QST-LA uke 38-2020

             

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

  

1. Nye radioamatører etter kurs i Modumgruppen

2. Bytting av subtone i Agder repeaternettverk

3. Nytt fra Radio Orientering Norge

4. JOTA 2020

5. QST-LA over Winlink

6. Nødsamband i USA

7. DX-Nytt Nr. 836

8. Gruppemøter

9. Tester

 

 

1. Nye radioamatører etter kurs i Modumgruppen 

 

LA8MOA Morten Larsen melder:

 

Modumgruppen av NRRL har, tross pågående pandemi og lange perioder med samfunnet nærmest i lockdown og uten mulighet til fysisk å kunne møtes, gjennomført kurs. Denne uken resulterte det i fire nye radioamatører.

 

De fire nye er:

 

LB9JI – Tor Arild Johansen

LB9KI – Terje Pettersen

LB9LI – Sven-Erik Dahl

LB9MI – Bjørn Helsing Hansen

 

Vi i Modumgruppen vil takke for deltagelse og god innsats på kurset, og gratulere så mye med bestått eksamen. Hjertelig velkommen som nye radioamatører, både til NRRL, til gruppa vår og på lufta.

 

 

2. Bytting av subtone i Agder repeaternettverk   

 

Formann i Kristiansandsgruppen, LA2JEA Asle Solstad, melder:

 

I månedsskiftet september  -  oktober 2020 vil subtonen for  VHF FM repeaternettverket i Agder endres fra 100Hz til 192.8 Hz. Dette gjelder følgende sammenkoblede repeatere:

 

LA5AR 145.700MHz lokalisert i Arendal

LA6KR 145.750MHz lokalisert på Hestheia, Kristiansand S.

LA6JR 145.600MHz lokalisert på Hovassfjell ved Ose i Setesdalen.

LA9KR 145.600MHz loakalisert på Vestre Håland, Mandal.

Og vår link repeater LA4AAR 434.625MHz lokalisert på Hestheia, Kristiansand S.

 

Grunnen til at vi ikke kan gi en eksakt dato er at LA6JR er vanskelig tilgjengelig og vi må ta værforbehold.

 

 

3. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI melder:

 

Resultat fra RPO løpet kategori 2 m, som gikk av stabelen 16. september med start fra hytta til arrangøren LA5OM Steinar på Holmsbu.

Løypa var på ca. 3 km og hadde 4 sendere som alle fant. Det var strålende sol rundt Holmsbu.

 

1 LA6KCA Svein        40min 40sek

2 LA9NGA Jon          50min 55sek

3 LA1KP Øivind        53min 15sek

4 LA0HO Thomas        54min

5 LA8UW Karin   1time 29 min 30sek

6 LA2RR Ole     1time 33min   

 

RPO-sendere som denne kvelden ble benyttet var de gamle som RON fikk bygget til det store VM i RPO (ARDF) i Asker 1984 som NRRL var vertskap for.

 

Neste RPO-løp på Østlandet blir et løp kategori 80 m torsdag 24. september i Lommedalen med LA8TIA Lars-Rune som arrangør. Start fra QTH til LA8TIA i Bjerkeveien 66, Lommedalen (Bærum) fra kl. 16.15 og utover. Talk-in på 145.550.

 

For mer info se: tinyurl.com/yy9uxk84

 

Link til Start punktet Bjerkeveien 66.Lommedalen: tinyurl.com/y42h92mg

 

Alle er velkomne, RPO-mottaker kan lånes og kart er gratis!

 

Husk alltid info på www.radioorientering.no og våre Facebook sider.

RPO-ringen LA1RPO søndager kl. 10.30 NT på 3644 kHz.

 

 

4. JOTA 2020

 

Nasjonal JOTA-JOTI-organisator LA4LN melder:

 

Hver tredje hele helg i oktober, i år den 17. og 18. oktober, er det den seksti-tredje verdensomspennende Jamboree-On-The-Air, JOTA, som samler mer enn to millioner speidere over hele verden bak amatørradio-stasjoner, for å utveksle speider-erfaringer med hverandre. Samtidig kan speiderne også samles bak PC’er, og ha kontakt med hverandre via internett, i år den tjue-fjerde Jamboree-On-The-Internet, JOTI.

 

Det er nå åpnet for norsk påmelding til årets JOTA og JOTI på web-siden www.jotajoti.no

 

Det er fint om alle stasjoner også melder seg på JOTA-JOTI internasjonalt på web-siden www.jotajoti.info

 

På begge disse web-sidene ligger også en hel del informasjon, om hvordan man deltar i JOTA og JOTI.

 

I år er det ekstra viktig, at man følger reglene til Folkehelse-instituttet, for å unngå eventuell Corona-smitte.

 

Pass på å holde anbefalt avstand mellom hverandre, og bruk desinfeksjons-væske, for å rengjøre mikrofon, PC’er, og annet radio- og PC-materiell som berøres, mellom hver bruker.

