Valg i NRRL 2021


Skrevet av LA1BP Lennart Berger 10. november 2020. Publisert i Nyheter

Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene.

Som følge av at funksjonstiden til hovedstyret ble forlenget med ett år er i utgangspunkter hele HQ på valg i 2021. I hht NRRL sine lover paragraf 4:464 skal valgene av HQ medlemmer/revisorer arrangeres slik at 2 velges hvert år. For å komme ajour med denne bestemmelsen foreslår valgkomiteen at 2 HQ medlemmer og to revisorer velges denne gangen for ett år.

Under NRRLs Generalforsamling 2021 blir da valgene slik:

President (2 år)
2 hovedstyremedlemmer (2 år)
2 hovedstyremedlemmer (1 år)
2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)

Revisor 1 (2 år)
Revisor 2 (1 år)
Vara revisor 1 (2 år)
Vara revisor 2 (1 år)

3 medlemmer til valgkomite (1 år)
Vara til valgkomite (1 år)

Valgkomiteen for 2020 har valgt å stille seg til disposisjon også for valgene i 2021 og består av:

Leder LA1BP Lennart Berger, la1bp@online.no telefon 909 83 835
Medlem LA3PK Jan H. Larsen, jhlarse@online.no telefon 917 86 815
Medlem LA6IM Hans Utne, hans@la6im.no telefon 912 41 205
Varamedlem LA9EMA Lars R. Gjøsund, lars.gjosund@gmail.com telefon 997 92 351

Dette er et viktig valg for NRRL, og vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater.
Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2020


-------------------------------QST-LA uke 47-2020

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

       

 1. Resultater RON-CUP 2020
 2. Nødsamband i Karibien
 3. CQ WPX Contests oppretter den nye klassen “Multi-Transmitter Distributed”
 4. Arecibo-observatoriet skal rives
 5. Valg i NRRL i 2021 (gjentatt melding)
 6. Velkommen til Radioamatørkurs i Bergen! (gjentatt melding)
 7. DX-Nytt Nr. 845
 8. Gruppemøter
 9. Tester

 

 

 1. Resultater RON-CUP 2020

 

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

 

RPO-sesongen 2020 er som kjent over og interesseorganisasjonen RON innunder NRRL, har gjennomført 11 RPO løp på Østlandet i år. RON har holdt seg til smittevern-regler ved arrangementene.

Stor takk til arrangørene som har hatt ekstra utfordringer i år og takk til de 21 personer som har deltatt i løp i år.

 

Som kjent inngår alle årets løp i en såkalt "RON-CUP 2020" og her er resultat av de 5 beste: 

No. 1 LA5OQ Christian 78.19 poeng

No. 2 LA9NGA Jon 77.39 poeng

No. 3 LA1KP Øivind 56.54 poeng

No. 4 LA6XI Knut 54.03 poeng

No. 5 LA6KCA Svein 52.91 poeng

Komplett resultatliste finnes på www.rpo.no/arrangement/cup-2020-resultater.

 

Det ble dessverre ikke mulig for EDR å arrangere NRAU Nordic ARDF Championship 2020 i Danmark i sommer pga. Covid-19 situasjonen. Nå ser vi alle frem til å komme til de danske skoger neste år!

 

RPO ringen LA1RPO er QRV søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke!

 

 

 1. Nødsamband i Karibien

 

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder fra ARRL Bulletin Nr. 34:

 

Karibien og Mellom-Amerika er inne i en orkan-periode, og anmoder om at radioamatører, som ikke er involvert i nødsamband her, ikke bruker følgende 3 frekvenser pluss/minus 5 kHz, for ikke å forstyrre nødsambandet:

 

14,325 MHz og 7,180 MHz og 7,098 MHz.

 

Lede-stasjoner her vil være WX4NHC fra USA’s Nasjonale Orkan-senter (National Hurricane Center), og HR1JFA fra Nicaragua’s nød-samband (Nicuraguan Emergency Net).

 

Det er varslet katastrofale vindstyrker opp til ca. 250 kilometer i timen, og enormt kraftig regn i hele Sentral-Amerika.

 

 

 1. CQ WPX Contests oppretter den nye klassen “Multi-Transmitter Distributed”

 

«CQ Communications Inc.» melder via NRRLs kontor:

 

En ny klasse "Multi-Transmitter Distributed" opprettes for CQ World Wide WPX-contests for å bedre imøtekomme operatører som ønsker å konkurrere som et lag uten at alle er på samme fysiske sted.

 

I følge CQ WPX Contest Directors Bud Trench, AA3B (SSB og CW), og Ed Muns, W0YK (RTTY), vil den nye kategorien tillate opptil seks separate stasjoner på forskjellige steder (men alle innenfor samme DX-enhet og CQ-sone) å fungere som en enkelt konkurranseoppføring. Dette har først og fremst blitt gjort som et svar på Coronavirus-pandemien, men Trench og Muns sier at den nye klassen vil være permanent.

 

Den nye klassen trer i kraft fra og med contests i 2021.

 

For mer informasjon se her: https://tinyurl.com/yxf5wflw

 

 

 1. Arecibo-observatoriet skal rives

 

«The Verge» melder via NRRLs kontor:

 

Ingeniører fra Nation Science Foundation har kommet frem til at det ødelagte Arrecibo-observatoriet er i overhengende fare for uforutsigbar kollaps, med fare for liv og omkringliggende strukturer. Planlegging for å demontere eller rive antennesystemet på en sikker måte er nå i gang.

 

For mer informasjon se her: https://tinyurl.com/y4lnsjwp

 

 

 

 1. Valg i NRRL i 2021 (gjentatt melding)

 

Valgkomiteens formann, LA1BP Lennart, melder:

 

Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene.

 

Som følge av at funksjonstiden til hovedstyret ble forlenget med ett år er i utgangspunktet hele HQ på valg i 2021. I henhold til NRRL sine lover paragraf 4:464 skal valgene av HQ medlemmer/revisorer arrangeres slik at 2 velges hvert år. For å komme a jour med denne bestemmelsen foreslår valgkomiteen at 2 HQ medlemmer og to revisorer velges denne gangen for ett år.

 

Under NRRLs Generalforsamling 2021 blir da valgene slik:

 

President (2 år)

2 hovedstyremedlemmer (2 år)

2 hovedstyremedlemmer (1 år)

2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)

 

Revisor 1 (2 år)

Revisor 2 (1 år)

Vara revisor 1 (2 år)

Vara revisor 2 (1 år)

 

3 medlemmer til valgkomite (1 år)

Vara til valgkomite (1 år)

 

Valgkomiteen for 2020 har valgt å stille seg til disposisjon også for valgene i 2021 og består av:

 

Leder LA1BP Lennart Berger, la1bp@online.no telefon 909 83 835

Medlem LA3PK Jan H. Larsen, jhlarse@online.no telefon 917 86 815

Medlem LA6IM Hans Utne, hans@la6im.no telefon 912 41 205

Varamedlem LA9EMA Lars R. Gjøsund, lars.gjosund@gmail.com telefon 997 92 351

 

Dette er et viktig valg for NRRL, og vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater.

Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2020

 

 

 1. Velkommen til Radioamatørkurs i Bergen! (gjentatt melding)

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

Er du interessert i radio eller elektronikk/data?

Bergensgruppen planlegger å arrangere radioamatørkurs med oppstart onsdag 3.februar 2021, kl. 18.00. Sted: Sandgotna skole, Loddefjord - Bergen.

 

Kurset vil delvis bli arrangert som videokurs via nett. Det er dermed mulig for deltakere fra hele landet å delta!

 

Mere informasjon om kurset finner du på Bergensgruppen nettsider:

www.la1b.no/

 

Er du interessert i å delta, eller kanskje du kjenner noen som ønsker å delta, send påmelding til: Kursansvarlig LA1TNA Per-Dagfinn Green. E-post: la1tna@arrl.net eller tlf.: 99470075

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 845

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

DE FORENTE NASJONER: 4U75UN er aktiv til slutten av året, for å feire 75-års jubiléet til De Forente Nasjoner (FN; United Nations, UN), QSL via HB9BOU.

SOMALIA: 6O1OO blir aktiv igjen i to måneder, med start 15. november, på 160 til 6 meter, minus 12 meter, med CW, SSB og FT8. Mest aktivitet på 40 og 20 meter med FT8. QSL bare direkte til adressen på www.qrz.com/db/6o1oo. QSL vil bli besvart når han kommer tilbake igjen, og han vil ikke ha IRC (internasjonale svarkuponger) for dekning av returporto. Han vil vel helst ha såkalte «Green Stamps» [$$$].

 

 

MALAWI: 7Q7RU klarte å bli aktiv med den russiske DXpedisjonen til 18. november, etter at de fikk ordnet med visa og Corona-stengt grense. QSL via R7AL, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). En plakett tilbys til de som har minst 3 kontakter med 7Q7RU, til en pris av 44 amerikanske dollar. Mer info om dette på web: www.dxpedition.wixsite.com/7Q7RU

 

 

INDONESIA: Den spesielle stasjonen 8A1ØN er aktiv til 10. desember, for å feire Indonesias «National Heros Day 2020», altså nasjonal-heltenes dag 2020. Aktiviteten blir på forskjellige HF-bånd og modes. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via eQSL.

 

OMAN: Det spesielle kallesignal-prefikset A45Ø vil bli brukt mellom 15. og 25. november, for å feire Oman’s femtiende nasjonaldag. QSL for alle stasjoner med A45Ø-prefiks via A47RS, eller via LoTW, eller via eQSL.

 

BAHRAIN: Den spesielle stasjonen A91WTVD vil være aktiv fra 17. til 21. november, for å feire «World TeleVision Day», «verdens fjernsyns-dag», derav kallesignal-suffikset «WTVD». QSL via EC6DX, eller via LoTW.

 

 

INDIA: For femtende år vil den spesielle stasjonen AU2JCB være aktiv fra 20. november til 15. desember, for i år å feire 161 år siden fødselen til Sir Jagadeesh Chandra Bose, en vitenskapsmann, som inderne feirer som oppfinneren av trådløs kommunikasjon. Aktiviteten blir på 80, 40, 20, 15 og 10 meter med mest SSB. QSL bare direkte til VU2DSI. Mer info på web: www.qsl.net/vu2msy/JCBOSE.htm

I tillegg vil det i år være flere andre spesielle stasjoner i gang i anledning det samme jubileet: AT2JCB, AU3JCB, AU5JCB og AU8JCB pluss ti stasjoner til med «JCB»-kallesignal-suffiks.

 

 

PORTUGAL: Den spesielle stasjonen CQ75ØRSI blir aktiv i hele 2021 for å minnes 750 år siden fødselen av dronning Saint Isabel. QSL til CT7AQD. Mer info på QRZ.COM.

 

COMORENE: D6ØAB vil være aktiv nå på 160 til 10 meter, minus 80, 60 og 30 meter. QSL bare direkte til K6ZO.

 

 

FRANSK POLYNESIA: FO/KE6GLA er aktiv fra øya Bora Bora (IOTA OC-67). QSL til hjemme-kallesignalet.

 

 1. VINCENT: J8/UR5BCP blir aktiv fra 21. til 28. november på 40 til 6 meter med mest FT8 og FT4, og med litt CW og SSB. QSL via LoTW.

 

BELGIA: Den spesielle stasjonen OQ5BECLEVER er aktiv til 13. desember, som bidrag til å stoppe Corona-krisen. QSL via ON6GBN. Det er også flere andre spesielle stasjoner i gang med samme formål.

 

 

BONAIRE: PJ4/DL6KR har vært hørt på 160, 17 og 15 meter med CW, SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet.

 

FERNANDO DE NORONHA: PUØFDN har vært hørt på 15 meter med FT8.

 

TYRKIA: Den spesielle stasjonen TC371B er aktiv for å feire 37-års jubiléet for okkupasjonen av Nordre Kypros. De har der tatt seg prefikset «1B», som er illegalt, og ikke godkjent av ITU (FN-organet International Telecommunications Union). Nordre Kypros er heller ikke godkjent som et eget DXCC-land. QSL til TC371B via TA7AOF. Se QRZ.COM for mer info og QSL-vei: www.qrz.com/db/ TC371B

 

METEOR-SKUREN LEONIDENE: Maksimum for denne meteor-skuren ble passert denne uken, men høyere meteor-tall enn vanlig vil fremdeles være til stede. Mange fine og lange VHF-kontakter kan gjøres via meteorenes lysende, ioniserte haler, også kjent som «stjerneskudd». Vedlagte animerte bilde av et stjerneskudd fra meteor-skuren Leonidene, er fra Brian Ottum på www.spaceweather.com

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet er avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalsgruppen har medlemsmøte på klubblokalet på Hagafoss, 10 km øst for Geilo, torsdag 26. november kl. 19.00

 

Haugalandsgruppen har onsdag 25. november kl. 19.00 møte med tema contest

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre.

 

Moldegruppen har startet forsiktig med møter. Medlemsmøte den 1. mandagen i måneden og drop-in den 3. mandagen i måneden. Sted: Nesset Folkehjelp sine lokaler i Eidsvåg. Følg smittevernreglene, hold avstand.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe avlyser alle møter og aktiviteter på gruppelokalet avlyses inntil videre, da Tingvold grendehus er stengt som følge av de skjerpede smitteverntiltakene i Lillestrøm kommune. Lisenskurset vil fortsette men kurskveldene vil bli avviklet som nettmøter.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 MHz med sub-tone 110.9 Hz. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet. Alle medlemsaktiviteter er avlyst inntil videre grunnet koronasituasjonen i Oslo. Følg med på la4o.no for oppdateringer.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Tromsø har mye smitte for tiden. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 24. november: Gruppemøte kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

24 1900-2300 NT NRAU NAC Mikrobølge

28-29 0000-2400 UTC CQ World Wide DX Contest 1,8-28 MHz CW

 

 

LA6HKA Espen Vifladt melder:

Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

 

"QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM"*************************************************


QST-LA uke 46-2020

                                      

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

 

 1. Valg i NRRL i 2021
 2. ON4UN John Devoldere er SK
 3. Rapport om JOTA-JOTI 2020 ønskes!
 4. Follogruppens repeater LA2YRR på Stangåsen 
 5. Vinterens første NRRL HF Contest (gjentatt melding) 
 6. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes (gjentatt melding)
 7. DX-Nytt Nr. 844
 8. Gruppemøter
 9. Tester

 

 

 1. Valg i NRRL i 2021

 

Valgkomiteens formann, LA1BP Lennart, melder:

 

Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene.

