: www.tinyurl.com/3Y0X-LA6VM

 

 

NIGERIA: ZS6AAG vil være aktiv nå som 5N7MSF. Han jobber for «Leger uten grenser», og vil bare være aktiv i ledig tid. QSL via hans hjemme-kallesignal og via eQSL.

 

MARTINIQUE: FM/OQ3R blir aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med bare CW. I CQWW WPX Contest 29. og 30. mai vil han være aktiv som TO3F. QSL for begge kallesignaler bare direkte via ON4RU.

 

LIECHTENSTEIN: HBØ/HB9HBY blir aktiv fra 30. juni til 4. juli på 160 til 10 meter med CW, SSB, FT8 og FT4. QSL via EB7DX.

 

ITALIA: Den spesielle stasjonen II6RI er aktiv til 30. juni, for å minnes 75 år siden Italia gikk over fra å være et kongedømme til å bli en republikk etter den 2. verdenskrig, den 2. juni 1946. Aktiviteten vil være på 160 til 6 meter med CW, SSB, og de digitale modes FT8, FT4, RTTY, PSK31 og PSK63. Diplomer og premier vil være tilgjengelig for kontakter, med mer info på web: www.II6RI.it. QSL direkte via IK6IHU, eller via eQSL, via LoTW, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System), men IKKE via byrå.

 

 

I tillegg er den spesielle stasjonen IIØBIKE aktiv til 30. mai i anledning det internasjonale sykkel-rittet «Giro d’Italia» 2021. LA4LN har hatt kontakt med dem på 6 meter med FT8, en distanse på nesten 2000 kilometer via sporadisk-E. QSL via E7URI, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

 

 

KRETA: SV9/DD1GG er aktiv til og med 24. mai på 40 til 10 meter med SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

TYRKIA: Den spesielle stasjonen TC568FA er aktiv til 28. juni, i anledning byen Konstantinopels fall den 29. mai 1453. Aktiviteten er på alle bånd og modes. QSL via byrå.

 

 

BENIN: TY5AB er aktiv til juni på 80, 40 og 20 meter med SSB og FT8, mest på 20 meter med FT8. QSL via EC6DX, eller via LoTW.

 

ANTARKTIS: VKØPD er aktiv fra Casey Station, mest på 15 til 6 meter, men også på 40 og 20 meter, med mest digitale modes. Men han gjør oppmerksom på, at det på internett rapporteres om kontakter på 30 og 20 meter fra en pirat, tilsynelatende fra Australia. Men den ekte VKØPD har ikke vært på de båndene, når kontakter har vært rapportert. Mer info på QRZ.COM. QSL via EB7DX.

 

 

BRITISH VIRGIN ISLANDS: VP2V/NC3Z blir aktiv fra 3. til 14. juni på HF-bånd med mest digitale modes. QSL via LoTW.

 

VENEZUELA: Den spesielle stasjonen YW2ØØBC er aktiv i hele 2021, for å minnes kampen om Carabobo for 200 år siden, som banet veien til Venezuelas uavhengighet. Aktiviteten er på 80 til 10 meter med CW, SSB, og forskjellige digitale modes. QSL via YV4KW.

 

 

VHSC: 60-års jubileet for telegrafi-klubben «Very High Speed Club» meldte vi om forrige uke, og det er nå flere stasjoner i gang fra forskjellige land med kallesignal-suffikset 6ØVHSC, f.eks. Makedonia med Z36ØVHSC.

[Det motsatte av QRS er QRQ: Send raskere telegrafi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet forsiktig opp med møter igjen.

Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Programendring:

Onsdag 26. mai er det drop-in og contestgruppe. Drop in begynner klokka 19.00, mens contestgruppen begynner en time senere, altså klokka 20.00. Tema er sommerens IOTA-contest.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokale QST-sendinger over LA8CR kl. 20.00 hver andre og fjerde tirsdag i måneden.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Oslogruppen ønsker velkommen til digital drop-in via Zoom onsdag 26. mai klokken 19.30.