 

Lykke til med forberedelsene til JOTA og JOTI 2020!

 

 

5.  QST-LA over Winlink.

 

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

 

Det arbeides med en løsning for utsending av QST-LA over Winlink til interesserte.

Positive og viktige bivirkninger i tillegg til selve informasjonen blir at PC og SW kunnskaper holdes vedlike.

 

Vesentlig er at de interesserte selv velger når og hvilken mode og motstasjon de ønsker å bruke akkurat for denne meldingsnedlastningen.

 

I første omgang ønskes interesse meldt til: winlink@nrrl.no

En spesiell rutine for dette vil bli informert til de interesserte.

 

 

6. Nødsamband i USA

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

 

USA har for tiden omfattende problemer: Enorme skogbranner i den vestlige delen, og orkanene «Sally» og «Paulette» i den østlige delen av landet. ARRL melder at to frekvenser i 60 meter-båndet brukes for nødsamband mellom radioamatører og myndighetene:

 

«Kanal 1»: 5330,5 kHz USB tale

og

«Kanal 2»: 5346,5 kHz USB for digitale modes (f.eks. PACTOR 4)

 

I tillegg benyttes følgende frekvenser til nødsamband:

14325 kHz USB tale på 20 meter

og utenfor vårt tillatte 40 meter-bånd: 7268 kHz LSB tale og USB digitale modes.

 

Vennligst IKKE FORSTYRR den nødsambands-trafikken som foregår på disse frekvensene.

 

Forøvrig minner vi om, at vi radioamatører på 60 meter har sekundær status, og må vike for primære brukere der. Men meldinger om NØD har alltid fortrinnsrett!

 


 

Foto av orkanen, som nå herjer på kysten av Alabama.

Kilde: ARRL Letter 17. september 2020.

 

 

7. DX-Nytt Nr. 836

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

FN-BYGNINGEN I NEW YORK: 4U1UN har vært på 60 meter, som ble et nytt DXCC-«land» («entity») på dette båndet for mange. QSL via HB9BOU.

 

KUWAIT: Den spesielle stasjonen 9K9ØKSA er aktiv fra 17. til 25. september, for å feire den nittiende «Saudi National Day», jfr. stasjonene i Saudi-Arabia med prefiksene HZ9Ø og 7Z9Ø meldt i forrige DX-Nytt. QSL til 9KØKSA via 9K2RA, bare via byrå.

 

AZORENE: CU2/WJ2O planlegger å bli aktiv fra 25. november til 1. desember, hvis ikke Corona-krisen hindrer ham i å reise. Aktiviteten blir på HF-bånd med mest CW, men ikke på 160 meter. QSL via N2ZN.

 

TYSKLAND: Den spesielle stasjonen DK9ØDARC er aktiv ut året, for å feire 90-års jubiléet for «Deutscher Amateur Radio Club», DARC. QSL via byrå. Stasjonen er hørt på 6 meter med FT8 hos LA4LN.med FT8 hos LA4LN.

 

ENGLAND: Den spesielle stasjonen G5MHZ feirer, at det for radioamatører i Storbritannia ble tillatt å bruke 5 MHz, dvs. 60 meter-båndet, i august 2002. Dette takker de G3LEQ for, som var president for RSGB (Radio Society of Great Britain), og som gjennom forhandlinger med myndighetene oppnådde det ønskede resultat. G3LEQ ble dessverre «silent key» i februar 2018. I Norge fikk vi tillatelse til bruk av 5 MHz i august 2000, etter arbeid av daværende NRRL-president LA4LN.

 


 

 

ITALIA: Flere stasjoner vil operere med prefikset IY fra 14. til 23. september, for å hedre radio-pionér Guglielmo Marconi. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med CW, SSB og de digitale modes FT8, FT4, RTTY og PSK. Spesielle premier og diplom er tilgjengelig, for de som oppnår kontakter med IY-stasjonene. Se f.eks. mer info på web: www.qrz.com/db/iy8md

QSL-info for hvert IY-kallesignal finnes på QRZ.COM.

 


 

ST. VINCENT: J88PI var planlagt av GW4DVB å bli aktiv fra 23. november til 1. desember. Men på grunn av Corona-krisen må aktiviteten utsettes: Fra 23. juli til 1. august 2021, på båndene 40, 20, 17, 15, 10 og 6 meter med SSB, SSTV og FT8, og med CW på oppfordring. QSL til hjemme-kallesignalet GW4DVB bare direkte. Mer info på web: www.g4dvb.co.uk

 

JAN MAYEN: JX2US blir aktiv i ca. et halvt år, fra en gang i oktober 2020 til mars 2021, med mest aktivitet på båndene 160, 80, 40 og 30 meter med mest CW, og med FT8 i DXpedition («FOX / HOUND») mode på frekvensene 1843, 3585, 7056, 10131 og 14090 kHz. QSL via ClubLog’s OQRS, eller via LoTW, etter tilbakekomst til Norge, fra april 2021, men IKKE QSL direkte eller via byrå.

