QST-LA uke 08-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

 1. NRRLs generalforsamling 2021 vil bli avholdt digitalt fra 18. til 26. april
 2. 18. april åpner NRRLs digitale HamConvention 2021
 3. Peter den Førstes Øy-frimerker
 4. DX-Nytt Nr. 859
 5. Gruppemøter
 6. Tester

 

 

 1. NRRLs generalforsamling 2021 vil bli avholdt digitalt fra 18. til 26. april

 

NRRLs kontor melder:

 

På grunn av Covid-19 pandemien har NRRLs hovedstyre (HQ) vedtatt at årets generalforsamling må avholdes elektronisk. HQ har valgt OBOS sin løsning «Digitale Årsmøter» for organisasjoner og borettslag.

 

Alle NRRLs medlemmer kan delta på generalforsamlingen gitt at man disponerer en mobiltelefon som kan ta imot SMS og gitt at man har tilgang til internett og web.

 

For å delta på generalforsamlingen må man først registrere sin påmelding. Dette gjøres via et web-skjema som vil bli gjort tilgjengelig på www.nrrl.no fra fredag 5. mars. Påmeldingsfrist til generalforsamlingen vil være 28. mars 2021, kl. 23.59

 

I den elektroniske løsningen vil NRRLs generalforsamling være åpen i 8 dager. Deltagerne kan i løpet av disse 8 dager logge seg inn i den elektroniske løsningen for å gi sin stemme til valgene av tillitsvalgte, godkjenne regnskapet for 2020, budsjettforslag for 2021, samt stemme over forslag som er innkommet til generalforsamlingen. Deltagerne kan, i 8-dagers perioden, logge seg inn flere ganger for å gjøre evt. endringer i sine valg.

 

Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne søndag 18. april kl. 10.00 og vil stenge mandag 26. april kl. 10.00. Resultatet av valg og avstemminger vil bli offentliggjort på www.nrrl.no, via QST-LA og i første mulige utgivelse av bladet Amatørradio. 

 

Detaljert informasjon om generalforsamlingen, inklusiv NRRLs årsberetning, vil komme i bladet Amatørradio nr. 1-2021, som går i posten 4. mars. Fredag 5. mars vil den samme informasjonen være tilgjengelig på www.nrrl.no.

 

 

 1. 18. april åpner NRRLs digitale HamConvention 2021

 

NRRLs kontor melder:

 

I forbindelse med at NRRLs generalforsamling vil foregå fra 18. til 26. april lanseres NRRLs digitale HamConvention 2021. Her vil det foregå mye spennende! Vi vil her presentere spennende og aktuelle foredrag og vi vil få produktinformasjon fra flere norske leverandører av radioamatørutstyr.

 

Mer detaljert informasjon vil komme i QST-LA og på www.nrrl.no. Stay tuned!    

 

 

 1. Peter den Førstes Øy-frimerker

 

LA4LN melder:

 

Den 19. februar i år utga Posten Norge to frimerker med motiv fra denne norske øya i Sørishavet, ved Antarktis, kalt Peter den Førstes Øy. Frimerket til 27 kroner viser bilde av DXpedisjonen 3Y1EE og 3Y2GV i 1987 med deres antenner og telt. Og frimerket til 45 kroner viser Norsk Polarinstitutts bilde av øya fra luften. Nedenfor vises de to frimerkene med førstedags-stempel (foto: LA4LN).

 

LA6VM Erling Wiig, som opererte derfra i 2006 som 3Y6VM, har i Postens «Frimerkeposten» Nr. 1 for 2021 gitt en kort beskrivelse av øya, og DXpedisjoner herfra, på side 4 til 9. Mer info på web:

tinyurl.com/3Y1EE-3Y2GV

 

 

Bildet på 27-kroners frimerket av DXpedisjonen i 1987 er tatt av 3Y2GV, altså LA2GV, og pryder også forsiden av deres QSL-kort.

 

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 859

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

TOGO: HB9EHD, var aktiv som 5VDE – men måtte brukte kallesignalet 5V7DE med FT8, fordi programmet WSJT-X ikke ville akseptere 5VDE som et standard kallesignal. Han var aktiv med FT8 på 40 og 20 meter og via satellitten OQ-100, før han gikk QRT den 20. februar. QSL til HB9EHD direkte, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

 

 

ZAMBIA: 9J2RS er aktiv på 20, 17 og 15 meter. QSL direkte til adressen på QRZ.COM.