Meld deg på via vår hjemmeside la4o.no og få tilsendt en lenke på e-post, for innlogging.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

25 1900-2300 NT NRAU NAC Mikrobølge

29-30 0000-2359 UTC CQ WW WPX Contest 1,8-28 MHz CW

29-30 0001-2359 UTC Day of the YLs Contest 3,5-28 + 144 MHz CW, SSB, RTTY, FT8---------------------------------------------------------


QST-LA uke 19-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

       

 1. LA7KJ Rune Nilsen er ny Visepresident i NRRL
 2. Nye radioamatører i Grenland
 3. YOTA Contest 2021, 1. runde
 4. Nytt fra Radio Orientering Norge
 5. Høy-hastighets telegrafi i mai måned
 6. New Zealand tilbake på 60 meter
 7. Ham Radio trade show Friedrichshafen goes virtual
 8. DX-Nytt Nr. 870
 9. Gruppemøter
 10. Tester

 

 

 1. LA7KJ Rune Nilsen er ny Visepresident i NRRL

 

NRRLs kontor melder:

 

NRRLs nyvalgte Hovedstyre hadde sitt første møte torsdag 6. mai. På agendaen sto blant annet konstituering av NRRLs hovedstyre og valg av visepresident. Her ble LA7KJ Rune Nilsen valgt.

 

Andre ting som var på agendaen til dette møtet var bla. oppnevning NRRLs managere og NRRLs deltagelse på IARU R1s kommende workshops sommeren og høsten 2021.

 

 

 1. Nye radioamatører i Grenland

 

LB5OA Kai Vidar melder:

 

2 nye radioamatører etter fullført web kurs ledet av Bergengruppen.

 

De nye er:

LB1OJ Gunnar Aabø, Kragerø

LB1PJ Stefan V. Pettersen, Skien

 

Vi gratulerer!

 

 

 1. YOTA Contest 2021, 1. runde

 

LB3RE Stein-Roar melder:

 

 1. mai 2021, kl. 08.00-1959 UTC, avholdes runde 1 av YOTA Contest 2021.

 

Testen vil foregå fra 80 til 10 m - CW og SSB

For mer informasjon se her: www.ham-yota.com/contest/

 

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder.

 

Styret i Radio Orientering Norge, en interessegruppe innen NRRL, har nylig hatt styremøte og vedtatt å starte opp RPO-sesongen på Østlandet etter gjeldene regler for utendørs samlinger.

Innenfor de smittevernregler og pålegg som gjelder fra myndighetene, vil vi kjøre det første løp i Osloregionen torsdag 27.mai med start fra Sandbakken i Oslo og det blir et løp i kategori 80 m løp.

Det er påkrevet med påmelding via rpo.no og maks tillatte registrerte aktive deltagere i denne utendørs samling blir 10 personer. Følg med på vår nettside for eventuelle oppdateringer.

Arrangør blir Jon LA9NGA, NRRLs RPO-manager med kontakttelefon 911 79 562.

 

Løpskalenderen ser slik ut:

 • 80 m løp Sandbakken – 27. mai 2021, arr. LA9NGA
 • 2 m løp Bærum-Lommedalen – 31. mai 2021, arr. LA8TIA
 • RPO løp Drammensområdet – 9. juni 2021, arr. LA0HO
 • RPO løp Oslo vest – 15. juni 2021, arr. LA1KP
 • Sommerløp Vestfold? – 21. juni 2021, arr. TBA (To Be Announced)

Nordisk Mesterskap i RPO 2021 er planlagt start i august, men dette er fortsatt meget usikkert. Det er EDR som er arrangør og mer info vil komme.

 

"RPO ringen" LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke. Alle velkomne!

 

Vi ønsker alle NRRL-medlemmer en riktig god 17.mai og et kraftig hurra for Norge! 17.mai er jo også den internasjonale Telecommunications day!

 

 

 1. Høy-hastighets telegrafi i mai måned

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

Høyhastighets telegrafi-klubben «Very High Speed Club» (VHSC) ble stiftet den 1. mai 1961, og feirer derfor i år sitt 60-års jubileum. Den spesielle stasjonen OZ6ØVHSC (Oscar Zulu Seks Null Victor Hotel Sierra Charlie) vil derfor være aktiv i hele mai måned. Klubben består av medlemmer som er i stand til å sende og motta telegrafi med minst en hastighet på 40 ord i minuttet, lik 200 bokstaver i minuttet, i en halv time. Nye medlemmer av klubben må anbefales av én av sine medlemmer.

 

 

 

 1. New Zealand tilbake på 60 meter

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

New Zealand mistet ved slutten av 2020 tilgangen de hadde hatt til 60 meter. Men det meldes nå, at de har fått tilbake sekundær status, i henhold til ITUs anbefaling, på frekvenser fra 5351,5 til 5366,5 kHz, med tillatt utstrålt effekt på 15 watt EIRP (effektiv utstrålt effekt fra en isotropisk antenne), ved å søke om en lisens-utvidelse. Dette vil være en prøve-periode på 12 måneder, sier lisensierings-myndigheten i New Zealand.