 

I tillegg får DXpedisjonen JXØX fra midt i september til midt i oktober neste år, to nye operatører: LB1QI og EA3HSO. Operatøren RM2D måtte dessverre trekke seg. De har nå 5 operatører, og ser etter én operatør til, slik at de kan holde 4 stasjoner igang samtidig. DXpedisjonen blir nødt til å leie et skip, for å komme til denne arktiske øya, og ser etter økonomisk støtte, gjerne via PayPal til jx0x@la7gia.com.

Hvis DXpedisjonen må avlyses, garanterer LA7GIA at hundre prosent av all støtte vil bli tilbakebetalt.

 

FÆRØYENE: Vi minner om at OY/DL4APJ og OY/DL2AQI er aktive fra 15. til 23. september på 80 til 10 meter med CW, SSB og digitale modes: RTTY, PSK og FT8. QSL til deres hjemme-kallesignaler, eller via eQSL, eller via LoTW.

 

HELLAS: SV5/HB9OAU er aktiv fra øya Karpathos (IOTA EU-1) i Dodecanes-øygruppen til 25. september, på 80 til 10 meter med SSB, RTTY og muligens FT8. QSL til hans hjemme-kallesignal, eller via LoTW (ARRL’s Logbook of The World), eller via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System).

 

SYD-ORKNEY-ØYENE: Den tidligere DXpedisjonen VP8PJ melder at den vil prøve en gjentagelse av DXpedisjonen tidlig i 2022. Mer info på web: www.sorkney.com.

 

BERMUDA: VP9/N1SNB planlegger å bli aktiv igjen fra 21. til 26. oktober, hvis ikke Corona-krisen umuliggjør reisen. Aktiviteten vil bli på HF-bånd med hovedvekt på SSB. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

 

8. Gruppemøter

 

Drammengruppen har nå startet opp med drop-in på gruppelokalet ved SIF-hytta på Konnerud hver onsdag kl. 19.00.

 

Egersundsgruppen har startet ordinær møtevirksomhet igjen. Følger vanlig møteplan, med ordinært møte første torsdag i måneden, og drop-in hver 3. torsdag i måneden.

 

Follogruppen starter forsiktig opp med drop-in hver onsdag. Men, på grunn av korona må vi som hovedregel holde oss utendørs (maks 5-6 personer inne). Minner også om QST-sendinger hver mandag kl. 20.00 over LA5FR (145.787,5 kHz, sub. 110,9Hz)

 

Haldengruppen har åpnet forsiktig opp for sammenkomster på klubblokalet i Hovsveien 88 på torsdager kl. 19.00

 

Harstadgruppen har gruppemøte mandag 21. september kl. 19.00 på Karlottbrygga i Hagan

 

Hortengruppen er nå forsiktig i gang med møter igjen. Tirsdager er det kl. 11.00 treff for Eldre Juniorer og andre som har lyst til å treffes. Torsdag 24. september er det drop-in (fjellet).

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har drop-in på Tingvold grendehus ved Skedsmokorset kl. 19.00 følgende tirsdager: 29/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 og 1/12.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21:30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 22. september: Gruppemøte kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

9. Tester

 

22 1900-2300 NT NRAU NAC mikrobølge

26-27 0000-2400 UTC CQ Worldwide DX Contest 3,5-28 MHz RTTYST-LA uke 37-2020

             

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

      

 1. Europeisk SOTA aktivitetsdag 19. september
 2. Ledige stillinger i NRRL
 3. Nytt fra Radio Orientering Norge
 4. Amatørradio nr. 4-2020 går i posten 18. september
 5. NRRL søker oppleser for QST-LA Sør-Norge (gjentatt melding)
 6. DX-Nytt Nr. 835
 7. Gruppemøter
 8. Tester

 

 

 1. Europeisk SOTA aktivitetsdag 19. september

 

LB4FH Kjetil og LA9DSA Knut melder:

 

Den 19. september er det europeisk Summits On The Air (SOTA) aktivitetsdag. Det påregnes derfor meget stor aktivitet både fra de som aktiverer fjelltoppene og de som jakter på disse.

 

Dette er en unik mulighet for å forsøke SOTA før første gang enten som «activator» eller «chaser». Samtaler mellom fjelltopper (summit to summit») vil også være svært utbredt denne lørdagen. Regler for SOTA finnes på: https://www.sota.org.uk/, dessuten er Facebook-gruppen «Summits on the air Norway» (LA SOTA) en kilde for inspirasjon.