 

Som følge av at funksjonstiden til hovedstyret ble forlenget med ett år er i utgangspunktet hele HQ på valg i 2021. I henhold til NRRL sine lover paragraf 4:464 skal valgene av HQ medlemmer/revisorer arrangeres slik at 2 velges hvert år. For å komme a jour med denne bestemmelsen foreslår valgkomiteen at 2 HQ medlemmer og to revisorer velges denne gangen for ett år.

 

Under NRRLs Generalforsamling 2021 blir da valgene slik:

 

President (2 år)

2 hovedstyremedlemmer (2 år)

2 hovedstyremedlemmer (1 år)

2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)

 

Revisor 1 (2 år)

Revisor 2 (1 år)

Vara revisor 1 (2 år)

Vara revisor 2 (1 år)

 

3 medlemmer til valgkomite (1 år)

Vara til valgkomite (1 år)

 

Valgkomiteen for 2020 har valgt å stille seg til disposisjon også for valgene i 2021 og består av:

 

Leder LA1BP Lennart Berger, la1bp@online.no telefon 909 83 835

Medlem LA3PK Jan H. Larsen, jhlarse@online.no telefon 917 86 815

Medlem LA6IM Hans Utne, hans@la6im.no telefon 912 41 205

Varamedlem LA9EMA Lars R. Gjøsund, lars.gjosund@gmail.com telefon 997 92 351

 

Dette er et viktig valg for NRRL, og vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater.

Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, og senest per 31.12.2020

 

 

 1. ON4UN John Devoldere er SK

 

 

Denne uken kom den triste meldingen om at ON4UN, John Devoldere, var blitt Silent Key.

 

Han ble født i 1941, og ble altså 79 år gammel. Han ble interessert i radio som 11-åring, og bygde sin første radiosender året etter. I 1961 ble han lisensiert radioamatør. Han ble etter hvert spesielt glad i DX-ing på 160, 80 og 40 meter, og i 1987 utga ARRL hans bok «Low Band DX-ing» med 254 sider. Boken har nå kommet ut i 5 stadig oppdaterte versjoner.

 

For mange år siden skulle ON4UN være hoved-attraksjonen på et årsmøte for LA-DX-GROUP i Hallingdal, og jeg ble spurt om jeg kunne kjøre ham fra daværende Fornebu flyplass, og opp til Hallingdal. ON4UN holdt fantastiske foredrag om sine erfaringer, både i bilen og på DX-møtet. Blant annet fortalte han, at DX-ing på lave frekvenser måtte ha et skikkelig jordplan!

 

Han bodde like ved en stor åker, og hadde fått tillatelse av bonden, til å rulle ut svære, flere hundre meter lange netting-gjerder over åkeren om høsten, og rulle dem sammen igjen om våren. Dette mente han var medvirkende til, at han fikk så fine kontakter på de lave frekvens-bånd om vinteren. Da var det ekstra gøy for meg, å få kontakt med en DXpedisjon på Bouvetøya på 80 meter CW med en sloper-antenne en gang, før ON4UN ble hørt der!

 

Vi takker ON4UN for hans innsats for amatørradio-saken, og lyser fred over hans minne.

 

 

 1. Rapport om JOTA-JOTI 2020 ønskes!

 

 

Nasjonal JOTA-JOTI koordinator LA4LN melder:

 

Vi forsøker hvert år å sende en rapport om norsk deltakelse i JOTA og JOTI til Verdensspeiderkontoret. Utdrag fra vår rapport vil da komme med i den internasjonale JOTA-JOTI-rapporten for i år.

 

Men for at dette skal kunne skje, er vi avhengig av, at norske deltagende enheter sender inn en rapport til oss, innen 1 måned etter JOTA-JOTI, la oss si innen søndag 22. november.

 

Vi ønsker å få vite om deltakerne: Hvor mange speidere, hvor mange speiderledere, hvor mange foreldre og andre, og hvor mange lisensierte radioamatører (med kallesignaler), og om hvor og hvordan dere deltok, og hva slags resultater dere oppnådde. Og naturligvis navnene på de speidergrupper som deltok, og hvilke kallesignaler dere brukte i JOTA.

 

Så ønsker Verdensspeiderkontoret spesielt å få høre om deres «gode historier»! Og de gode historiene, som skiller seg ut fra resten av verden, kan ha god sjanse for å komme med i den internasjonale rapporten! I Norge deltok kanskje noen av våre speidergrupper i snøen, noe som nok må anses som spesielt, sett i verdens-sammenheng.

 

Vennligst send rapporten, gjerne med gode publiserbare bilder, innen søndag 22. november til den norske JOTA-JOTI-koordinator, med E-post: «LA4LN krøllalfa HOTMAIL prikk COM».

 

 

 1. Follogruppens repeater LA2YRR på Stangåsen 

 

LA7EU Svein Erik, repeater manager LA3F melder:

 

LA3F Follogruppen har byttet ut LA2YRR på Stangåsen med en helt ny Motorola SLR-5500 DMR/FM repeater. Uteffekt fra repeateren er satt til 30W. Den gamle repeateren kjørte veldig lav effekt. D-star og Fusion er ikke mulig lenger. Den kan kjøre FM, men for øyeblikket er det bare DMR.

 

QRG: 434.750 MHz TX, 432.750 MHz RX. For talegrupper se Brandmeister.

Forventet deknings område: Follo, Asker, Bærum og sannsynligvis Oslo veldig bra. Også deler av Vestfold.

 

Den gamle Fusion DR-1XE repeateren skal bygges om til 23cm repeater, og opp på samme sted.

 

 

 1. Vinterens første NRRL HF Contest (gjentatt melding)

 

HF Contestmanager LB3RE Stein-Roar melder:

 

Det er tid for 3 perioder med NRRL Telefonitest lørdag og søndag, 21. – 22. november 2020.

 

Vi har fått tilgang til å legge ut onlinescoring i 2020. Det kan du gjøre her på denne siden: https://contestonlinescore.com/settings

Hvordan linke dette sammen med din N1MM logger ser du her: https://contestonlinescore.com/blog/documents

 

Regler her: https://tinyurl.com/yxsp8ukm

 

 

 

 

 1. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes (gjentatt melding)

 

Bestyrer QST-LA, LA7EU Svein Erik melder:

 

Det er så langt ingen som har meldt sin interesse for å bli ny oppleser av QST LA Sør-Norge. Om ingen skulle melde seg innen rimelig tid så vil dette i verste fall kunne føre til at QST LA uteblir en søndag i nær fremtid.