 

 

 

 1. Ham Radio trade show Friedrichshafen goes virtual

 

Klaus Wellmann, CEO of Messe Friedrichshafen, melder:

 

Under de rådende omstendigheter er det praktisk talt umulig å avholde møter ansikt til ansikt. Av denne grunn kan ikke Ham Radio-messen i Friedrichshafen avholdes i juni, som planlagt. For å avhjelpe situasjonen har messeteamet på Messe Friedrichshafen i samarbeid med DARC organisert Ham Radio World - et virtuelt arrangement som vil bli avholdt fra fredag 25. juni til søndag 27. juni 2021, som er de originale messedatoene.

 

For mer informasjon se her: www.hamradio-friedrichshafen.de

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 870

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

VIETNAM: Den planlagte DXpedisjonen 3W9OK med AA5H i mai og juni må dessverre utsettes, på grunn av Corona-situasjonen. Aktiviteten vil bli på 80 til 6 meter med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX-HOUND) mode. QSL direkte til adressen på QRZ.COM, eller via EA5GL, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

 

 

MADAGASCAR: 5R8RP er aktiv fra øya Nosy Be (IOTA AF-57). QSL bare direkte til adressen på QRZ.COM.

 

JAPAN: En rekke spesielle stasjoner med kallesignal-prefiks 8N og kallesignal-suffiks OLP (for OLymPiade) er aktive til 5. september i anledning de utsatte Olympiske leker, og Paralympiske leker, i Japan. Alle kontakter vil automatisk få QSL via byrå. QSL direkte via JARL (Japan Amateur Radio League).

 

 

MAROKKO: Stasjoner her kan benytte det spesielle kallesignal-prefikset CN18 til 10. mai, for å feire 18-års-dagen til landets kronprins Moulay Hassan.

 

SPANIA: Den spesielle stasjonen AN5ITU er aktiv fra 8. til 23. mai, for å feire 76-års jubileet for ITU (Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union). Aktiviteten er på HF, VHF og UHF med CW, SSB, RTTY og andre digitale modes, og via satellitten QO-100. QSL direkte til EB5R, eller via eQSL, eller via LoTW.

 

NIUE: ZL1BQD vil bli aktiv som E6AR så snart Corona-situasjonen tillater å reise dit. Flere detaljer vil komme. QSL via hjemme-kallesignalet ZL1BQD.

 

ENGLAND: Den spesielle stasjonen GB95QB blir aktiv fra 6. til 13. juni, for å feire dronning Elisabeth den andres 95. fødselsdag (født den 21. april 1926). Derfor kallesignal-suffikset 95 Queen Britannia. Aktiviteten blir på forskjellige HF-bånd med CW, SSB, RTTY, PSK og FT8. QSL BARE via eQSL. Mer info og fine bilder på QRZ.COM.

 

 

SYD-KOREA: I tillegg til den spesielle stasjonen HL41GDM, blir også den spesielle stasjonen D73M aktiv i hele mai måned, for å minnes 41 år siden den demokratiske revolusjon den 18. mai 1980. Aktiviteten blir på alle bånd og modes. QSL til begge stasjoner via HL4CCM, eller via eQSL, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System). Mer info på QRZ.COM.

 

HAWAII: KH6/KT5C er aktiv til 21. mai, mest på 40 og 20 meter – men også på 17 og 10 meter, når det er forhold der. QSL til hjemme-kallesignalet KT5C.

 

ALASKA: KL7RRC blir aktiv fra øyene Adak (IOTA NA-39) og Kiska (IOTA NA-70), i Aleutene, med en DXpedisjon med 5 operatører, fra 30. juni til 17. juli, på 40 til 6 meter med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX/HOUND) mode. Frekvenser finnes på web: www.na-234.com. QSL via N7RO.

 

 

PERU: Den spesielle stasjonen OC2ØØP er aktiv i hele mai måned, for å feire 200 år siden frigjøringen av Peru, derfor kallesignal-suffikset 200P. Aktiviteten er på 80 til 10 meter med SSB og FT8. QSL via OA4O, eller via LoTW.

 

 

NEDERLAND: Den spesielle stasjonen PD21EUROSONG er aktiv fra 8. til 22. mai, for å minne om sang-konkurransen "2021 Eurovision Song Contest" 18. til 22. mai i Rotterdam. QSL vil automatisk bli sendt via byrå for alle kontakter, men QSL vil også være mulig via eQSL, eller via LoTW.