 

SABLE ISLAND: Planene for en DXpedisjon hit, med kallesignal-prefiks CYØ, har blitt satt på vent, og vil forsøkes å realiseres i oktober med «forsiktig optimisme», på grunn av Corona-situasjonen.

 

MARTINIQUE: FM4WDM er nå aktiv, mest på 15 meter med FT8. QSL til W7ROM.

 

DJIBOUTI, GUINEA og SIERRA LEONE: F1TMY er for tiden aktiv som J28PJ fra DJIBOUTI, men planlegger i september å bli aktiv fra GUINEA (3X) og SIERRA LEONE (9L). Mer informasjon vil komme. J28PJ har i det siste vært særlig aktiv på 14270 kHz med SSB. QSL for J28PJ via hjemme-kallesignalet F1TMY via byrå.

 

 

SAINT LUCIA: J6-stasjoner får bruke prefikset J642 til 28. februar, for feiring av 42 års uavhengighet.

 

MINAMI TORISHIMA: JG8NQJ/JD1 blir aktiv igjen fra Marcus Island (IOTA OC-73) i ca. 2 og en halv måned fra slutten av mars måned. Han vil være mest aktiv på 17 meter, men vil også være aktiv på alle HF-bånd fra 20 til 10 meter pluss 6 meter med CW og sannsynligvis RTTY. QSL direkte via JA8CJY – eller via byrå til hjemme-kallesignalet JG8NQJ.

 

 

SVALBARD: JW/LB5SH blir aktiv i CQ WPX SSB Contest (27. til 28. mars) – og i et par dager før og etter contesten vil han være aktiv med SSB og FT8. Mulig han søker om å få operere med et kortere kallesignal.

 

I tillegg vil LA6VDA, alias OH6VDA, operere som JW6VDA fra klubbstasjonen JW5E i Longyearbyen fra 26. april til 9. mai, og fra 18. oktober til 1. november. QSL BARE via ClubLog’s OQRS.

 

 

Og i tillegg vil JW/DC8TM og JW/DF3TS være aktive fra 10. til 13. april neste år (2022) på SSB og FT8. Planen er å reise videre, drivende på et isflak, til Nordpolen med en russisk ekspedisjon, og operere fra Nordpolen som DPØLE (DP0LE blir nesten «D-POLE») I BARE EN HALV TIME før retur. Svalbard og Nordpol-reisen ble utsatt fra i fjor til i år, men må dessverre utsettes til neste år, på grunn av Corona-situasjonen i år. Mer info på web: www.qrz.com/db/DC8TM

 

 

 

ØSTERRIKE: Den spesielle stasjonen OE18AAW er aktiv fra 20. til 28. februar i anledning den 18. «Antarctic Activity Week», derav kallesignal-suffikset «18AAW», på forskjellige HF-bånd. QSL via OE3DMA.

I tillegg vil den spesielle stasjonen OE21M være aktiv fra 24. til 26. april, for å minnes fødselsdagen til radio-pioneren Guglielmo Marconi – som ble født 25. april 1874. QSL direkte til OE21M med adresse på QRZ.COM, eller via byrå til OE1WHC.

 

CURACAO: PJ2T blir aktiv fra 6. til 7. mars i ARRL DX SSB Contest med 4 operatører fra USA, som også vil operere som PJ2/ foran sine egne kallesignaler fra 1. til 5. mars. Aktiviteten vil bli på 160 til 10 meter med CW, SSB og mulig FT8. QSL til hjemme-kallesignalene, og QSL for PJ2T via W3HNK.

 

 

BENIN: ZS6JSI/TY er aktiv til slutten av juli, mest på 20 meter med FT8 rundt klokken 17 og rundt klokken 22 UTC. Han er også i gang på 80 og 40 meter med FT8 og SSB. QSL direkte til adressen på QRZ.COM, eller via eQSL, eller også snart mulig via LoTW.

 

COCOS KEELING ISLANDS: VK9CE blir aktiv med en DXpedisjon fra 16. til 23. mars med 10 operatører på 80 til 10 meter, og mulig 6 meter (men ikke 60 meter), med CW, SSB og FT8, med 2 stasjoner samtidig. QSL via LoTW, via eQSL, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System). Papir-QSL-manager er EB7DX.