 

Enkelte av oppleserne som gjør denne jobben i dag er "veteraner" som har holdt

på i 20 - 30 år. De kan sannsynligvis ikke ta nye 20 - 30 år hi.

 

Du som melder deg må være medlem av NRRL og være villig til å forholde deg til en instruks laget av NRRL. En god 80 m antenne, lite støy og et PA-trinn er en fordel.

 

Send en E-post til Bestyrer for LA1C, la7eu@online.no, og meld din interesse. Vi trenger snarest en som er villig til å inngå i turnus, samt en reserve. Du må selvfølgelig ha internett slik at du kan sende / motta E-post.

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 844

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

PANAMA: Den spesielle stasjonen 3E1FP er aktiv i hele november, for å feire 117-års jubiléet for frigjøringen av Panama. Aktiviteten er på alle bånd fra 80 til 10 meter, minus 12 meter, med CW, SSB, FT4 og FT8. QSL via HP3BSM.

 

BOUVETØYA: DXpedisjonen 3YØI har ikke gitt opp håpet, om å få til en DXpedisjon. Men de trenger mer penge-støtte, for å kunne betale leie av et skip, som skal ta dem til øya. De har alt nødvendig utstyr samlet og klart i Sør-Afrika, men dit kan ingen reise under Corona-krisen. Sannsynligvis blir det ikke noen aktivitet fra 3YØI før neste sommer i Antarktis, altså om ett års tid, for den polske «Rebel DX Group». De har en «plan B» om aktivitet fra Stillehavets Conway Reef (3D2/C), Rotuma (3D2/R), Fiji (3D2), og andre øyer der – men nå starter syklon-tiden, som varer helt til mars måned, og vil gjøre logistikken vanskelig. Så vi får se hva som skjer, melder DX-gruppen. Den norske Bouvetøya er fremdeles det nest mest ønskede «land» for DXCC, etter Nord-Korea. Norges Peter den Første’s Øy er på niende-plass.

 

 

POLEN: Blant merkelige kallesignaler kan vi melde om 3Z65M72M. Dette spesielle kallesignalet inneholder radioamatørens alder 65 år, og type-betegnelsen på hans motorsykkel: M72M. Aktiviteten har vært på 80 og 40 meter CW. QSL til SP3GVX bare via byrå. Det opplyses ikke, om han er aktiv på CW som motorsykkel-mobil.

 

 

MALAWI: Vi meldte forrige uke om den russiske DXpedisjonen 7Q7RU. Men de russiske radioamatørene sitter fast i Nairobi, Kenya, på grunn av problemer med visa. Der kan de risikere å være en stund, fordi grensen til Malawi er stengt på grunn av Corona-krisen. De kommer derfor til å søke om en 5Z4-lisens for Kenya, mens de venter på å komme inn i Malawi.

 

 1. MARTIN: Den planlagte operasjonen FS/F8AAN fra 19. november til 4. desember må avlyses på grunn av Corona-krisen.

 

SVERIGE: Den spesielle stasjonen SF4ØØB blir aktiv i hele året 2021, for å feire 400 års jubiléet for byen Borås. QSL via SM6LK, eller via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

 

COSTA RICA: Den spesielle stasjonen TI2ØØI er aktiv for å markere 200 års jubiléet for landets uavhengighet (kallesignalets «200 I» for 200 års «Independence»). QSL via LoTW.

 

MALI: TZ1CE er aktiv igjen i minst én måned på 160 til 10 meter med CW, SSB, og FT8. QSL til DK1CE.

 

 

ALBANIA: ZA/IN3PPH er aktiv på 80, 40 og 20 meter med FT8, med ukjent varighet. QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW.

 

PIRAT: En stasjon som kaller seg EZ3AA har vært på 40 meter. Men innehaveren av dette kallesignalet har vært Silent Key siden 2016, så neglisjer denne stasjonen.

 

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

På grunn av COVID19, vil Gudbrandsdalsgruppens møtevirksomhet videre fremover bli avlyst på ubestemt tid.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Haugalandsgruppen har onsdag 18. november kl. 19.00 møte for sambandsgruppen

 

Hortengruppen innskrenker møtevirksomheten inntil videre. Medlemsmøtet

19/11 er utsatt til våren. Ta godt vare på dere selv i disse tider!

 

Lillehammergruppen har gruppemøte onsdag 18. november, kl.19.00 på gruppelokalet Birkebeineren skistadion. Presentasjon av Heimevernets nye digitale radioer. DMR.

 

Moldegruppen har startet forsiktig med møter. Medlemsmøte den 1. mandagen i måneden og drop-in den 3. mandagen i måneden. Sted: Nesset Folkehjelp sine lokaler i Eidsvåg. Følg smittevernreglene, hold avstand.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike gruppe avlyser alle møter og aktiviteter på gruppelokalet avlyses inntil videre, da Tingvold grendehus er stengt som følge av de skjerpede smitteverntiltakene i Lillestrøm kommune. Lisenskurset vil fortsette men kurskveldene vil bli avviklet som nettmøter. Gruppemøtet tirsdag den 17. november blir erstattet av foredrag på nettet med tittelen “HF over Fiber – En fiberoptisk Mini-Whip antenne for LW/MW/SW mottak i støyete omgivelser” ved LA2YUA Robin. Foredraget starter kl. 19.00 og gruppemedlemmene vil få tilsendt hyperlink på e-post.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 MHz med sub-tone 110.9 Hz. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet. Alle medlemsaktiviteter er avlyst inntil videre grunnet koronasituasjonen i Oslo. Følg med på la4o.no for oppdateringer.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen melder at det ikke vil bli arrangert møter og uformelle kaffetreff i regi av klubben inntil videre. Tromsø har mye smitte for tiden. Medlemmene kan imidlertid benytte klubblokalet i små grupper. Følg smittevernreglene.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 17. november: Aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

17 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz

19 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz

21-22 1200-1200 UTC LZ DX Contest 3,5-28 MHz CW, SSB

 

 

LA6HKA Espen Vifladt melder:

Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

 

"QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM"

 

 

 

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .

Email from @nrrl.net is a service delivered to members of Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .  

QST-LA uke 45-2020

             

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

 

  

 1. LB1RI Joakim Forøysund er ansatt som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste
 2. Verdens eldste radioamatør Silent Key?
 3. Nytt QTH for Asker og Bærumsgruppens repeater LA5RR
 4. Aktiviteter på Bergen Kringkaster/LA1ASK i november er avlyst!
 5. Stort solflekkområde vil de neste ukene kunne påvirke jorden i betydelig grad
 6. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes (gjentatt melding)
 7. DX-Nytt Nr. 843
 8. Gruppemøter
 9. Tester

 

 

 1. LB1RI Joakim Forøysund er ansatt som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste

 

NRRLs kontor melder:

 

 1. mars 2021 vil LB1RI Joakim Forøysund tiltre i en 40% lønnet stilling som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste. Joakim åpner opp for en mulighet til tidligere oppstart dersom dette skulle kunne la seg gjøre med hensyn til nåværende arbeidsgiver. Joakim holder til i Melbu og er i dag lærer ved Hadsel videregående skole. I tillegg er Joakim bla. brannkonstabel i Hadsel brann og redningstjeneste, styremedlem i Hadsel Røde Kors og styreleder i medlemsforeningen Radio Nord-Norge. Joakim er radioamatør og er pr. i dag web-redaktør i NRRL.