 

 

INDONESIA: YB1JYL/7 blir aktiv fra øya Seduko (IOTA OC-166) med flere operatører 10. og 11. juni på HF-bånd med SSB og FT8. QSL via EA5GL.

 

 

MARQUESAS-ØYENE: Det vil i løpet av året komme en DXpedisjon hit med kallesignalet TX7O. Mer info vil komme.

 

 

CHRISTMAS ISLAND: VK9XX planlegger nå å bli aktiv fra 25. mai til 15. juni med mest FT8 på HF-bånd. Han skal på jobb der, så radio-virksomheten må bli på lokal kveld og natt der. QSL via EB7DX.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen starter forsiktig opp møteaktivitet igjen.

Drop-in torsdag 20. mai, deretter vanlig møteplan: Møte hver første, og drop-in hver tredje torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 19. mai er det møte for sambandsgruppen.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike har tirsdag 18. mai klokken 19.00 et nettforedrag om satellittkjøring ved LA1DQ Arild Håkon. Gruppens medlemmer får tilsendt lenke pr e-post.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Oslogruppen ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte via Zoom, onsdag 19. mai kl. 19.30: Kveldens tema er "QRP og radio på tur". Det vil bli flere personer med innlegg, og vi inviterer til å dele erfaringer, bli med på diskusjon, eller lytte og lære.

Meld deg på via vår hjemmeside la4o.no og få tilsendt en lenke på e-post - for innlogging.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

18 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz

20 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz

22 0800-1959 UTC YOTA Contest 3,5-28 MHz CW, SSB


-----------------------------------------------------------


QST-LA uke 18-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Nye radioamatører i Vesterålen
 2. Protokoll fra NRRLs Generalforsamling 2021
 3. Spørreundersøkelse om NRRLs digitale HamConvention 2021
 4. SSA Portabel test søndag 16. mai
 5. NRRL Sambandstjenesten fortsetter med serien av foredrag (gjentatt melding)
 6. DX-Nytt Nr. 869
 7. Gruppemøter
 8. Tester

 

 

 1. Nye radioamatører i Vesterålen

 

LA7HAA Svein, leder Vesterålsgruppen, melder:

 

Vesterålsgruppen har kjørt kurs for lisensprøven i vinter, og det har resultert i 3 nye lisenser.

Kursholder har vært LA9OFA Eirik.

Nye lisenser: LB1GJ Terje, LB1HJ Trond og LB1IJ Sigurd.

 

Vi gratulerer!

 

 

 1. Protokoll fra NRRLs Generalforsamling 2021 

 

NRRLs kontor melder:

 

Protokoll og referat fra NRRLs Generalforsamling 2021 vil i løpet av fredag 7. mai bli tilgjengelig på www.nrrl.no

 

Protokollen er automatisk generert av den elektroniske årsmøteløsningen og inneholder informasjon om antall deltagere på generalforsamlingen, antall stemmer de ulike sakene fikk, samt info om hvem som ble valgt inn i NRRLs Hovedstyre.

 

Referatet inneholder alle kommentarer lagt inn i årsmøteløsningen under generalforsamlingen og inneholder også stemmeantallene til de av kandidatene som ble valgt inn i HQ.

 

Protokollen åpent tilgjengelig for alle, referatet er forbeholdt NRRLs medlemmer og du må derfor være pålogget www.nrrl.no som medlem for å kunne få tilgang til dette.

Referatet vil også bli publisert i bladet Amatørradio.

 

Protokoll og referat kan du, i løpet av fredag 7. mai, laste ned her: www.nrrl.no/generalforsamling2021

 

 

 1. Spørreundersøkelse om NRRLs digitale HamConvention 2021

 

NRRLs kontor melder:

 

Fikk du med deg det som skjedde under NRRLs digitale HamConvention 2021? Arbeidsgruppen som jobbet med program og redigering ønsker din tilbakemelding på hvordan du synes dette evenementet var. Kunne ting vært gjort bedre eller på en annen måte? Savnet du innslag, og i så fall hva slags? Var programmet for omfattende, for lite, eller akkurat passe?

 

Du kan nå få gitt din tilbakemelding til arbeidsgruppen via en liten spørreundersøkelse. Undersøkelsen er helt anonym, men vi deler ut 3 T-skjorter med NRRL logo til de som måtte ønske å være med på trekningen av disse. I så fall kan du rimeligvis ikke være anonym.