 

 

WILLIS ISLAND: VK9HR blir aktiv fra 3. til 13. november med en DXpedisjon med minst 5 operatører på 160 til 10 meter (minus 60 meter) med CW, SSB og FT8, med 4 stasjoner i gang samtidig. Mer info vil komme. Kallesignalet har tidligere vært benyttet fra Lord Howe Island. Gruppen planlegger en DXpedisjon til MELLISH REEF i 2022, og har søkt om å få benytte kallesignalet VK9W der. Hvis det blir avslått, vil de bruke kallesignalet VK9HR igjen fra Mellish Reef.

 

 

FALKLANDSØYENE: VP8AWU har vært på 40 meter SSB mellom klokken 1 og 3 UTC. QSL bare direkte.

I tillegg har LA4LN hatt kontakt med VP8ON på 30 meter med FT8 klokken 0030 UTC. QSL bare direkte.

 

 

CAMBODIA: XU7AKU er meget aktiv på HF-bånd med CW. QSL via JA1DXA.

 

 

SYD-SUDAN: IZØEGB er i gang igjen som Z81B, mest på 20 meter med SSB. QSL til hjemme-kallesignalet IZØEGB, eller via eQSL, eller LoTW, eller via ClubLogs OQRS.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk. Neste møte er 1. mars kl. 20.00 med emne GNSS-systemer. Foredragsholderen er kjent og aktiv i dette fagfeltet. Plattformen er ZOOM og adresse er: tinyurl.com/8nd3urk

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 14. mars kl. 19.00 er det endring i programmet og drop-in erstattes av "APRS fra A til Z" ved LA6IM Hans. Han tar for seg fra hva du trenger å vite for å finne egnet utstyr, til hva du må kunne når du skal konfigurere utstyr til bruk under søk og presentasjon på kart. Møtet foregår her: meet.jit.si/LA4C

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Lillehammergruppen utsetter årsmøtet til 17. mars kl. 19.00 grunnet Covid-19. Vi avholder da et radiomøte over Spåtindrepeateren, 145,750 MHz, med CTSS 91,5 Hz.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokal QST-sending på gruppens to meter-repeater LA8CR, tirsdag 23. februar kl. 20.00

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9 Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Oslogruppen avholder digital generalforsamling via Zoom onsdag 3. mars. Møtet starter klokken 19.30. Alle medlemmer i Oslogruppen er hjertelig velkomne og oppfordres til å delta. Se detaljer om påmeldingen på vår hjemmeside la4o.no

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

Vesterålsgruppen har medlemsmøte tirsdag 2. mars kl. 18.00 på Sortland. Vi lytter 145.500 og repeater.

 

 

 1. Tester

 

2 1900-2300 NT NRAU NAC 144 MHz

4 1900-2300 NT NRAU NAC 28 MHz

6-7 0000-2400 ARRL Inter. DX Contest 1,8-28 MHz SSB
QST-LA uke 07-2021

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Silent Key
 2. Nkom lanserer egen kallesignalserie til DXpedisjoner til Svalbard og Jan Mayen
 3. Nkom har gitt ny dispensasjon for contest-trafikk på 160m mellom 1850-1900 kHz
 4. Nytt fra Radio Orientering Norge
 5. Canadisk radioamatør hørte radiosignaler fra planeten Mars.
 6. DX-Nytt Nr. 858
 7. Gruppemøter
 8. Tester

 

 

 1. Silent Key

 

LA6XI Knut / LA1KP Øivind melder for RON Norge/ Oslogruppen NRRL:

 

LA1KF Torbjørn Herstad – Silent Key

Torbjørn var født 9. juli 1935 i Herstad i Meløy, og døde på A-hus 8. februar 2021.

 

I sitt yrkesaktive liv jobbet Torbjørn mesteparten av sitt liv i forsvaret med radiolink, radio og elektronikk, faktisk i hele 33 år, ved hovedverkstedet i Oslo området.

LA1KF fikk radioamatørlisens som 19 åring i 1954, - den gang med adresse Bodø.

 

Torbjørn var aktiv i radio-orienteringsmiljøet i Østlandsområdet fra ca. 1976 fram til han ble syk for en del år siden. Han tok del i fellesskapet både som aktiv løper og med organisatoriske oppgaver.

Torbjørn var trofast medlem i NRRL fra 11.januar 1954 og medlem i Oslogruppen LA4O fra 30.januar 1981, og helt frem til sin bortgang.

 

Vi husker LA1KF Torbjørn som et nøye, pålitelig, ivrig og hyggelig RON- medlem.

 

Han er nå kommet til siste post, og vi lyser fred over hans minne.