 

Joakim vil i den nyopprettede stillingen i sambandstjenesten få nok å gjøre. Her skal han bla. ha hånd om følgende oppgaver:

 • Tilrettelegging og praktisk gjennomføring av kompetansehevende samlinger, seminarer og kurs for Sambandstjenestens medlemmer
 • Rekruttering av frivillig personell til sambandstjenesten
 • Utvikle sambandstjenesten i samarbeid med sentral ledelse, fagledere og grupper
 • Utarbeide konsepter og standardisere produkter i samarbeid med faginstanser
 • Være bindeledd mot FORF, nasjonale og regionale myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere / oppdragsgivere
 • Bistå sambandsledelsen i arbeidet. Dette innebærer f.eks. forberedelse, praktisk gjennomføring og oppfølging etter møter, samt praktisk tilrettelegging av de årlige nasjonale sambandsledermøtene
 • Utarbeide budsjetter basert på tilskudd fra Justisdepartementet og andre inntekter

 

Vi ønsker Joakim velkommen som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste.     

 

 

 

 1. Verdens eldste radioamatør Silent Key?

 

LA4LN melder fra ARRL Letter:

 

Den 109 år gamle amerikanske radioamatør Charles Clifford Kayhart, W4KKP, ble Silent Key den 26. oktober i år. Han var den eldste radioamatør i USA, og kanskje den eldste radioamatør i verden! «Cliff», som han kalte seg selv, bygget sin første radio, da han var bare 9 år gammel, og fikk sin radioamatør-lisens i 1937. Han utdannet seg som elektro-ingeniør med fly-elektronikk som spesialfelt, og jobbet for flere elektronikk-firmaer. Under 2. verdenskrig jobbet han for US Army med radarer og radio-samband, og oppnådde graden kaptein i Hæren. For 3 år siden ble han flyttet til et sykehjem, men fikk lov til å ha en amatørradio-transceiver på rommet. Vi kan legge til, at den omfattende radio- og radar-bruken tydeligvis ikke var til hinder for, at han ble så mye som 109 år gammel.

 

 

 

 1. Nytt QTH og ny subtone for Asker og Bærumsgruppens repeater LA5RR

 

Repeatermanager i Asker og Bærumsgruppen LA8GKA Rune melder:

 

Asker og Bærumsgruppens repeater LA5RR er flyttet til Toåsen på Nesodden for å gi optimal dekning til gruppens medlemmer.

 

Frekvensen er som før 145.675 MHz med -600 kHz split. Ny subtone er 110,9 Hz.

 

 

 1. Aktiviteter på Bergen Kringkaster/LA1ASK i november er avlyst!

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

På grunn av økt smittepress i Bergensområdet så er arrangementene berammet i november

avlyst!

 

For mer informasjon om Bergen Kringkaster, se våre hjemmesider: www.bergenkringkaster.no/ eller på Facebook: www.facebook.com/groups/bergenkringkaster

 

Du kan også kontakte: LA1TNA Per-Dagfinn på tlf.: 99470075

 

 

 1. Stor solflekkgruppe vil de neste ukene kunne påvirke jorden i betydelig grad.

 

Anthony Watts i WUWT melder via LB3RE Stein Roar:

 

Den største solflekkgruppen så langt i år har nylig dukket opp på solen og den 3. november skapte dette aktive området en C-klasse flare som førte til en mindre radio-blackout over det indiske hav. Solflekkgruppen, om den holder seg samlet, vil møte Jorden de neste to ukene når den roterer over solens overflate. Solflekkgruppen kan potensielt føre til et lengre tidsrom med betydelig økt solaktivitet, spesielt sett med radioamatørøyne.

 

Solflekkgruppen er i rotasjon mot jorden på den østlige delen av solens sørlige hemisfære - og den er stor! Den inneholder minst tre mørke kjerneområder på størrelse med jorden.

 

For full artikkel se her (engelsk): https://tinyurl.com/y2ujysdr

 

Foto nedenfor er fra NASAs Solar Dynamics Observatory

 

 

 

 1. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes (gjentatt melding)

 

Bestyrer QST-LA, LA7EU Svein Erik melder:

 

Det er så langt ingen som har meldt sin interesse for å bli ny oppleser av QST LA Sør-Norge. Om ingen skulle melde seg innen rimelig tid så vil dette i verste fall kunne føre til at QST LA uteblir en søndag i nær fremtid.

 

Enkelte av oppleserne som gjør denne jobben i dag er "veteraner" som har holdt

på i 20 - 30 år. De kan sannsynligvis ikke ta nye 20 - 30 år hi.

 

Du som melder deg må være medlem av NRRL og være villig til å forholde deg til en instruks laget av NRRL. En god 80 m antenne, lite støy og et PA-trinn er en fordel.

 

Send en E-post til Bestyrer for LA1C, la7eu@online.no, og meld din interesse. Vi trenger snarest en som er villig til å inngå i turnus, samt en reserve. Du må selvfølgelig ha internett slik at du kan sende / motta E-post.

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 843

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; ARRL DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

ISRAEL: Den spesielle stasjonen 4XØRMN blir aktiv fra «Ramon Crater», derav kallesignal-suffikset RaMoN = RMN, 13. og 14. november. Stedet er IKKE et meteoritt-nedslags-krater eller et vulkansk krater, men kanskje verdens største erosjons-sirkel, altså et nedslitt område, en slags canyon. QSL via 4X6ZM, eller via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via eQSL. Logger vil bli lastet opp til LoTW og eQSL etter operasjonen.

 

 

MALAWI: 7Q7RU blir aktiv med en russisk DXpedisjon fra 7. til 18. november på alle bånd fra 160 meter til 70 cm, med fokus på 160 og 80 meter, pluss via satellitter, med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via R7AL, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). En plakett tilbys til de som har minst 3 kontakter med 7Q7RU, til en pris av 44 amerikanske dollar. Mer info om dette på web: www.dxpedition.wixsite.com/7Q7RU

 

 

MALDIVENE: 8Q7CQ blir aktiv igjen fra 14. til 29. januar 2021 fra øya Filaidhoo (IOTA AS-13) på 80 til 6 meter med SSB og digitale modes. QSL direkte til hjemme-kallesignalet GØVJG, eller via MØOXO’s OQRS, eller via ClubLog’s OQRS, men IKKE via byrå.