 

SOTA-miljøet forventer ingen problemer med å være QRV med den parallelle SAC CW, da deltakerne i SAC er pålagt å benytte angitt frekvenssegment i konkurranseregelverket. Det er også mulig å kombinere SAC CW og SOTA

 

 

 1. Ledige stillinger i NRRL 

 

NRRLs kontor melder:

 

For øyeblikket er det to stillinger ledig for ansettelse i NRRL. Den ene stillingen er redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. NRRLs nåværende redaktør LB4CD Ola-Matti gir seg ved årsskiftet og NRRL ønsker derfor å få på plass en ny redaktør innen 1. november.

Stillingen er utlyst i bladet Amatørradio. Ønsker du mer informasjon om stillingen, samt muligheten til å kunne søke online, se her: tinyurl.com/nrrl-redaktor

 

Den andre stillingen er en nyopprettet stilling i NRRLs Sambandstjeneste hvor det skal ansettes en administrativ leder. Personen som ansettes vil være en fast koordinerende ressurs for øvelser, kurs og opplæring, rekruttering i sambandstjenesten, samt ansvarlig for kontakt med myndigheter og samarbeidende organisasjoner. Stillingen er utlyst i bladet Amatørradio. Ønsker du mer informasjon om stillingen, samt muligheten til å kunne søke online, se her: tinyurl.com/nrrl-admleder

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge (RON) ved LA6XI Knut melder:

 

Den 9. september var det RPO-løp ved Kjennerudvannet i Kongsberg, hvor LA5OQ Christian arrangerte løp i kategori 80 m.

Det var fleksistart mellom kl. 17.00 og 18.00 i fint høstvær. Det var 8 deltakere ute i skogen i tillegg til flere fra Kongsberg-gruppen som stilte opp med QRP-HF-rigg, KX-3-remote kjøring og grill med pølser! 

Stor takk til gruppa med bl.a. LB1R, LA1TV, LA8BP med flere!

Løypa var ca. 3 km i luftlinje og bød på orienteringsutfordringer for flere. LA6XI sier at han ifølge sin GPS løp 4,6 km i terrenget.

"Mye fin tyttebær å spise" la han til ved ankomst mål, men pølsene der på grillen var nok best! Takk til Kongsberggruppen!

 

Det var hyggelig å se «nybegynner» OM LA8BP Eirik fra Kongsberg i den varierte løypa. LA3CT Cato fra Sandefjord, stilte med en modifisert mottaker (PRX-80) som nå også hadde Bluetooth. Cato benyttet løpet til å trimme inn og teste vidunderet.

 

En flott sommerkveld i naturen og godt å være tilbake i Kongsbergtraktene, der NRRL/RON for 2 år siden var arrangør av Nordisk Mesterskap i RPO for NRAU.

 

Resultatliste:

 

LA1KP Øyvind        67 min, 5 poster

LA5OM Steinar       80 min, 5 poster

LA8TIA Lars-Rune    87 min, 5 poster

LB1R Børre          91 min, 5 poster

LA6XI Knut          94 min, 5 poster

Hege (XYL 5OQ)     149 min, 4 poster

LA3CT Cato         124 min, 3 poster

LA8BP Eirik        130 mim, 3 poster

 

(Sluttider vil bli korrigert i RON RPO-CUP senere)

 

Neste løp på Østlandet blir et løp i kategori 2 m og det går av stabelen onsdag 16. september med start mellom kl. 16.30 og 17.30 fra arrangørens hytte på Holmsbu: LA5OM Steinar, i Aas Gårds vei, overfor Holmsbu sentrum. Talk-inn 145.550 MHz.

 

Neste løp deretter bli et 80 m løp med arrangør LA8TIA Lars -Rune i Bærum, torsdag 24. september.

 

Husk RPO-ringen LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 NT (etter QST-LA) på 3644 kHz og RPO-info på www.radioorienteering.no.

 

 

 1. Amatørradio nr. 4-2020 går i posten 18. september

 

NRRLs kontor melder:

 

Amatørradio nr. 4-2020 går i posten 18. september og NRRLs medlemmer kan forvente bladet i postkassen noen virkedager etter dette.

Som vanlig kan du forvente deg mye spennende stoff. Av innholdet kan nevnes: Referat fra ekstraordinær generalforsamling, «På tur med radioen i sommer», VHF DXPedition til JP21 og JP22, «Prøv deg på mikrobølge!» og mye, mye mer.

 

Skulle du ikke motta bladet som forventet så kan det bety at du ikke har betalt din medlemskontingent til NRRL. Ta i så fall kontakt med NRRLs kontor, enten via E-post nrrl@nrrl.no eller via telefon: 22 21 37 90, tirsdag-torsdag kl. 09-15.

 

 

 1. NRRL søker oppleser for QST-LA Sør-Norge (gjentatt melding)

 

Bestyrer LA1C, LA7EU Svein Erik melder:

 

En av oppleserne av QST-LA for Sør-Norge har medelt at han gir seg ved utgangen av dette året. Vi trenger derfor hans erstatning.

Har du lyst til å ta i et tak for NRRL så kan du gjøre dette ved å bli oppleser av QST LA for Sør-Norge.