 

 

 1. Nkom lanserer spesielle kallesignalserier til DXpedisjoner til Svalbard og Jan Mayen

 

NRRLs kontor melder:

 

På forespørsel fra NRRL har Nkom nå lansert egne kallesignalserier til DXpedsisjoner til Svalbard og Jan Mayen. Norske radioamatører / grupper med LA-kallesignaler kan fortsatt bruke JX- og JW-prefikset som tidligere. LB-kallesignaler med JX/LBnxx og JW/LBnxx, også som tidligere.

 

Følgende nye regelverk gjelder for DXpedisjons-kallesignaler:

 

Jan Mayen:

Kallesignalserie som skal benyttes er JX0A til JX0Z. Disse kallesignalene er midlertidige og det skal betales kr. 1000.- for tildeling. Det er aktuelt med gjenbruk, med karenstid på ca. 5 år. Kan tildeles klubber eller privatpersoner, norske, som utenlandske.

 

Svalbard:

Kallesignalserie som skal benyttes er JW0A til JW0Z. Unntatt dette er kallesignalet JW0L, som allerede er tildelt på fast basis. Disse kallesignalene er midlertidige og det skal betales kr. 1000.- for tildeling. Det er aktuelt med gjenbruk, med karenstid på ca. 5 år. Kan tildeles klubber eller privatpersoner, norske som utenlandske.

 

 

 1. Nkom har gitt ny dispensasjon for contest-trafikk på 160m mellom 1850-1900 kHz

 

NRRLs kontor melder:

 

Etter søknad fra NRRL har Nkom nå gitt dispensasjon for bruk av inntil 1000W i frekvensområdet 1850-1900 kHz for deltagere i NRRLs månedstest. Fra før er tilsvarende dispensasjon gitt for følgende contester:

 • ARRL DX contest
 • ARRL 160 meter contest
 • CQ WW DX contest
 • CQ WW WPX contest
 • CQ WW 160 meter contest
 • IARU HF Championship
 • Russian DX Contest

 

Dispensasjonen er foreløpig gitt frem til desember 2030. 

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

 

RPO-sesongen 2021 er snart i gang, og det blir et RPO-løp lørdag 13.mars kl. 13.00 i Osloregionen.

Det ligger an til at dette blir et ski-RPO. Mer informasjon om arrangør/kontaktperson etc. kommer på rpo.no. og på "RPO-ringen" søndager.

 

Det tas forbehold om nasjonale retningslinjer for smittevern evt. skulle forhindre at arrangementet kan bli avholdt. Følg med på www.rpo.no!

 

Det blir for øvrig digitalt årsmøte i RON mandag 1. mars kl. 18.00 på Teams.

 

"RPO ringen" LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke. Alle er velkomne!

 

 

 1. Canadisk radioamatør hørte radiosignaler fra planeten Mars

 

LA4LN melder fra ARRL Letter 18. februar 2021:

 

Den canadiske radioamatøren VE7TIL har hørt radiosignaler fra den kinesiske satellitten «Tianwen-1», som begynte å sirkle rundt planeten Mars den 10. februar. Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union (ITU) hadde publisert frekvensen i X-båndet, 8 til 12 Gigahertz. Satellitten fotograferer Mars under sine omløp, og vil i mai eller juni sende ned en «rover», som skal kjøre på Mars-overflaten.

 

VE7TIL benytter en hjemmelaget parabol-antenne med diameter 60 cm, og en SDR, «software-defined-radio», for lytting. For mer informasjon, gå til www.spaceweather.com, og velg «archives» 17. februar 2021 nesten øverst til høyre på web-siden.

 

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 858

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

LIBYA: 5AØYL skrev vi om i DX-Nytt Nr. 856, og hun har vært på 17 meter med FT8 fra klokken 0830 til 1130 og klokken 15 til 18 UTC, og på 20 meter FT8 rundt klokken 14 UTC. QSL bare via ClubLogs OQRS.

 

 

MARTINIQUE: FM4WDM er aktiv på HF-bånd. QSL til hjemme-kallesignalet W7ROM.

 

ITALIA: Vi minner om at den spesielle stasjonen IQ3DD er aktiv til 28. februar fra ski-verdensmesterskapet i alpint i Cortina. Aktiviteten er på 160 meter til 23 cm med CW, SSB og digitale modes, inkludert via satellitten QO-100. QSL via byrå.

 

 

COLOMBIA: 3 spesielle stasjoner blir aktive fra 1. til 8. juni: 5J39FUL, 5K8LRB og 5J85FJR. De vil være i gang på HF-bånd, og mer informasjon vil komme.