 

 

SPANIA: Den spesielle stasjonen AM5ØØETS er aktiv til og med 8. november for å feire 500 år siden oppdagelsen av Magellan-stredet. Aktiviteten er på HF med SSB, CW og digitale modes. QSL via EA7URF, eller via LoTW, eller via eQSL.

 

 

 

ECUADOR: Den planlagte operasjonen fra HD1X må utsettes på grunn av Corona-krisen.

 

GRØNLAND: OX3LX er aktiv igjen fra øyene Asiaat (IOTA NA-134) til 16. november på 40 til 4 meter med fokus på 6 og 4 meter. QSL direkte via OZØJ, og logger vil etter operasjonen bli lastes opp til LoTW og ClubLog’s OQRS.

 

 

DJIBOUTI: J28XX er aktiv igjen på 80 til 10 meter med CW og SSB. QSL til hjemme-kallesignalet DL2JRM.

 

 

FINLAND: Julenissen vil være på lufta som OG1XMAS fra 29. november til 26. desember på alle HF-bånd og alle modes. QSL bare via LoTW, og via ClubLog’s OQRS.

 

BELGIA: Den spesielle stasjonen OPØPEACE er aktiv i hele november, for å minnes slutten på den første verdenskrig, og oppfordrer til fred i verden også i dag. Mer info på QRZ.COM

 

NEDERLAND: Tre spesielle jule-stasjoner blir aktive rundt jul og nyttår: PA2ØXMAS, PD2ØSANTA og PA21HNY. QSL vil IKKE bli laget, men det tilbys et diplom, for å ha hatt kontakt med minst 2 av disse spesielle stasjonene. Mer info på web: www.qrz.com/db/PA20XMAS

 

 

HELLAS & KRETA & DODEKANESE: Fra desember til og med mars måned vil en rekke spesielle stasjoner med kallesignal-prefiks SX markere 200 år siden frigjøringskrigen for Hellas mot Ottoman-tyrkerne. Aktiviteten blir på 160 til 2 meter. Et spesielt diplom tilbys for radioamatører og kortbølgelyttere, med gradene bronse, sølv, gull, og platina. QSL direkte via SV2GWY. Mer info på web: QRZ.COM

 

ANTARKTIS: SQ1SGB blir aktiv igjen fra den britiske forsknings-basen «Halley VI». Kallesignalet er foreløpig ikke fastsatt, men kan bli SQ1SGB/VP8, eller VP8DOI, eller VP8HAL, eller SQ1SGB/A, eller SQ1SGB/ANT, eller SQ1SGB/P. Aktiviteten blir mest på 7170 og 14305 kHz SSB i én time fra klokken 0100 UTC, og noen ganger mellom klokken 1000 og 1630 UTC, på grunn av hans arbeid der. QSL via EB7DX. Mer info vil forhåpentligvis komme.

 

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM5ØCDG vil være aktiv fra 9. til 22. november for å minnes president og general Charles de Gaulle, som døde for 50 år siden. Kallesignal-suffikset CDG står for forbokstavene i «Charles De Gaulle». Aktiviteten blir på 160 til 2 meter med SSB og CW. QSL via byrå til F8GGZ.

 

BURKINA FASO (tidligere Øvre Volta): XT2BR blir aktiv fra en gang i 2021 på HF-bånd med CW, SSB, RTTY, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL til hjemme-kallesignalet F8FUA, eller via LoTW etter sin operasjon. Mer info vil komme.

 

 

IRAK: YI9/IU5HWS er aktiv frem til ca. 20. januar 2021, vanligvis på 14256 kHz mellom klokken 0830 og 1200 UTC. Han har nylig fått et eget irakisk kallesignal: YI9WS. QSL bare direkte til hjemme-kallesignalet IU5HWS. QSL vil bli besvart først i mars 2021.

 

SYD-SUDAN: Z81S er aktiv i sin ledige tid, når han ikke jobber for FN. Aktiviteten har mest vært på 15 meter SSB. QSL bare direkte via IT9YVO.

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen innstiller møteaktivitet inntil videre.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Hallingdalsgruppen har drop-in torsdag 12. november på klubblokalet på Hagafoss, 10 km øst for Geilo.

Haugalandsgruppen har onsdag 11. november kl. 19.00 drop-in og Stasjonskurs. Tema: DXLab (I) ved LA9RY Knut. 

 

Hortengruppen er nå forsiktig i gang med møter igjen. Tirsdager er det kl. 11.00 treff for Eldre Juniorer og andre som har lyst til å treffes. Torsdag 12. november, kl. 19.00 er det drop-in.

 

Moldegruppen har startet forsiktig med møter. Medlemsmøte den 1. mandagen i måneden og drop-in den 3. mandagen i måneden. Sted: Nesset Folkehjelp sine lokaler i Eidsvåg. Følg smittevernreglene, hold avstand.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 MHz med sub-tone 110.9 Hz. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

Onsdag 11. november har Oslogruppen drop-in med kaffe og kaker fra kl. 18.30, i Nedre Rommen 5 E.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen har startet opp med møtevirksomhet hver tirsdag kl. 20.00 i klubbhuset i Barduvegen 7. Inntil videre møtes vi til uformelt kaffetreff på gruppelokalet hver lørdag kl.14.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 10. november: Aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

10 1900-2300 NT NRAU NAC 432 MHz

12 1900-2300 NT NRAU NAC 50 MHz

14-15 0000-2359 UTC WAE DX Contest 3,5-28 MHz RTTY

14-15 0700-1300 UTC JIDX Phone Contest 3,5-28 MHz SSB

14-15 1200-1200 UTC OK/OM DX Contest 1,8-28 MHZ CW

 

 

LA6HKA Espen Vifladt melder:

Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

 

"QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM"

 

Epost fra @nrrl.net leveres som en tjeneste til medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .

Email from @nrrl.net is a service delivered to members of Norsk Radio Relæ Liga - NRRL .  

 

QST-LA uke 44-2020

             

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

  

 1. Silent Key
 2. Nytt manager-verv i NRRL
 3. Ny redaktør for bladet Amatørradio er ansatt
 4. Ubemannede relestasjoner
 5. Microsat WX3in1 Advanced APRS Digipeater / iGate: Feil i Beacon
 6. Vinterens første NRRL HF Contest
 7. Status NRRL Cup
 8. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes
 9. Aktiviteter på Bergen Kringkaster/LA1ASK i november
 10. Radioamatørkurs i Bergen (gjentatt melding)
 11. DX-Nytt Nr. 842
 12. Gruppemøter
 13. Tester

 

 

 1. Silent Key

 

Bergensgruppen v/LA6VQ Frode melder:

 

Silent Key LA9IG Knut Lampe

 

Det er med sorg Bergensgruppen må meddele at Knut Lampe LA9IG gikk bort 6. oktober 2020, 82 år gammel. Med radioamatørlisens gjennom mer enn 60 år var Knut mangeårig medlem og en god venn av Bergensgruppen. Gruppen er svært takknemlig for de mange store og små gaver han stillferdig overbrakte til gruppen gjennom årene.