 

For å delta i spørreundersøkelsen, evt. også i trekningen av 3 T-skjorter, gå hit:  tinyurl.com/r9df37pp

 

 

 

 1. SSA Portabel test søndag 16. mai

 

LB3RE Stein-Roar melder:

 

SSA Portabel test kjøres søndag 16. mai, kl. 07.00 – 11.00 UTC

Testen er sponset av Sveriges Senderamatører SSA

 

Alle radioamatører i JW, JX, LA, OH, OHØ, OJØ, OX, OY, OZ, SM and TF kan delta i contesten.

 

CW: 3525 - 3575 og 7010 - 7040 kHz.

SSB: 3600 - 3670 og 7060 - 7130 kHz.

Kun stasjoner som er portabel kan være med!

 

 

 

 1. NRRL Sambandstjenesten fortsetter med serien av foredrag (gjentatt melding)

 

LA7VK Tormod melder:

 

Neste foredrag finner sted tirsdag 11. mai kl. 19.00.

Det er LA5ABA Jørn som vil snakke om Winlink som krisesamband og tar for seg temaene:

- Introduksjon til Winlink

- Winlink – klienter

- Operasjonsmåter

- Winlink i Norge

 

Foredraget vil bli kjørt på Teams.

 

For å få adgang til foredraget vil det noen dager i forveien bli lagt ut en lenke på NRRL sin hjemmeside.

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 869

 

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, DX News, HF Happenings, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

TONGA: A35JP vil være aktiv fra øya Tongatapu (IOTA OC-49) fra slutten av mai til oktober. I denne perioden vil han også prøve å bli aktiv fra andre øyer her. Aktiviteten blir på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World) og via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System), eller direkte til hjemme-kallesignalet JAØRQV etter november 2021.

 

 

GAMBIA: C5C blir aktiv igjen med 3 operatører i oktober - november, hvis ikke Corona-restriksjoner kommer i veien. Aktiviteten blir på forskjellige HF-bånd med CW, SSB, digitale modes, og via satellitter. QSL via F5RAV.

 

 

TYSKLAND: Den spesielle stasjonen DL25GDXF er aktiv fra 1. mai til 31. juli for å feire 25-års jubiléet for "German DX Foundation", derfor kallesignal-suffikset 25GDXF. QSL via DL6DH. Kontakter teller med i DGXF-diplomet, med mer info på web: www.GDXF.DE/GDXF25

 

 

REUNION ISLAND: FR8UA (QSL til F5TRO) og YL FR8TZ (QSL til F5BSB) er aktive i hele mai måned på 80 meter til 70 centimeter med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL via LoTW, eller direkte til hjemme-kallesignalene i Frankrike.

 

SVEITS: Den spesielle stasjonen HB9ØBERO er aktiv til slutten av juli, for å feire 90 års jubiléet for Beromünster AM mellombølge-stasjon. Aktiviteten er på alle bånd med CW, SSB, AM, FM og forskjellige digitale modes, og via satellitten QO-100: «Quatar OSCAR 100». OSCAR er et «akronym», altså et ord satt sammen av forbokstavene til flere ord: OSCAR = Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio.

 

SYD-KOREA: Den spesielle stasjonen HL41GDM er aktiv i hele mai måned, for å minnes 41 år siden den demokratiske revolusjon den 18. mai 1980. Aktiviteten blir på alle bånd og modes. QSL via HL4CCM, eller via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS. Mer info på QRZ.COM.

 

JAPAN: Den spesielle stasjonen 8J1ITU er aktiv til slutten av mai måned, for å feire den Internasjonale Telekommunikasjons-Union’s (ITU) dag, som er den 17. mai. QSL via byrå.

 

 

SVALBARD: JW7XK, JW6VM, og JW9DL blir aktive fra Longyearbyen på Svalbard i oktober. JW6VM og JW9DL vil være aktive på HF-bånd, mens JW7XK vil være aktiv via satellitter, mest via satellitten RS-44. De vil delta med kallesignalet JW5X i Scandinavian Activity Contest (SAC) på SSB den 9. og 10. oktober. Mer info om SAC på web: www.sactest.net. QSL til alle via de tilsvarende LA-kallesignaler, og i tillegg for JW5X via LoTW, eQSL, eller via ClubLog’s OQRS.

 

 

LITAUEN: Den spesielle stasjonen LY57BC er aktiv i hele mai måned for å feire den 57. Baltisk Contest, som holdes på 80 meter fra 22. mai klokken 21 UTC, til 23. mai klokken 2 UTC. QSL via eQSL, og via LoTW. Mer info på QRZ.COM.