 

MADAGASCAR: IZ8DFO skal på ferie, og har fått tildelt kallesignalet 5R8DO. Han vil bli aktiv på HF-båndene, men datoer for ferien er ikke kjent. QSL via hjemme-kallesignalet IZ8DFO.

 

MALDIVENE: GØVJG skulle bli aktiv som 8Q7CQ fra 6. til 22. mars, men må utsette dette til 29. september til 13. oktober. På grunn av Corona-situasjonen får ikke briter lov til å reise ut av landet. Aktiviteten planlegges på 80 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL via MØOXOs OQRS (Online QSL Request System), eller via ClubLogs OQRS, eller direkte til GØVJG, men IKKE via byrå.

 

 

ZAMBIA: 9J2RS er aktiv på 20, 17 og 15 meter. QSL-info på QRZ.COM.

 

SØR-KOREA: Den spesielle stasjonen D9ØEXPO vil være aktiv fra 1. mars til 17. oktober, for å fremme en militær utstilling. QSL via DS3BBC, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World), eller ClubLogs OQRS.

 

PUERTO RICO: NP4DX blir aktiv i ARRL International DX CW Contest 20.-21. februar, og utenfor contesten, på 80 til 10 meter med mest CW. QSL via MØOXO.

 

ARUBA: P4ØW er aktiv igjen til 23. februar på HF-bånd, særlig 160, 30, 17 og 12 meter, med mest CW. QSL via LoTW, eller via N2MM, men IKKE via byrå.

 

 

HELLAS: I anledning 200-års jubileet for den greske revolusjonen i 1821 vil greske radioamatører få anledning til å benytte følgende 3 kallesignal-prefikser i hele 2021: SX2ØØ, SY2ØØ og SZ2ØØ. Kontakt med stasjoner med disse prefiksene vil telle for et diplom i 4 klasser: Bronse, sølv, gull og platina. Aktiviteten vil være på HF-bånd og forskjellige modes. Mer info på web: www.sv2rck.gr/200YEARS

 

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM18AAW er aktiv til 28. februar i anledning den attende «Antarctic Activity Week», derav kallesignal-suffikset «18AAW». Aktiviteten blir på HF-bånd på 40 meter og høyere frekvenser. QSL via F8DVD.

 

 

ROMANIA: Den spesielle stasjonen YP145B er aktiv til 3. mars, og feirer 145 år siden den berømte billedhugger Constantin Brâncuşi ble født. Alle kontakter vil bli bekreftet med et spesielt QSL-kort via byrå. Et diplom er tilgjengelig, se info på QRZ.COM, hvor det også er en rekke fotografier av jubilantens kunst.

 

 

VENEZUELA: Den spesielle stasjonen YW2ØØBC er i gang for å minnes 200 år siden «Battle of Carabobo» i 1921, derav kallesignal-suffikset «200BC».

 

 

 1. Gruppemøter

 

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Plattformen er foreløpig Skype med adresse: tinyurl.com/16r9cfz8. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk. 1. mars har vi et foredrag om GNSS.

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 24. februar er det møte for contestgruppen.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Lillehammergruppen utsetter årsmøtet til 17. mars kl. 19.00 grunnet Covid-19. Vi avholder da et radiomøte over Spåtindrepeateren, 145,750 MHz, med CTSS 91,5 Hz.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokal QST-sending på gruppens to meter-repeater LA8CR, tirsdag 23. februar kl. 20.00

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21:30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9 Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

23 1900-2300 NT NRAU NAC Mikrobølge

26-28 2200-2200 UTC CQ 160-Meter Contest 1,8 MHz SSB

27-28 0600-1800 UTC REF Contest 3,5-28 MHz SSB

27-28 1200-1200 UTC FTn DX Contest 3,5-28 MHz FT4

27-28 1300-1300 UTC UBA DX Contest 3,5-28 MHz CW
QST-LA uke 06-2021


Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Silent Key
 2. Silent Key
 3. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Samarbeidsavtale med NRRL
 4. NRRL Sambandstjenesten med foredrag via Teams
 5. Års-resultater fra NRAU Nordisk Aktivitets Contest (NAC) 2020
 6. DX-Nytt Nr. 857
 7. Gruppemøter
 8. Tester

 

 

 1. Silent Key

 

LA1SJA Svein Nordhuus Moe melder for Haldengruppen

 

Det er med sorg vi melder at Robby Henriksen, LA5LBA døde 15. januar, etter lang tids sykdom.

