NNHM

Grunnet faren for korona spredning avlyses NNHM i pinsa. Fauskegruppen beklager dette, men ser ikke at vi kan ha arrangementet i pinsen. Vi blir å prøve å få NNHM gjennomført til høsten, hvis ikke det går så flyttes det til våren 2021.


QST-LA blir som vanlig på søndagene fram til ferien 29.06. og starter opp igjen etter ferien 30.08.

**************************

Nord Norsk Hammeeting arrangeres i Klungset leir i Fauske den 29.05 til 31.05.2020. Det er 3. gang at Klungset leir velges. Sist gang var i 2015 og siden den gang er det utført omfattende renoveringsarbeider på byggene i leiren.


Klungset leir i Fauske kommune ble 29. september 2015 stadfestet fredet av Riksantikvaren. I den anledning ble det avholdt en verdig og flott markering av fredningen inne i leiren.


Klungset lasarett, som leiren opprinnelig ble kalt, ble oppført i 1942-43, under ledelse av Organisation Todt, for å kunne behandle syke og skadete tyske tropper, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere. På denne tida var Fauske sentrum for den store virksomheten som var tilknyttet anlegningen av den arktiske jernbanen, og svært mange krigsfanger var av den grunn i regionen.

Etter tyskerens kapitulasjon 8.mai 1945, ble klungsett lasarett overtatt av Svenska Röde Korset, som drev anlegget med full sykehusbemanning sommeren 1945. Målet var å få de mange sovjetiske krigsfangene friske nok til å tåle transporten hjemover. I 1953 flyttet Arsenalet i Nordland inn i Klungset leir, som den nå ble hetende. Leiren ble benyttet til dette formålet fram til 1989, og fra 1990 til 2008 var leiren tatt i bruk av Heimevernet. I 2012 ble leiren solgt til dagens eiere, Klungset leir AS, som gjør et svært godt arbeide med å sette i stand og ta i bruk leiren.


Klikk på bilde for å se mer om Klungset Leir

Program:  


Fredag 29.05


16.00  -   Innsjekk


19.00 - 22.00  Grilling

Grillmat med drikke selges


20.00 - 21.00  NNM Trafokast


19.00 - 24.00  Mingling, samvær


18.00 - 22.00 Utstilling, salg, Loddsalg


---------------------------------------


Lørdag 30.05


07.00 - 09.15 Frokost


08.00 - 09.20 Gruppeledermøte


09.45 - 12.00 Foredrag om Polarbanen


12.00 - 13.00 Lunch


13.00 - 15.00 Hamting


16.00 - 16.45 Foredrag :

"Radiolytting og illegalt samband under okupasjonen"20.00 - 01.00

Hamfest


Hele dagen: Utstilling, salg, loddsalg


-------------------------------------


Søndag 31.05


08.30 - 09.30 Frokost


09.45 - 11.00

Foredrag:

"DMR"


12.00 -

Omvisning Nord Norsk Radiomusem, Teletunet

(Hver enkelt ordner selv skyss)


13.00

NNHM 2020 slutt(Programmet er foreløpig og kan bli endret) 

 

Copyright © All Rights Reserved

free counter