 

 

 1. EUSTATIUS og ST. KITTS: De planlagte operasjonene som PJ5/W5JON og V47JA i juni må utsettes, på grunn av Corona-situasjonen. Han håper at operasjonene vil kunne gjennomføres i oktober og november. QSL til hjemme-kallesignalet W5JON.

 

 

FERNANDO DE NORONHA: PY2KC har fått tildelt kallesignalet PYØFFF, og planlegger operasjon i løpet av neste år, 2022.

 

 

RUSSLAND: Rettelse fra forrige DX-Nytt: LA7EU påpeker at de spesielle stasjonene vil være aktive med kallesignal-prefikset RP76 (og ikke RP75) fra 2. til 9. mai, for å minnes 76 år siden slutten av den andre verdenskrig. Et spesielt diplom er tilgjengelig, med info på web: www.pobeda.srr.ru – klikk på «Rules in English» (hvis du ikke kan russisk). QSL-info på QRZ.COM. Den feilaktige opplysningen ble sitert fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin datert 26. april 2021. Men likevel er R75TKS meldt på 80 meter fra Stavropol, Russland, den 2. mai i år, i henhold til DX-Cluster. Se for øvrig mer info på QRZ.COM, for eksempel under RP76T.

 

SVERIGE: Den spesielle stasjonen SE4ØØG feirer 400-års jubiléet for byen Gøteborg 4. juni, med aktivitet fra 1. mai til 31. juli på forskjellige bånd og modes. QSL bare via LoTW,

 

 

TYRKIA: Den spesielle stasjonen TC568FA er aktiv til 29. mai, for å feire 568 år siden erobringen av Istanbul. Aktiviteten blir på 160 til 10 meter med CW, SSB, og digitale modes. Et spesielt sertifikat tilbys. Mer info på QRZ.COM. QSL via eQSL, eller via LoTW, eller direkte. For ca. tusen år kalte vikingene byen Istanbul for "Miklagard", som betyr "den store gården", med betydning "den store byen", hvor blant andre Sigurd Jorsalfar og andre vikinger tjenestegjorde en stund.

 

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TMØISS er aktiv til september, for å ære den franske romfarer Thomas Pesquet i Den Internasjonale Romstasjonen, ISS. Aktiviteten blir på alle bånd og modes. QSL via eQSL, eller direkte.

 

 

I tillegg er den spesielle stasjonen TM2ØØNB aktiv til 15. mai, for å markere 200 år siden Napoleon Bonaparte døde den 5. mai 1821. QSL via eQSL.

 

 

Og i tillegg blir den spesielle stasjonen TM66TDF aktiv i anledning sykkel-rittet Tour De France, derfor kallesignal-suffikset TDF, fra 26. til 30. juni, og fra 3. til 11. juli, på forskjellige HF- og VHF-bånd med CW, SSB, FT8, og FM, og via satellitter. QSL via byrå.

 

 

CANADA: Den spesielle stasjonen VX31IGY blir aktiv fra 27. mai til 27. juni for å minnes den første flyvningen på en annen planet, nemlig Mars, den 19. april 2021, med det lille helikopteret Ingenuity, som har kallesignal 1-IGY, hvor IGY er bokstaver tatt fra navnet: InGenuitY. Derfor amatørradio-kallesignalet VX3-1-IGY. Et spesielt QSL-kort er tilgjengelig via VE3NE.

 

 

CHRISTMAS ISLAND: VK9XX var planlagt å være aktiv fra 7. til 28. mai, men må dessverre utsettes til foreløpig ukjente datoer. Aktiviteten vil komme til å bli på HF-bånd med mest FT8. QSL via EB7DX.

 

 

SYD-SUDAN: Z81S jobber for FN, og er aktiv igjen, så langt mest på 15 meter med SSB. QSL bare direkte via IT9YVO.

 

 

LA4LN: En personlig melding til medlemmene av NRRL – hjertelig TAKK for oppnevning til æresmedlem av NRRL! Og TAKK for alle gratulasjoner!

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 12. mai er det drop-in.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokale QST-sendinger over LA8CR kl. 20.00 hver andre og fjerde tirsdag i måneden.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen av NRRL har drop-in på klubblokalet LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

11 1900-2300 NT NRAU NAC 432 MHz

13 1900-2300 NT NRAU NAC 50 MHz

15-16 1200-1200 UTC His Maj. King of Spain Contest 1,8-28 MHz CW

16 0700-1100 UTC SSA Portabeltest 3,5-7 MHz CW, SSB