 

Robby var en sentral person i Haldengruppen i en mannsalder, og var formann i flere perioder.

Han hadde en sterk interesse for antenne-design, og var ofte sentral i gruppeprosjekter med den store erfaring han hadde opparbeidet.

Han var meget hjelpsom, han delte gjerne sin erfaring med andre, og har over lang tid hjulpet mange i gruppen med deres prosjekter.

 

Robby var også en ivrig operatør, med hovedvekt på CW, og var telegrafilærer på kurs for nye amatører.

 

Vi vil huske ham som en aktiv mann på mange områder, fra jakt og fiske til amatørradio.

 

Vi lyser fred over Robby Henriksen, LA5LBAs minne.

 

 

 1. Silent Key

 

LA2TT Helge Pettersen melder:

 

Det er med stort savn og sorg, at vi kan meddele at LA3RC Erik Ask, døde natt til 9. februar

Erik ble 89 år, og var aktiv til nest siste dag i sitt liv.

 

Han var medlem av Oslogruppen siden før krigens dager og var sterk tilhenger av at alle radioamatører skulle være medlem av NRRL.

 

Vi lyser fred over hans minne.

 

 

 1. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Samarbeidsavtale med NRRL

 

LA1T Tønsberggruppen av NRRL, melder på vegne av NRRL-gruppene i Vestfold og Telemark:

 

LA1T viser til pressemelding vedrørende ny samarbeidsavtale mellom Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og NRRL-gruppene i fylket.

 

Avtalen er resultat av en lang og god prosess mellom Statsforvalteren med sin fylkesberedskapssjef, sambandstjenesten i Vestfold og Telemark, og NRRL-gruppene i fylket.

LA1T Tønsberggruppen er avtalepartner for avtalen på vegne av alle gruppene i fylket. 

Både i forkant og under prosessen fram til avtalen har det vært en god kontakt og samarbeid med sentrale kommuner i fylket gjennom beredskapsrådene og kommuneledelsene. Dette har allerede sikret støtte til både infrastruktur, økt bevissthet for viktigheten av radioamatørmiljøene i regionen, og formell avtale med kommuner og lokal NRRL-gruppe.

 

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark publiserte 2. februar 2021 følgende nyhetssak/pressemelding på sine nettsider:

 

Samarbeidsavtale med NRRL på plass

 

Statsforvaltaren har inngått avtale om samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) i Vestfold og Telemark om bistand i fall det vert trong for beredskapssamband under kriser og katastrofar i fylket.

 

Avtalen førebur eit samarbeid kor NRRL kan setja opp eige uavhengig samband i fylket. Fleire kommunar har allereie eit samarbeid med NRRL, anten om sambandstenester eller utplassering av forsterkarar i utsette delar av fylket.

 

I 2020 øvde Statsforvaltaren sambandstenesta radioamatørane kan levere, og testa mellom anna ei løysing for dataoverføring via NRRL sin eigen digitale infrastruktur «WinLink». Øvinga var vellukka og samarbeidet er no nedfelt i ein avtale.

 

NRRL er radioamatørane sin organisasjon og er tilslutta Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Lokallaga, som dekker heile landet, kan stille med beredskapssamband og andre tenester i fall det vert brot i teleinfrastrukturen, eller dei kan bistå redningstenesta. Under kvikkleireskredet i Gjerdrum til dømes, bistod dei redningsleiinga med sporingsteknologi for innsatsmannskap.

 

For hele pressemeldingen se her: tinyurl.com/fbztfb69

 

 

 1. NRRL Sambandstjenesten med foredrag via Teams

 

LA7VK Tormod melder:

 

NRRL Sambandstjenesten planlegger en serie foredrag på Teams fremover.

Første foredrag blir tirsdag 16. februar kl. 19.00.

 

Det er LB4WI Normann som vil snakke om, og vise bilder fra, skredulykken i Gjerdrum.

Han var blant de som få dager etter at raset hadde funnet sted stod få meter fra skredkanten og delte ut trackere til letemannskaper som skulle inn i rasområdet.

 

For å få adgang til foredraget vil det noen dager i forveien bli lagt ut en lenke på NRRL sin hjemmeside, eller det kan sendes en forespørsel på e-post til NRRL Sambandstjenesten.