 

Knut hadde en særlig interesse for sambandstjenesten og nødsamband. De siste årene var han plaget med sykdom, men var likevel aktiv deltaker i gruppens aktiviteter og møter. Med sitt vennlige vesen, lune humør og store tekniske kunnskap var han en verdsatt radioamatørkollega, som vil bli savnet. Våre tanker og kondolanser går til hans XYL Kirsten og den øvrige familie.

 

Vi lyser fred over Knut Lampes minne.

 

 

 1. Nytt manager-verv i NRRL

 

NRRLs kontor melder:

 

NRRLs hovedstyre har på et hovedstyremøte den 20. oktober besluttet å opprette vervet mikrobølgemanager i NRRL. LA0BY Stefan Heck er forespurt og har sagt ja til å påta seg manager-vervet. NRRLs mikrobølgemanager er naturlig plassert i NRRLs VHF-seksjon, under VHF-manager.

 

Stefan vil være engasjert med det stadig økende presset vi radioamatører har fått, og garantert vil få, mot de øvre radioamatørbåndene, særlig i mikrobølgeområdet. Hovedstyret anser at det er viktig at det jobbes målrettet med denne utfordringen, både nasjonalt og internasjonalt. «Use it or loose it» er en påstand som antagelig særlig gjør seg særlig gjeldende for våre mikrobølgebånd og Stefan vil derfor arbeide for både økt og organisert aktivitet her.

 

Vi ønsker Stefan velkommen som mikrobølgemanager i NRRL.

 

 

 1. Ny redaktør for bladet Amatørradio er ansatt

 

NRRLs kontor melder:

 

Fra 1. november 2020 er Mona Askerød ansatt som ny redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. Mona er ikke radioamatør, men hun har lang erfaring som redaktør og har i mange år arbeidet i presse- og journalistfaglige yrker. Blant annet har Mona vært redaktør og daglig leder av Musikkultur, har vært journalist i Nationen, har vært rådgiver i Norsk Journalistlag, med mye mer.

 

Mona vil arbeide sammen med nåværende redaktør LB4CD Ola-Matti med å ferdigstille Amatørradio nr. 6-2020. Fra og med utgave nr. 1-2021 vil Mona ha det fulle ansvaret for bladet.

 

Vi ønsker Mona velkommen som ny redaktør av bladet Amatørradio.     

 

 

 1. Ubemannede relestasjoner

 

NRRLs VHFmanager LA6IM Hans melder:

 

For en del år siden ble det utarbeidet nye retningslinjer for ubemannede radioinstallasjoner / tilsvarende i samråd med Nkom. Disse kan du lese mer om på: https://www.norvhf.no/skjema

 

VHF-seksjonen vil i denne anledning minne om at alle ubemannede relestasjoner, inklusive APRS digipeatere og Internett Gateways, er søknadspliktige og skal ha eget kallesignal. Ved en rask titt på kartet ser vi at det fortsatt er mange radioamatører som har opprettet slike under sitt eget private kallesignal, som da bryter med NRRLs retningslinjer. Samtidig er det klart at eksperimentering skal være tillatt, men innen rimelighetens (tids)grenser, hi.

 

For evt. spørsmål, ta gjerne kontakt med NRRLs Repeater Manager repeatermanager@nrrl.no.

 

 

 1. Microsat WX3in1 Advanced APRS Digipeater / iGate: Feil i Beacon

 

NRRLs VHFmanager LA6IM Hans melder:

 

Det er oppdaget en skrivefeil i Beacon-oppsettet på flere norske Digipeatere og iGater, hvor fellesnevneren er utstyr levert av Microsat i Polen. Dette omfatter bla. WX3in1 og lignende Microsat-produkter.

I konfigureringsprogrammet for utstyret, under Beacon, så finnes det en tekstboks hvor Beacon informasjonen legges inn. I denne har Microsat lagt inn en default tekststreng som viser seg å være unødvendig og feil. I starten på tekststrengen finner du:

@<date>z<lat> … osv.

Dette gjør at Beacon fra dette utstyret starter med et krøllalfa-tegn og en tidsgruppe (eller datotidsgruppe) før selve posisjonen. Det anbefales derfor at ansvarlig for installasjonen (Sysop) snarest får dette korrigert ved å erstatte @<date>z med et utropstegn (!), slik at det blir seende slik ut:

!<lat> … osv.

 

For evt. spørsmål, ta gjerne kontakt med NRRLs VHF Manager via vhfmanager@nrrl.no.

 

 

 1. Vinterens første NRRL HF Contest 

 

HF Contestmanager LB3RE Stein-Roar melder:

 

Det er tid for 3 perioder med NRRL Telefonitest lørdag og søndag, 21. – 22. november 2020.

 

Vi har fått tilgang til å legge ut onlinescoring i 2020. Det kan du gjøre her på denne siden: https://contestonlinescore.com/settings

Hvordan linke dette sammen med din N1MM logger ser du her: https://contestonlinescore.com/blog/documents

 

Regler her: https://tinyurl.com/yxsp8ukm

 

 

 

 1. Status NRRL Cup

 

HF Contestmanager LB3RE Stein-Roar melder:

 

Her er en oppdatert liste i NRRL CUP. Listen finnes også på https://nrrlcontest.no/nrrlcup

 

Topp 5:

Enkeltoperatør:

Pl.   Call   Poeng   Logger

1     LA5LJA 14492   30

2     LA8HGA 13050   27

3     LA2HFA 11101   27

4     LA9TY   9987   32

5     LA8OM   9624    7

6     LA2XNA  6592   36

 

Grupper:

Pl.   Call   Poeng   Logger

1     LA9L   27977   87

2     LA8W   17990    5

3     LA4C   15692   28

4     LA2T   11504   62

5     LA3F   11101   27

 

Rookie:

Pl.  Call   Poeng   Logger

1     LB6VI   4594   26

2     LB7PI   1250    4

3     LB3AI   1153    2

4     LB4YI    526    6

5     LB4ZI    380    6

 

 

 1. Oppleser QST-LA Sør-Norge søkes

 

Bestyrer QST-LA, LA7EU Svein Erik melder:

 

Det er så langt ingen som har meldt sin interesse for å bli ny oppleser av QST LA Sør-Norge. Om ingen skulle melde seg innen rimelig tid så vil dette i verste fall kunne føre til at QST LA uteblir en søndag i nær fremtid.

 

Enkelte av oppleserne som gjør denne jobben i dag er "veteraner" som har holdt

på i 20 - 30 år. De kan sannsynligvis ikke ta nye 20 - 30 år hi.

 

Du som melder deg må være medlem av NRRL og være villig til å forholde deg til en instruks laget av NRRL. En god 80 m antenne, lite støy og et PA-trinn er en fordel.

 

Send en E-post til Bestyrer for LA1C, la7eu@online.no, og meld din interesse. Vi trenger snarest en som er villig til å inngå i turnus, samt en reserve. Du må selvfølgelig ha internett slik at du kan sende / motta E-post.