 

Du må selvfølgelig være medlem av NRRL, ha en god antenne for 80 m og helst et PA-trinn. Også fint om du har lite støy. Du må selvfølgelig ha internett for å kunne motta manuskripter via e-post. Du må forholde deg til en instruks for opplesere av QST LA.

 

Kontakt LA7EU Svein Erik Bestyrer LA1C for mere info. E-post: la7eu@online.no

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 835

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

MALTA: 9H3TI er aktiv til 18. september på 40 til 6 meter med CW og SSB. Han bruker kallesignalet 9H3SAT over satellitten QO-100. QSL til DL2AAZ.

 

SPANIA: Den spesielle stasjonen AO5CLE er aktiv til 20. september, for å feire hundreårs-jubiléet for Den Spanske Legion. Aktiviteten er på HF- og VHF-bånd med CW, SSB, FT8, og andre digitale modes. QSL via byrå.

 

 

HELLAS: Den spesielle stasjonen SX3ØØML er aktiv til 19. september, for å minnes 2500 år siden slaget mot de angripende perserne ved passet Termopylene, og for å minnes de 300 spartanske krigerne, som forsvarte Hellas mot den overlegne fienden. Da den persiske kong Xerxes ba spartanerne om å gi fra seg våpnene, ble det svart fra den spartanske kongen Leonidas (som betyr «løve-sønnen»): «Kom og hent dem!». En svikefull greker viste perserne en omvei rundt passet, slik at perserne kunne angripe spartanerne også bakfra, slik at alle de 300 spartanerne døde. Derfor tallet 300 i kallesignalet SX3ØØML. QSL direkte via SV2GWY, eller via LoTW (ARRL’s Logbook of The World), eller via eQSL, men ikke via byrå. Mer info på en flott webside med fine bilder: www.qrz.com/db/sx300ml

 

 

 

 

GIBRALTAR: Stasjoner herfra har fått lov til å benytte prefikset ZG i stedet for ZB til og med 10. september, i anledning «Gibraltar National Week».

 

ECUADOR: Den spesielle stasjonen HDØDX blir aktiv i 24 timer, hele dagen 26. september fra midnatt til midnatt, UTC, for å fremheve de 27 aktive vulkanene i landet, inkludert på Galapagos-øyene. De som får kontakt med HDØDX kan søke om et diplom, som kan lastes ned i PDF-format fra internett. Mer info på web: www.ecuadordxclub.org/volcanes. QSL via NE8Z.

 

SAUDI-ARABIA: En rekke stasjoner vil operere med prefiksene HZ9Ø og 7Z9Ø fra 17. til 25. september, for å feire 90 år siden samlingen av Saudi-Arabia. Aktiviteten vil bli på alle bånd og modes: CW, SSB og digitale modes. Et spesielt diplom tilbys for kontakt med disse jubileums-stasjonene. Mer info på web: www.qrz.com/db/hz90nd.

 

 

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM17TDF er aktiv til 15. september i anledning sykkelrittet «Tour de France». Aktiviteten er på forskjellige HF-bånd. QSL via F8FZC.

 

 1. KITTS: Den planlagte DXpedisjonen V47JA fra 13. til 27. oktober må flyttes til datoene fra 13. februar til 5. mars neste år, på grunn av Corona-krisens innstillinger av fly-transport. Operatøren W5JON håper at Corona-krisen vil være avsluttet da.

 

AUSTRALIA: Den spesielle stasjonen VI75WW2 er aktiv til 11. november, for å feire 75 år siden avslutningen av den andre verdenskrig. QSL vil være tilgjengelig ved ned-lasting fra web-siden:

www.silvertrain.com.au. Velg der «Amateur Radio», og deretter «Special Event Station Logs».

 

CHILE: Den spesielle stasjonen XR21ØCHI er aktiv i hele september, for å minnes 210 års uavhengighet for Chile. Aktiviteten er på alle bånd med SSB og digitale modes. QSL via XQ7UP, eller via LoTW, eller via eQSL. Kortbølgelytteres rapporter er velkomne.

 

KOSOVO: Den planlagte operasjonen fra Z68AN fra 21. til 29. september må utsettes til neste år, på grunn av Corona-krisen. Aktiviteten neste år vil bli på 160 til 6 meter med CW, SSB, FT8 og RTTY, med fokus på de lave frekvensbånd.

I tillegg planlegges en annen operasjon, med kallesignalet Z68AN, pluss at det har blitt søkt om å få bruke kallesignalet Z68EC, fra 27. til 30. april 2021. Aktiviteten er planlagt bare å operere på 40 og 20 meter.

 

ALBANIA: ZA/OE6TQG er aktiv til 17. september på forskjellige HF-bånd og modes. QSL til hjemme-kallesignalet: OE6TQG.