E-post adresse til NRRL Sambandstjenesten er sambandsstjenesten@nrrl.no

 

 

 1. Års-resultater fra NRAU Nordisk Aktivitets Contest (NAC) 2020

 

NRRLs VHF Contest Manager LA1KKA melder via LA4LN:

 

Års-resultater fra NRAU Nordisk Aktivitets Contest (NAC) 2020

50 MHz

 1. LA2D   176.805 poeng  12 tester
 2. LN1V   122.985   "     9   "
 3. LA3OCT  50.163   "     7   "
 4. LA9DM   48.816   "     5   "
 5. LA9AKA  21.271   "     1   "
 6. LA3DV   11.086   "     1   "
 7. LA5FGA  10.831   "     2   "
 8. LA0GE    4.583   "     1   "
 9. LA0BY    2.790   "     1   "

 

70 MHz

 1. LN1V    84.906 poeng   8 tester
 2. LA2D    20.870   "    11   "

 

144 MHz

 1. LA2Z   Klasse E  394.430 poeng  10 tester
 2. LA0BY     "   E  288.996   "     8   "
 3. LA3PK     "   E   70.576   "     4   "
 4. LC1X      "   E   17.311   "     3   "
 5. LA1OTX    "   E    2.506   "     1   "

 

 1. LA3S      "   S  192.139   "    11   "
 2. LA2D      "   S  122.889   "    12   "
 3. LA0GE     "   S  119.299   "     9   "
 4. LA3OCT    "   S   66.932   "     9   "
 5. LA9DM     "   S   65.945   "     9   "
 6. LB6ZH     "   S   40.752   "    12   "
 7. LA5VSA    "   S   19.720   "     2   "
 8. LB7PC     "   S    4.159   "     2   "
 9. LA9CM     "   S    2.059   "     1   "

 

432 MHz

 1. LA2Z   Klasse E  245.419 poeng  10 tester
 2. LA0BY     "   E  106.605   "     3   "

 

 1. LA3S      "   S   59.707   "     7   "
 2. LA9DM     "   S   17.669   "     6   "
 3. LA3OCT    "   S   10.998   "     6   "
 4. LA0GE     "   S    9.227   "     2   "
 5. LB6ZH     "   S    6.856   "     6   "
 6. LA1TPA    "   S      812   "     1   "

 

1,3 GHz

 1. LA2Z    70.095 poeng   7 tester
 2. LA0BY   35.830   "     2   "

 

Mikrobølge

2,3 GHz

 

 1. LA0BY    2.388 poeng   2 tester

 

3,4 GHz

 1. LA6LCA   1.639 poeng   1 test
 2. LC1X     1.597   "     2   "

 

10 GHz

 1. LB2S    36.635 poeng   3 tester
 2. LA0BY   14.575   "     2   "

 

Mikrobølge totalt

 1. LB2S    36.635 poeng
 2. LA0BY   16.963   "
 3. LA6LCA   1.639   "
 4. LC1X     1.597   "

 

Komplette resultater og regler for NRAU Nordisk Aktivitets Contest (NAC) finnes på web:

www.qsl.net/la1kka

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 857

 

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, DXNews.com, DX-World, m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

MALDIVENE: 8Q7SZ skal være aktiv til 15. februar på HF-bånd. QSL bare via byrå til hjemme-kallesignalet RU3AN.  → (foto fra DX-World) →

 

 

DE ARABISKE EMIRATER: Den spesielle stasjonen A6ØCV vil være aktiv, for å promotere «Corona Vaksine», derav kallesignal-suffikset «CV». QSL via EA7FTR.

 

KAPP VERDE-ØYENE: Stasjonen D4L vil være aktiv i contester, og noen ganger utenom contester, fra øya Sao Vicente (IOTA AF-86). QSL via IK2NCJ, eller LoTW, eller ClubLogs OQRS.

 

GUADELOUPE: FG/F5HRY er aktiv mest på HF-bånd med CW. Han er rapportert på 80, 40, 20 og 15 meter. QSL til hjemme-kallesignalet F5HRY.

 

 

ENGLAND: Den spesielle stasjonen GB4VAX er aktiv i hele februar måned for å promotere Corona «VAXine» (skrevet med «X»), derav kallesignal-suffikset «VAX». QSL bare via eQSL.

 

 

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK: HI9/HB9TUZ planlegger å bli aktiv i hele august måned på 40 til 10 meter med SSB. QSL bare via eQSL.

 

ITALIA: Den spesielle stasjonen IQ3DD er aktiv til 28. februar fra ski-verdensmesterskapet i alpint i Cortina. Aktiviteten er på 160 meter til 23 cm med CW, SSB og digitale modes, inkludert via satellitten QO-100. QSL via byrå.

