NNHM

 NNHM 2021 er planlagt pinsen som er fra 21.05 til 23.05.

Påmeldingssiden åpnes over nyttår, da vil også programmet være klart. Vi får håpe at det ikke kommer hindringer i veien da vi gleder oss til å møte masse flotte radioamatører.

NNHM 2021 blir i Klungset leir


Det har foregått mye byggearbeid i leiren i sommer, alle byggene har fått ny drenering, anlegget under bakken er tettet og framstår som nytt. Byggene er malt og mye annet

arbeid er utført.

**************************

Nord Norsk Hammeeting arrangeres i Klungset leir i Fauske våren 2021. Det er 3. gang at Klungset leir velges. Sist gang var i 2015 og siden den gang er det utført omfattende renoveringsarbeider på byggene i leiren.


Klungset leir i Fauske kommune ble 29. september 2015 stadfestet fredet av Riksantikvaren. I den anledning ble det avholdt en verdig og flott markering av fredningen inne i leiren.


Klungset lasarett, som leiren opprinnelig ble kalt, ble oppført i 1942-43, under ledelse av Organisation Todt, for å kunne behandle syke og skadete tyske tropper, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere. På denne tida var Fauske sentrum for den store virksomheten som var tilknyttet anlegningen av den arktiske jernbanen, og svært mange krigsfanger var av den grunn i regionen.

Etter tyskerens kapitulasjon 8.mai 1945, ble klungsett lasarett overtatt av Svenska Röde Korset, som drev anlegget med full sykehusbemanning sommeren 1945. Målet var å få de mange sovjetiske krigsfangene friske nok til å tåle transporten hjemover. I 1953 flyttet Arsenalet i Nordland inn i Klungset leir, som den nå ble hetende. Leiren ble benyttet til dette formålet fram til 1989, og fra 1990 til 2008 var leiren tatt i bruk av Heimevernet. I 2012 ble leiren solgt til dagens eiere, Klungset leir AS, som gjør et svært godt arbeide med å sette i stand og ta i bruk leiren.


Klikk på bilde for å se mer om Klungset Leir

Program:  


Dette var det planlagte programmet for 2021 meetingen, men det kan bli endringer:


Fredag 21.05


16.00  -   Innsjekk


19.00 - 22.00  Grilling

Grillmat med drikke selges


20.00 - 21.00  NNM Trafokast


19.00 - 24.00  Mingling, samvær


18.00 - 22.00 Utstilling, salg, Loddsalg


---------------------------------------


Lørdag 22.05


07.00 - 09.15 Frokost


08.00 - 09.20 Gruppeledermøte


09.45 - 12.00 Foredrag om Polarbanen


12.00 - 13.00 Lunch


13.00 - 15.00 Hamting


16.00 - 16.45 Foredrag :

"Radiolytting og illegalt samband under okupasjonen"20.00 - 01.00

Hamfest


Hele dagen: Utstilling, salg, loddsalg


-------------------------------------


Søndag 23.05


08.30 - 09.30 Frokost


09.45 - 11.00

Foredrag:

"DMR"


12.00 -

Omvisning Nord Norsk Radiomusem, Teletunet

(Hver enkelt ordner selv skyss)


13.00

NNHM 2020 slutt(Programmet er foreløpig og kan bli endret) 

 

Copyright © All Rights Reserved

free counter