 

USA: Den spesielle stasjonen N3U/FLT93 blir aktivert for 10. år på rad, i år fra 9. til 14. september, for å minnes de tragiske hendelsene den 11. september 2001. «U/FLT93» etter «N3» i kallesignalet står for United FLighT nr. 93 (United Flight nummer 93), som var ett av flyene, som ble rammet av terroren. Aktiviteten blir på HF og VHF, med SSB, CW, FT4 og FT8. QSL via W3BTX. Mer info på QRZ.COM.

 

I tillegg blir den spesielle stasjonen WA2NYC aktivert fra 10. til 14. september, for å minnes de tragiske hendelsene den 11. september 2001. Kallesignal-suffikset «NYC» står for New York City». Aktiviteten blir på frekvensene 7238 kHz (ukjent om de vil lytte under 7200 kHz for oss i Europa), 14300, 21350 og 28450 kHz. QSL via LoTW, via byrå, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen har nå startet opp med drop-in på gruppelokalet ved SIF-hytta på Konnerud hver onsdag kl. 19.00.

 

Egersundsgruppen har startet ordinær møtevirksomhet igjen. Følger vanlig møteplan, med ordinært møte første torsdag i måneden, og drop-in hver 3. torsdag i måneden.

 

Follogruppen starter forsiktig opp med drop-in hver onsdag. Men, på grunn av korona må vi som hovedregel holde oss utendørs (maks 5-6 personer inne). Minner også om QST-sendinger hver mandag kl. 20.00 over LA5FR (145.787,5 kHz, sub. 110,9Hz)

 

Haldengruppen har åpnet forsiktig opp for sammenkomster på klubblokalet i Hovsveien 88 på torsdager kl. 19.00

 

Hortengruppen er nå forsiktig i gang med møter igjen. Tirsdager er det kl. 11.00 treff for Eldre Juniorer og andre som har lyst til å treffes. Torsdag 17. september er det medlemsmøte.

 

Lillehammergruppen har gruppemøte onsdag 16. september kl.19.00. LA6UIA Anders vil presentere allstarlink-prosjektet sitt. Sjekk allstarlink.org for mer info.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe har drop-in tirsdag 15. September klokken 19.00 på Tingvold Grendehus på Skedsmokorset.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag klokken 21:30 over repeater LA5OR på 145.600 med sub-tone 110.9. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Oslogruppen har drop-in i Nedre Rommen 5 E fra klokken 18.30 onsdag 16. september.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 15. september: Aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

15 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz

17 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz

19-20 1200-1200 UTC Scandinavian Activity Contest 3,5-28 MHz CW

19-20 1200-1200 UTC All Africa International DX Contest 1,8-28 MHz CW, SSB, RTTY

 

 

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .

Email from @nrrl.net is a service delivered to members of Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .  


-----------------------------------------

QST-LA uke 36-2020

             

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

 1. The Nordic Radio Amateur Union (NRAU) har møte lørdag 5. og søndag 6. september
 2. NRRL søker oppleser for QST-LA Sør-Norge
 3. Ny FM repeater fra verdensrommet
 4. Er solflekk-minimum passert?
 5. Nytt fra Radio Orientering Norge
 6. Innbydelse til sambandsøvelse lørdag 19.09.2020 (gjentatt melding)
 7. Scandinavian Activity Contest 2020 (gjentatt melding)
 8. Aktiviteter på Bergen Kringkaster i september (gjentatt melding)
 9. DX-Nytt Nr. 834
 10. Gruppemøter
 11. Tester

 

 

 1. The Nordic Radio Amateur Union (NRAU) har møte lørdag 5. og søndag 6. september

 

NRRLs kontor melder:

 

I forbindelse med IARU Region 1 konferansen i oktober har The Nordic Radio Amateur Union (NRAU) møte lørdag 5. og søndag 6. september. I dette møtet vil representanter fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island og Færøyene diskutere saker som er satt på agendaen til IARU R1-konferansen senere i høst. Historisk har det vist seg fordelaktig om de nordiske land på forhånd kan diskutere IARU-saker og lete frem et felles ståsted der hvor dette er mulig.

I tillegg vil det bli tid til å diskutere nordiske saker som ikke nødvendigvis er IARU-relaterte.

 

NRRL stiller med følgende personer på NRAU-møtet:

- Rådgiver Spektrum LA2RR Ole

- Kontaktmann NRAU/IARU LB1G Jan

- HF-manager LA4LN Tom

- EMC-komite-medlem LA9QL Tore

- HQ-medlem LA3PNA Thomas

- HQ-medlem LA5GOA Steen Erik

- Generalsekretær LB7ZG Bjørn

 

På grunn av Covid-19 pandemien avholdes møtet elektronisk, noe IARU R1-konferansen i oktober også vil bli. For de som skulle være interessert finnes agenda og saksdokumenter til IARU R1-konferansen i oktober offentlig tilgjengelig her: tinyurl.com/iaru-r1-2020

 

 

 1. NRRL søker oppleser for QST-LA Sør-Norge

 

Bestyrer LA1C, LA7EU Svein Erik melder:

 

En av oppleserne av QST-LA for Sør-Norge har medelt at han gir seg ved utgangen av dette året. Vi trenger derfor hans erstatning.