 

 

WAKE ISLAND: KH9/NL7RR vil, som meldt i DX-Nytt Nr. 854, være aktiv i 90 dager fra 15. februar på 40 og 20 meter med SSB. QSL via AL7JX direkte eller via byrå.

 

MARIANENE: KHØ/KCØW er aktiv, og vil prøve 160 meter og 60 meter med CW, SSB og FT8. Han bruker også kallesignalet KHØW fra Saipan CW Club. QSL bare direkte til hjemme-kallesignalet KCØW for begge kallesignaler.

 

NORGE: «DX World» melder den 7. februar 2021, at den verdens-kjente DXpedisjons-operatøren LA7GIA, Kenneth Opskar, har blitt valgt inn i styret for «Intrepid DX Group», som blant annet gir støtte til DXpedisjoner. I 2018 vant han «Intrepid Spirit Award» for sine DXpedisjoner til Malawi (7Q7GIA), Comorene (D67GIA), Ekvatorial Guinea (3C7A), Sentral-Afrikanske Republikk (TL8AO), Congo (TN5E), Somalia (6O6O), og Chad (TT8KO).

 

BRASIL: PR2IC blir aktiv fra 19. til 21. februar fra Comprida Island (IOTA SA-24) på 80 til 10 meter. QSL via PY2RMZ.

 

 

SVERIGE: Den spesielle stasjonen SD4ØØSU er aktiv i hele 2021 for å feire 400-års jubileet for byen Sundsvall. QSL via SM3NXS, eller via ClubLogs OQRS´(Online QSL Request System).

 

 

CHAD: TT8SN er meget aktiv igjen på HF-bånd pluss 6 meter med CW. QSL via DL9USA, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

 

PITCAIRN ISLAND: VP6MW har vært på 20 meter SSB mellom klokken 1530 og 1630 UTC. QSL via WØVTT.

 

VIETNAM: XV1X har vært på 40 meter med FT8 rundt klokken 12 UTC. QSL-info på QRZ.COM.

I tillegg er 3W9FAR aktiv til 21. mars på HF-bånd, spesielt 40, 20, 15 og 10 meter, med SSB og FT8. QSL til SP5FAR, eller via eQSL.

Og i tillegg vil 3W9OK være aktiv i mars og april på HF-bånd, modes ikke oppgitt. QSL til AA5H.

 

 

INDONESIA: YD7RV/P blir aktiv i mars måned fra Laut Kecil Islands (OC-268). Han forventes å bli mest aktiv på 40 meter med FT8, men også på 15 meter, og med litt SSB og litt FT4. Ellers er YD7RV aktiv fra Laut Island (IOTA OC-166). QSL bare direkte til adressen i QRZ.COM.

 

 

SERBIA: Den spesielle stasjonen YT165TESLA vil være aktiv i hele 2021, for å minnes 165 år siden vitenskapsmannen og oppfinneren Nikola Tesla ble født. QSL via YU1MM.

 

 

CAYMAN ISLANDS: ZF2LC er aktiv på HF-bånd med mest CW. QSL til W2SM, eller via LoTW.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Grenlandgruppen har stoppet alle medlemsmøter på grunn av Corona-situasjonen.

Gruppelokalet på Croftholmen kan benyttes, men alle besøkende oppfordres til å benytte håndvask og håndsprit, og overholde avstands-reglene.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalgruppen holder pause i medlemsmøtene. Kommer tilbake med ny møtekalender en gang etter nyttår.

 

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 17. februar er det møte for sambandsgruppen.

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Lillehammergruppen utsetter årsmøtet til 17. mars kl. 19.00 grunnet Covid-19. Vi avholder da et radiomøte over Spåtindrepeateren, 145,750 MHz, med CTSS 91,5 Hz.

 

Moldegruppen avlyser fysiske gruppemøter inntil videre.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har lokal QST sending over LA8RR på tirsdag 9. februar kl. 20.00,

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21:30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9 Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen melder at det foreløpig ikke vil være organiserte aktivitetskvelder på Lialøkken.

 

 

 1. Tester

 

16 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz

18 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz

20-21 0000-2400 UTC ARRL Inter. DX Contest 1,8-28 MHz CW

20-21 1200-1159 UTC Russian PSK WW Contest 1,8-28 MHz BPSK31, BPSK63, BPSK125

 

******************************