 

 

 1. Aktiviteter på Bergen Kringkaster/LA1ASK i november

 

LA1TNA Per-Dagfinn melder:

 

Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal på Askøy arrangerer "Åpent hus" på søndagene i november. Åpningstid kl. 11.00 – 15.00, omvisning kl. 13.00.

Velkommen innom for en radioprat og en kopp kaffe!

 

NB!

Vi vil be alle besøkende om å respektere forskrifter og anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet) for å begrense smittespredning av Covid-19-viruset!

 

For mere informasjon, se våre hjemmesider: www.bergenkringkaster.no eller på Facebook: www.facebook.com/groups/bergenkringkaster

Du kan også kontakte: LA1TNA Per-Dagfinn på tlf.: 99470075

 

 

 1. Radioamatørkurs i Bergen (gjentatt melding)

 

Er du interessert i radio eller elektronikk/data? Da inviteres du herved til radioamatørkurs i Bergen. Kurset planlegges å ha oppstart onsdag 3. februar 2021, kl. 18.00.

Sted: Sandgotna skole, Loddefjord - Bergen.

 

Kurset vil delvis bli arrangert som videokurs via nett.

Mere informasjon om kurset finner du på Bergensgruppen nettsider: www.la1b.no/

 

Er du interessert i å delta, eller kanskje du kjenner noen som ønsker å delta, send påmelding til: Kursansvarlig LA1TNA Per-Dagfinn Green. E-post: la1tna@arrl.net eller via tlf.: 994 70 075

 

 

 1. DX-Nytt Nr. 842

 

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin; DX World; DX News; m.m.):

 

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

 

MADAGASCAR: 5R8SS blir aktiv så snart Corona-restriksjonene er over, og vil da operere fra Madagascar (IOTA AF-13), og fra Nosy Be Island (IOTA AF-53), på HF-bånd. QSL til hjemme-kallesignalet IN3PPH direkte, eller via LoTW (ARRL’s Logbook of The World).

 

MALDIVENE: 8Q7RM blir aktiv fra 2. til 29. november fra Kandulho Island (IOTA AS-13) på HF-bånd med CW, SSB, og digitale modes. Datoene kan bli flyttet på grunn av Corona. QSL til HB9SHD.

 

SYD-SHETLANDS-ØYENE: DT8A blir aktiv en gang i 2021, datoer ikke bestemt, fra den koreanske basen på King George Island (IOTA AN-10). Aktiviteten blir på HF-bånd med CW, SSB, og FT8. QSL denne gang via DS5TOS.

 

 

 1. VINCENT ISLAND: J8/UR5BCP blir aktiv fra St. Vincent (IOTA NA-109) fra 21. til 28. november på 40 til 6 meter med mest FT8, pluss noe CW og SSB. QSL til KD7WPJ; eller via LoTW bare for digitale kontakter.

 

JAN MAYEN: Den planlagte DXpedisjonen JXØX er dessverre avlyst på grunn av for mange usikkerheter, blant annet finansiering, skriver LA7GIA på web-siden DX-World.net. Takk til LA6XI for info. På den skriftlige delen av DX-Nytt viser vi bilde av JX7GIA fra hans operering fra Jan Mayen i april 2019.

 

 

WAKE ISLAND: NL7RR/KH9 har nettopp vært aktiv, men vil returnere til øya (IOTA OC-53) på ny-året.

 

BELIZE: V31CO er aktiv til 13. november på 80 til 10 meter (minus 60 meter) med CW, SSB, FT8, og RTTY. QSL til WØYBS, og via LoTW.

 

NEW ZEALAND: LA3PNA og DX-bulletiner melder at dette landet nå beklageligvis har mistet tilgangen til 5 MHz. (Da kan i hvert fall DX-Nytt-redaktøren LA4LN glede seg over, at han har QSL for en bekreftet kontakt med New Zealand på 60 meter).

 

CQ WORLD WIDE DX CONTEST: SSB-delen foregikk 24. og 25. oktober, og CW-delen foregår 28. og 29. november i år. Mange spesielle og sjeldne DX-stasjoner deltar i disse konkurransene på båndene 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter.

 

 

 1. Gruppemøter

 

Drammengruppen setter drop-in på vent en stund fremover på grunn av Covid-19. Møtevirksomheten blir ikke tatt opp igjen før dette føles trygt.

 

Egersundsgruppen har startet ordinær møtevirksomhet igjen. Følger vanlig møteplan, med ordinært møte første torsdag i måneden, og drop-in hver 3. torsdag i måneden.

 

Follogruppen må avlyse drop-in inntil videre pga. smittevernrestriksjonene.

QST-sendingene mandager kl. 20.00 går som normalt på LA5FR.

 

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

 

Haugalandsgruppen har medlemsmøte onsdag 4. november, kl. 19.00. Tema: Mitt dataverktøy på nettet: QSL-tjenester ved LA9RY Knut og Propagasjonsverktøy ved LA9QH Sigurd

 

Hortengruppen er nå forsiktig i gang med møter igjen. Tirsdager er det kl. 11.00 treff for Eldre Juniorer og andre som har lyst til å treffes. Torsdag 5. november, kl. 19.00 er det drop-in.

 

Moldegruppen har startet forsiktig med møter. Medlemsmøte den 1. mandagen i måneden og drop-in den 3. mandagen i måneden. Sted: Nesset Folkehjelp sine lokaler i Eidsvåg. Følg smittevernreglene, hold avstand.

 

Narvikgruppen har startet opp med møtene igjen.

 

Nedre Romerike har drop-in møte tirsdag 3. november kl. 19.00 på Tingvold grendehus.

 

Oslogruppen har lokal QST-sending hver mandag kl. 21.30 over repeater LA5OR på 145.600 MHz med sub-tone 110.9 Hz. Alle med kallesignal ønskes velkommen til innsjekk - uansett gruppetilhørighet.

 

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

 

Tromsøgruppen har startet opp med møtevirksomhet hver tirsdag kl. 20.00 i klubbhuset i Barduvegen 7. Inntil videre møtes vi til uformelt kaffetreff på gruppelokalet hver lørdag kl.14.

 

Trondheimsgruppen har nå åpnet opp for gruppemøter og aktivitetskvelder igjen i henhold til gjeldende regler for smittevern. 3. november: Aktivitetskveld kl. 19.00 på Lialøkken

 

 

 1. Tester

 

1 0600-0859 UTC Silent Key Memorial Contest 3,5-7 MHz CW

3 1900-2300 NT NRAU NAC 144 MHz

5 1900-2300 NT NRAU NAC 28 MHz

7-8 1200-1200 UTC Ukrainian DX Contest 1,8-28 MHz CW, SSB

 

 

LA6HKA Espen Vifladt melder:

Hei, jeg vil melde om at QRP-banden blant norske radioamatører forsøker å få til ukentlig aktivitet, og siden det ligger i sakens natur at det er litt vanskelig å få ut meldinger til så mange som mulig ønsker jeg at det som siste punkt under QST-LA, før oppleseren tar pause og folk avtaler sked,, leses opp følgende:

 

"QRP-stasjoner møtes på 3690 +/- QRM"


Copyright © All Rights Reserved

free counter