 

Har du lyst til å ta i et tak for NRRL så kan du gjøre dette ved å bli oppleser av QST LA for Sør-Norge.

 

Du må selvfølgelig være medlem av NRRL, ha en god antenne for 80 m og helst et PA-trinn. Også fint om du har lite støy. Du må selvfølgelig ha internett for å kunne motta manuskripter via e-post.

 

Du må forholde deg til en instruks for opplesere av QST LA.

 

Kontakt LA7EU Svein Erik Bestyrer LA1C for mere info. E-post: la7eu@online.no

 

 

 1. Ny FM repeater fra verdensrommet

 

LA4LN melder fra ARRL Letter for 3. september 2020:

 

Det foregår en utbygging av ARISS, som betyr "Amateur Radio on the International Space Station". Det skal nå nettopp være etablert en kryss-bånds FM repeater med inn-frekvens 145,990 MHz med subtone 67 Herz, og ut-frekvens 437,800 MHz. Etter hvert vil det her også etableres radiostasjoner for APRS pakkeradio, og for SSTV Slow Scan TV.

 

 

 1. Er solflekk-minimum passert?

 

LA4LN melder fra ARRL Letter for 3. september 2020:

 

Astrofysikere mener nå at solflekk-minimum ble passert i desember 2019. Dette er basert på antall solflekker og solflekkenes magnetiske polaritet. Én solflekk-syklus varer i gjennomsnitt 11,1 år, og solflekkenes magnetiske polaritet skifter for hver solflekk-syklus. Derfor vet man ikke om solflekk-minimum har blitt passert, før man har fått vurdert antall solflekker og deres polaritet over et visst tidsrom. Vi får nå håpe at vi får et stigende antall solflekker, som vil gi bedre radiobølge-utbredelse på kortbølge.

 

 

 1. Nytt fra Radio Orientering Norge

 

Radio Orientering Norge RON v/LA6XI melder:

 

RPO-løp med introduksjon radioorientering for nye deltagere. Kongsberg onsdag 9. september kl. 17.00 - 18.00.

 

Invitasjon til radio orienteringsløp i Kongsberg denne onsdagen med start fra P-plassen ved Kjennerudvannet mellom kl. 17.00 og 18.00. Det legges opp til introduksjon til aktiviteten, utlån av mottakere og mulighet for alle til å prøve seg i skogen og finne en eller flere poster.

Løpet er i kategori 80 m og det blir 5 poster. Løypa er i luftlengde ca. 3.5 km.

 

Se hjemmesidene til Radioorientering Norge for mer informasjon om radioorientering: www.radioorientering.no/hva-er-rpo/

 

Kongsberggruppen av NRRL viser også noen andre av radioamatørenes aktiviteter fra P-plassen. det blir HF-radiostasjon med antenner på startplass og det blir satt opp grill med mulighet for grilling av pølser.

Talk-in Kongsbergrepeater LA8KR.

 

Pga. Korona-situasjonen ber vi om at drikke tas med av den enkelte.

 

Kjørebeskrivelse:

Fra Drammen følg E134 mot Kongsberg. Ta av til høyre rett etter bompasseringen før den nye tunellen under Kongsberg (tror det står Gamlegrendåsen på skiltet). Følg gamle E134 Drammensveien ned mot Kongsberg sentrum. Ta av til høyre ved skilt merket Lurdalen. Følg Lurdalsveien 1,2 km opp og ta til venstre videre mot Lurdalen.

Etter ca. 500 m ta til høyre inn Bomplassveien mot Badeplassen ved Kjennerudvannet.

 

Arrangør er LA5OQ Christian Dons, tlf.: 91384130

 

 

 1. Innbydelse til sambandsøvelse lørdag 19.09.2020 (gjentatt melding)

 

«NRRL sambandstjenesten innbyr til sambandsøvelse (kun tale) lørdag 19. september ca. kl. 10.00 – 14.00.

 

Påmelding til øvelsen skal skje på e-post til ovelse@nrrl.no innen onsdag 9. september.

Grupper melder seg på vegne av sine medlemmer. 

Gruppen er så ansvarlig for å informere medlemmene om detaljene i øvelsen. Hvis ikke gruppen melder seg på, må det enkelte medlem melde seg på selv. Undersøk derfor med egen gruppe hva som blir gjort.

 

Enkeltpersoner uten tilknytning til en gruppe kan melde selvsagt også melde seg på.

Ved påmelding skal det informeres om:

- kallesignal, QTH

- navn (ansvarlig på gruppe nivå) og tlf.nr.

- for grupper opplyses det om hvilke bånd som vil bli aktivisert samtidig. F.eks. 80m, 40m, VHF, UHF (repeater, simplex, DMR)

 

Øvelsen involverer både enkeltpersoner og gruppestasjoner.

De som melder seg på vil få tilsendt nødvendige opplysninger om øvelsen.

 

Øvelsen er i regi av NRRL Sambandstjenesten nasjonalt.

LA7VK Tormod har tatt oppdraget med å utforme og administrere øvelsen.

 

 

 1. Scandinavian Activity Contest 2020 (gjentatt melding)

 

LB3RE Stein-Roar melder:

 

Det er tid for Skandinavisk Aktivitetstest den 19. – 20. september på CW.

 

Bånd: 80m -10m

Tid: kl. 12.00 UTC lørdag til kl. 12.00 UTC søndag

Rapportering: RST + QSO nr.

 

For mer informasjon om SAC 2020, se her: tinyurl.com/sacinfo2020

For 37 tips om SAC se her: tinyurl.com/sac37tips

 

Det er tillatt å kjøre multi-op fra flere QTH på grunn av Covid-19.

 

 

 1. Aktiviteter på Bergen Kringkaster i september (gjentatt melding)

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal på Askøy arrangerer "Åpent hus" på søndagene i september. Åpningstid kl. 11 - 15, omvisning kl. 13.

Velkommen innom for en radioprat og en kopp kaffe!

 

NB!

Vi vil be alle besøkende om å respektere forskrifter og anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet) for å begrense smittespredning av Covid-19-viruset!

 

For mere informasjon, se våre hjemmesider: www.bergenkringkaster.no

eller på Facebook: www.facebook.com/groups/bergenkringkaster

 

Du kan også kontakte: LA1TNA Per-Dagfinn på tlf.: 99470075

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 834

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

MONACO: 3A/IW1RBI blir aktiv fra 11. til 13. september på 80 til 6 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW (ARRL’s Logbook of The World).

 

MALTA: 9H3SAT blir aktiv fra 4. til 18. september på HF-bånd og 6 meter og satellitten QO-100, med CW og SSB. QSL til DL2AAZ.

 

GRØNLAND: OX3LX er aktiv til 20. september fra øya Aasiaat, IOTA NA-134, på HF og VHF. QSL via OZ1J.

 

MEXICO: Den spesielle stasjonen 4A5ØCRH blir aktiv fra 1. september og ut året, i anledning 50-års jubiléet for «Club de Radioaficionados Hidrocalidos», forkortet «CRH», eller oversatt: «Hydrocalid Radio-Hobby-Klubb». Aktiviteten blir på 160 til 6 meter og satellitter med CW, SSB, FM, og digitale modes. QSL via XE2AU, eller via LoTW, eller via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System).

 

NIUE og TONGA: De planlagte DXpedisjonene E6AM og A35GC må dessverre utsettes til oktober og november neste år på grunn av Corona-krisen.

 

ENGLAND: Den spesielle stasjonen GB5ST vil være aktiv i 5 år fra 1. september, for å feire 54 år siden den første «Star Trek»-filmen på TV, derfor kallesignal-suffikset «ST» for «Star Trek». QSL via byrå, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

 

LIECHTENSTEIN: HBØ/HB9HBY blir aktiv igjen fra 16. til 18. oktober på 160 til 6 meter med CW, SSB, og FT8. QSL via EB7DX.

 

COLOMBIA: HK3JCL vil være aktiv ut året, mest på 20 meter SSB. QSL til DK8LRF.

 

 1. HELENA: ZD7W er planlagt aktiv 28. og 29. oktober, men må utsettes til neste år, på grunn av Corona-krisen.

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen har nå startet opp med drop-in  på gruppelokalet ved SIF-hytta på Konnerud hver onsdag kl. 19.00.

 

Egersundsgruppen har startet ordinær møtevirksomhet igjen. Følger vanlig møteplan, med ordinært møte første torsdag i måneden, og drop-in hver 3. torsdag i måneden.

 

Follogruppen starter forsiktig opp med drop-in hver onsdag. Men, på grunn av korona må vi som hovedregel holde oss utendørs (maks 5-6 personer inne). Minner også om QST-sendinger hver mandag kl. 20.00 over LA5FR (145.787,5 kHz, sub. 110,9Hz)

 

Haldengruppen har åpnet forsiktig opp for sammenkomster på klubblokalet i Hovsveien 88 på torsdager kl. 19.00

 

Hortengruppen er nå forsiktig i gang med møter igjen. Tirsdager er det kl. 11.00 treff for Eldre Juniorer og andre som har lyst til å treffes. Torsdag 10. september er det drop-in.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 8. september: aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

8 1900-2300 NT NRAU NAC 432 MHz

10 1900-2300 NT NRAU NAC 50 MHz

12-13 0000-2359 UTC WEA DX Contest 3,5-28 MHz SSB

 

 

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .

Email from @nrrl.net is a service delivered to members of Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .  ------------------------------------------------------------------


Copyright © All Rights Reserved

free counter